Danh sách mã trường THPT tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 46 trường THPT và Trung tâm GDTX. Tuyensinh247 đã cập nhật danh sách mã trường THPT của toàn tỉnh Điện Biên năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Điện Biên năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
62 Điện Biên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_62   Khu vực 3
62 Điện Biên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_62   Khu vực 3
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 000 Sở Giáo dục và Đào tạo Tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện
Biên phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 001 Trường THPT thành phố Điện Biên
Phủ
Phố 8, Phường Mường Thanh, Thành phố Điên
Biên Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 002 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Tổ 10, Mường Thanh Thành phố Điên Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 003 Trường THPT Phan Đình Giót Phố 16, Phường Him Lam-Thành phố Điên Biên
Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 004 Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú
Tỉnh
Tổ 4, Phường Tân Thanh-Thành phố Điên Biên
Phủ
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 005 Trung tâm GDTX Tỉnh Tổ 4-Thanh Bình-Thành phố Điên Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 038 Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên Phường Thanh Bình , TP Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 048 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện
Biên
P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 049 Trường CĐ Y tế Điện Biên P. Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 050 Trường CĐ Sư phạm Điện Biên P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện
Biên
Khu vực 1
62 Điện Biên 01 Thành phố Điện Biên Phủ 051 Trường THPT Lương Thế Vinh Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 007 Trường THPT thị xã Mường Lay Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện
Biên
Khu vực 1
62 Điện Biên 02 Thị xã Mường Lay 062 Trung tâm GDNN-GDTX thị xã
Mường Lay
Tổ 6, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 009 Trường THPT huyện Điện Biên Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 010 Trường THPT Thanh Chăn Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 011 Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Pú Tỉu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh
Điện Biên
Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 022 Trường THPT Mường Nhà Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 024 Trường THPT Nà Tấu Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 027 Trung tâm GDTX huyện Điện Biên Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 039 Trường PT DTNT THPT huyện
Điện Biên
Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 046 Trường THPT Thanh Nưa Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 03 Huyện Điện Biên 055 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Điện Biên
Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 012 Trường THPT Tuần Giáo Khối 2A, thị trấn Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 030 Trung tâm GDTX huyện Tuần Giáo Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 033 Trường THPT Mùn Chung Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 040 Trường PT DTNT THPT huyện
Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 053 Trường THCS và THPT Quài Tở Bản Pậu, Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 04 Huyện Tuần Giáo 058 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tuần Giáo
Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 015 Trường THPT Mường Chà Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 028 Trung tâm GDTX huyện Mường Chà Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 045 Trường PT DTNT THPT huyện
Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Khu vực 1
62 Điện Biên 05 Huyện Mường Chà 056 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mường Chà
Tổ 14 Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 017 Trường THPT Tủa Chùa Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 029 Trung tâm GDTX huyện Tủa Chùa Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 036 Trường THCS và THPT Tả Sìn
Thàng
Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 041 Trường PT DTNT THPT huyện Tủa
Chùa
Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Khu vực 1
62 Điện Biên 06 Huyện Tủa Chùa 057 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa
Chùa
Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 019 Trường THPT Trần Can Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 023 Trường THPT Mường Luân Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 026 Trung tâm GDTX huyện Điện Biên
Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 044 Trường PT DTNT THPT huyện
Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Khu vực 1
62 Điện Biên 07 Huyện Điện Biên Đông 054 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Điện Biên Đông
Tổ 10 Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 031 Trường THPT Mường Nhé Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 037 Trung tâm GDTX huyện Mường Nhé Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 043 Trường PT DTNT THPT huyện
Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 08 Huyện Mường Nhé 060 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường Ảng 013 Trường THPT Mường Ảng Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường Ảng 025 Trường THPT Búng Lao Xã Búng Lao, huyện Mường ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường Ảng 034 Trung tâm GDTX huyện Mường Ảng Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường Ảng 042 Trường PT DTNT THPT huyện
Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 09 Huyện Mường Ảng 059 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Mường Ảng
Bản Hón, thị trấn Mường Ảng Khu vực 1
62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 035 Trường THPT Chà Cang Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ Khu vực 1
62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 052 Trường THPT Nậm Pồ Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Khu vực 1
62 Điện Biên 10 Huyện Nậm Pồ 061 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nậm Pồ
Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Điện Biên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!