Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương 2020: THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trịnh Hoài Đức, Trần Văn Ơn,...

Danh sách mã trường THPT tại Bình Dương 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
44 Bình Dương 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_44 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình
Dương
Khu vực 3
44 Bình Dương 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_44 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình
Dương
Khu vực 3
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 000 Sở Giáo dục và Đào tạo Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình
Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 001 Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương 30 Tháng 4, p.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một- BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 002 THPT chuyên Hùng Vương Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một,
BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 003 THPT Võ Minh Đức 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, TDM, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 004 THPT An Mỹ phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 005 THPT Nguyễn Đình Chiểu ĐL Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 006 Trung-Tiểu học PéTrus-Ký P. Hiệp Thành- Thủ Dầu Một - Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 008 THPT Bình Phú P. Định Hòa , Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 035 TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 040 TCN tỉnh Bình Dương Số 100, đường Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành,
TP. Thủ
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 043 TCN Việt Hàn Bình Dương Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu
Một,
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 045 THCS-THPT Nguyễn Khuyến P. Hòa Phú , TP.Thủ Dầu Một Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 047 TCN Nghiệp vụ Bình Dương K1/A28, Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP. Thủ
Dầu Mộ
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 048 TH-THCS-THPT Việt Anh Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 055 Trung cấp Mỹ thuật-Văn hóa Bình
Dương
29 Bạch Đằng, P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một,
Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 056 Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình
Dương
Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 058 Trung cấp Kinh tế - Công nghệ
Đông Nam
508 ĐL Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu
Một, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 062 Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình
Dương
P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 064 Đại học Thủ Dầu Một 06 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình
Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 067 Đại học Bình Dương P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 070 Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh Bình
Dương (Từ 18/6/2019)
30 Tháng 4, p.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một- BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu Một 072 Trung cấp Văn hóa Nghệ Thuật và
Du lịch Bình Dương (Trước 2012)
Tp. Thủ Dầu Một Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 007 TT GDNN-GDTX TX.Bến Cát Mỹ Phước , Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 009 THPT Bến Cát Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 010 THPT Tây Nam Xã Phú An , Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 054 Trung cấp Kinh tế Bình Dương Ấp 2, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 065 THPT Bán công Lê Quý Đôn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 012 TT GDNN-GDTX TX.Tân Uyên P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 013 THPT Huỳnh Văn Nghệ P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 014 THPT Tân Phước Khánh P. Tân Phước Khánh, Tân Uyên , BD Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 015 THPT Thái Hoà P. Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 044 TCN Tân Uyên Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 019 TT GDNN-GDTX TX.Thuận An P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 020 THPT Trịnh Hoài Đức P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 021 THPT Nguyễn Trãi P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 022 THPT Trần Văn Ơn P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 036 CĐN Việt Nam - Singapore Đại lộ Bình Dương, Hoà Lân 2, Thuận Giao,
Thuận An
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 041 TCN KT và NV Công đoàn Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, TX. Thuận
An, BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 049 TH-THCS-THPT Đức Trí P. Thuận Giao, TX.Thuận An Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 059 Trung cấp Công nghiệp Bình Dương Đường DT 743, KCN Sóng Thần, Bình Hòa,
Thuận An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 060 Trung cấp Tài chính Kế Toán Bình
Dương
102, Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư,
Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 068 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình
Dương
333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TX
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 023 TT GDNN-GDTX TX.Dĩ An P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 024 THPT Dĩ An P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 025 THPT Nguyễn An Ninh P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 026 THPT Bình An P. Bình An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 037 CĐN Đồng An P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 038 CĐN Công nghệ và NL Nam Bộ Quốc lộ 1K, ấp Nội Hoá, P. Bình An, TX. Dĩ An,
BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 039 Phân hiệu CĐN Đường sắt phía Nam Số 7, đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An , TX. Dĩ
An,
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 042 TCN Dĩ An TX. Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 046 TCN Khu Công nghiệp Đường T, khu trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ
An, BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 050 TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh P. Dĩ An, TX. Dĩ An Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 053 THPT Hoàng Diệu P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 061 Trung cấp Bách Khoa Bình Dương Trạm khách A11, Đại Lộ độc Lập, khu công
nghiệp Sóng Thần, TX Dĩ An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 069 Tiểu học - THCS - THPT Việt Anh 2 phố nhị đồng 2, Đường số 13, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 073 THPT Bán Công Dĩ An (Trước
2005)
Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 027 TT GDNN-GDTX H.Phú Giáo TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 028 THPT Phước Vĩnh TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 029 THPT Nguyễn Huệ Xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 030 THPT Tây Sơn Xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 051 THPT Phước Hòa Ấp 1B, Xã Phước Hòa, H.Phú Giáo Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 057 Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo Khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo,
Bình Dương
Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 031 TT GDNN-GDTX H.Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 032 THPT Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 033 THPT Thanh Tuyền Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 034 THPT Phan Bội Châu Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 052 THPT Long Hòa Xã Long Hòa, H.Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 063 THPT Bán công Định Thành TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 071 THCS-THPT Minh Hòa (Từ
21/6/2019)
Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân Uyên 016 THPT Tân Bình Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân Uyên 017 THPT Thường Tân Xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân Uyên 018 THPT Lê Lợi Xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 09 Huyện Bàu Bàng 011 THPT Bàu Bàng Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 09 Huyện Bàu Bàng 066 THPT Lai Uyên Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 10 Thành phố Thuận An 074 THPT Trịnh Hoài Đức (Từ
01/02/2020)
P. An Thạnh, Tp.Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 10 Thành phố Thuận An 075 THPT Nguyễn Trãi (Từ 01/02/2020) P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 10 Thành phố Thuận An 076 THPT Trần Văn Ơn (Từ 01/02/2020) P. Thuận Giao, Tp.Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 10 Thành phố Thuận An 077 TH-THCS-THPT Đức Trí (Từ
01/02/2020)
P. Thuận Giao, Tp.Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 10 Thành phố Thuận An 078 TT GDNN-GDTX Tp.Thuận An
(Từ 01/02/2020)
P. Lái Thiêu, Tp.Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 079 THPT Dĩ An (Từ 01/02/2020) P. Dĩ An, Tp.Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 080 THPT Nguyễn An Ninh (Từ
01/02/2020)
P. Dĩ An, Tp.Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 081 THPT Bình An (Từ 01/02/2020) P. Bình An, Tp.Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 082 TT GDNN-GDTX Tp.Dĩ An (Từ
01/02/2020)
P. Dĩ An, Tp.Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 083 TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh
(Từ 01/02/2020)
P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 11 Thành phố Dĩ An 084 TH - THCS - THPT Việt Anh 2 (Từ
01/02/2020)
phố nhị đồng 2, Đường số 13, Tp.Dĩ An, Bình
Dương
Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH