Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương

Cập nhật danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương 2019: THPT Nguyễn Đình Chiểu, Trịnh Hoài Đức, Trần Văn Ơn,...

Danh sách mã trường THPT tại Bình Dương 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
44 Bình Dương 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_44
Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Khu vực 3
44 Bình Dương 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
901 Học ở nước ngoài_44 Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Khu vực 3
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
000 Sở Giáo dục và Đào tạo Tầng 10, Tháp A, TT Hành chính Tỉnh Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
001 Trung tâm GDTX tỉnh
Bình Dương
30 Tháng 4, p.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một- BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
002 THPT chuyên Hùng
Vương
Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
003 THPT Võ Minh Đức 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, TDM, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
004 THPT An Mỹ phường Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
005 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
ĐL Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
006 Trung-Tiểu học PéTrus-
P. Hiệp Thành- Thủ Dầu Một - Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
008 THPT Bình Phú P. Định Hòa , Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
035 TH-THCS-THPT Ngô
Thời Nhiệm
P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
040 TCN tỉnh Bình Dương Số 100, đường Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP.
Thủ
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
043 TCN Việt Hàn Bình
Dương
Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu
Một,
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
045 THCS-THPT Nguyễn
Khuyến
P. Hòa Phú , TP.Thủ Dầu Một Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
047 TCN Nghiệp vụ Bình
Dương
K1/A28, Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, TP. Thủ
Dầu Mộ
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
048 TH-THCS-THPT Việt
Anh
Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
055 Trung cấp Mỹ thuật-Văn
hóa Bình Dương
29 Bạch Đằng, P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một,
Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
056 Trung cấp Nông lâm
nghiệp Bình Dương
Phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
058 Trung cấp Kinh tế - Công
nghệ Đông Nam
508 ĐL Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu
Một, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
062 Trung cấp Kinh tế Kỹ
thuật Bình Dương
P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
064 Đại học Thủ Dầu Một 06 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình
Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 01 Thành phố Thủ Dầu
Một
067 Đại học Bình Dương P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 007 TT GDNN-GDTX
TX.Bến Cát
Mỹ Phước , Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 009 THPT Bến Cát Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 010 THPT Tây Nam Xã Phú An , Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 054 Trung cấp Kinh tế Bình
Dương
Ấp 2, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 02 Thị xã Bến Cát 065 THPT Bán công Lê Quý
Đôn
Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 012 TT GDNN-GDTX
TX.Tân Uyên
P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 013 THPT Huỳnh Văn Nghệ P. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 014 THPT Tân Phước Khánh P. Tân Phước Khánh, Tân Uyên , BD Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 015 THPT Thái Hoà P. Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 03 Thị xã Tân Uyên 044 TCN Tân Uyên Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 019 TT GDNN-GDTX
TX.Thuận An
P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 020 THPT Trịnh Hoài Đức P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 021 THPT Nguyễn Trãi P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 022 THPT Trần Văn Ơn P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 036 CĐN Việt Nam -
Singapore
Đại lộ Bình Dương, Hoà Lân 2, Thuận Giao, Thuận
An
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 041 TCN KT và NV Công
đoàn
Đường N2, Cụm sản xuất An Thạnh, TX. Thuận
An, BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 049 TH-THCS-THPT Đức Trí P. Thuận Giao, TX.Thuận An Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 059 Trung cấp Công nghiệp
Bình Dương
Đường DT 743, KCN Sóng Thần, Bình Hòa, Thuận
An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 060 Trung cấp Tài chính Kế
Toán Bình Dương
102, Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Phường
Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 04 Thị xã Thuận An 068 Đại học Kinh tế Kỹ thuật
Bình Dương
333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TX
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 023 TT GDNN-GDTX TX.Dĩ
An
P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 024 THPT Dĩ An P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 025 THPT Nguyễn An Ninh P. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 026 THPT Bình An P. Bình An, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 037 CĐN Đồng An P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, BD Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 038 CĐN Công nghệ và NL
Nam Bộ
Quốc lộ 1K, ấp Nội Hoá, P. Bình An, TX. Dĩ An,
BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 039 Phân hiệu CĐN Đường
sắt phía Nam
Số 7, đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An , TX. Dĩ An, Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 042 TCN Dĩ An TX. Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 046 TCN Khu Công nghiệp Đường T, khu trung tâm hành chính Dĩ An, Dĩ An,
BD
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 050 TH-THCS-THPT Phan
Chu Trinh
P. Dĩ An, TX. Dĩ An Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 053 THPT Hoàng Diệu P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 061 Trung cấp Bách Khoa
Bình Dương
Trạm khách A11, Đại Lộ độc Lập, khu công nghiệp
Sóng Thần, TX Dĩ An, Bình Dương
Khu vực 2
44 Bình Dương 05 Thị xã Dĩ An 069 Tiểu học - THCS - THPT
Việt Anh 2
phố nhị đồng 2, Đường số 13, Dĩ An, Bình Dương Khu vực 2
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 027 TT GDNN-GDTX H.Phú
Giáo
TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 028 THPT Phước Vĩnh TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 029 THPT Nguyễn Huệ Xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 030 THPT Tây Sơn Xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 051 THPT Phước Hòa Ấp 1B, Xã Phước Hòa, H.Phú Giáo Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 06 Huyện Phú Giáo 057 Trung cấp Kỹ thuật Phú
Giáo
Khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo,
Bình Dương
Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 031 TT GDNN-GDTX H.Dầu
Tiếng
TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 032 THPT Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 033 THPT Thanh Tuyền Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 034 THPT Phan Bội Châu Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 052 THPT Long Hòa Xã Long Hòa, H.Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 07 Huyện Dầu Tiếng 063 THPT Bán công Định
Thành
TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân
Uyên
016 THPT Tân Bình Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân
Uyên
017 THPT Thường Tân Xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 08 Huyện Bắc Tân
Uyên
018 THPT Lê Lợi Xã Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 09 Huyện Bàu Bàng 011 THPT Bàu Bàng Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Khu vực 2 NT
44 Bình Dương 09 Huyện Bàu Bàng 066 THPT Lai Uyên Xã Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bình Dương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!