Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai

Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai năm 2019 như: THPT Xuân Lộc, THPT Đoàn Kết, THPT Cẩm Mỹ, Sông Ray,...

Mã trường THPT tỉnh Đồng Nai năm 2019 

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
48 Đồng Nai 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_48   Khu vực 3
48 Đồng Nai 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_48
  Khu vực 3
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 000 Sở GD&ĐT P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 001 THPT Chuyên Lương
Thế Vinh
P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 002 Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 003 THPT Ngô Quyền P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 004 THPT Nam Hà Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 005 THPT Tam Hiệp P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 006 THPT Nguyễn Trãi Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 007 THPT Lê Hồng Phong Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 008 THPT Chu Văn An P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 040 THPT Tam Phước Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 041 THPT Nguyễn Khuyến Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 042 THPT Đức Trí Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 043 THPT Nguyễn Hữu Cảnh P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 044 THPT Lê Quý Đôn Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 047 THPT Bùi Thị Xuân Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 049 TT GDNN-GDTX Biên
Hòa
P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 053 THPT Trấn Biên Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 067 THPT Đinh Tiên Hoàng P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 069 PT Năng Khiếu Thể Thao P.Tân Phong, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 070 CĐ nghề Đồng Nai P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 071 CĐ nghề Miền Đông
Nam Bộ
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 074 TC nghề GTVT Đồng Nai P.Bửu Long, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 075 TC nghề 26/3 P.Hố Nai, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 076 TC nghề Kinh tế - Kỹ
thuật số 2
P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 077 TC nghề Đinh Tiên Hoàng P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 083 TH-THCS-THPT Tân Hòa P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 088 TH-THCS-THPT Song
Ngữ Lạc Hồng
P. Bửu Long, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 089 TH-THCS-THPT Nguyễn
Văn Trỗi
P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 090 TH-THCS-THPT Thái
Bình Dương
P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 093 ĐH Đồng Nai P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 095 TC Miền Đông P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 098 TT KTTH Hướng nghiệp
Đồng Nai
P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 099 TT GDNN-GDTX tỉnh
Đồng Nai
P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 101 Cao Đẳng Nghề Số 8 P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 102 Phổ thông Thực hành Sư
phạm
kp2, Bình Đa, Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 202 CĐ kỹ thuật Đồng Nai P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 035 THPT Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 036 THPT Trị An TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 039 TT GDNN-GDTX Vĩnh
Cửu
TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 061 THCS-THPT Huỳnh Văn
nghệ
Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 082 TC nghề Cơ Điện Đông
Nam Bộ
Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 085 TH-THCS-THPT Hùng
Vương
KP8, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 032 TT GDNN-GDTX Tân
Phú
TTr. Tân Phú H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 033 THPT Đoàn Kết TTr. Tân Phú H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 034 THPT Thanh Bình Xã Phú Bình H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 038 THCS-THPT Ngọc Lâm Xã Phú Thanh H.Tân Phú Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 060 THPT Đắc Lua Xã Đắc Lua H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 063 THPT Tôn Đức Thắng Xã Phú Lập H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 086 TH-THCS-THPT Lê Quý
Đôn-Tân Phú
Xã Phú Lâm, H.Tân Phú Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 028 TT GDNN-GDTX Định
Quán
TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 029 THPT Tân Phú TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 030 THPT Điểu Cải Xã Túc Trưng H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 031 THPT Định Quán TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 055 THPT Phú Ngọc Xã Phú Ngọc H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 084 THCS-THPT Lạc Long
Quân
Xã Phú Lợi, H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 091 THCS-THPT Tây Sơn Xã Thanh Sơn, H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 010 TT GDNN-GDTX Thống
Nhất
Xã Xuân Thạnh , H.Thống Nhất Khu vực 1
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 012 THPT Thống Nhất Xã Quang Trung, H.Thống Nhất Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 014 THPT Kiệm Tân Xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 018 THPT Dầu Giây Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất Khu vực 1
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 015 TT GDNN-GDTX L.
Khánh
P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 016 THPT Long Khánh P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 017 THPT Trần Phú Xã Suối Tre, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 019 THPT Văn Hiến Thị Xã Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 045 THPT Nguyễn Huệ Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 058 THPT Trương Vĩnh Ký 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh 092 THCS-THPT Việt Hoa
Quang Chánh
P. Xuân Trung, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 020 TT GDNN-GDTX Xuân
Lộc
TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 021 THPT Xuân Lộc TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 051 THPT Hồng Bàng TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 059 THPT Xuân Hưng Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 068 THPT Xuân Thọ Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 022 TT GDNN-GDTX Long
Thành
Xã Long Đức, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 023 THPT Long Thành TT Long Thành H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 024 THPT Long Phước Xã Long Phước H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 025 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
TT Long Thành H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 054 THPT Bình Sơn Xã Bình Sơn H.Long Thành Khu vực 1
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 072 CĐ Công Nghệ Quốc Tế
LiLaMa2
TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 078 CĐ nghề KV Long Thành-
Nhơn Trạch
TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 079 TC nghề Tri Thức TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 203 CĐ nghề công nghệ cao
Đồng Nai
TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 026 TT GDNN-GDTX Nhơn
Trạch
Xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 027 THPT Nhơn Trạch Xã Phú Thạnh H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 048 THPT Phước Thiền Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 087 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Khu TT, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 097 TC Kinh tế- Kỹ thuật
Đồng Nai
Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 009 THPT Dân tộc Nội trú
tỉnh Đồng Nai
Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 011 THPT Thống Nhất A TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 013 THPT Ngô Sĩ Liên TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 050 THPT Văn Lang Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 052 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Trung Hòa H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 056 TT GDNN-GDTX Trảng
Bom
TT Trảng Bom H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 064 THPT Trịnh HoàI Đức Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 065 THCS THPT Bàu Hàm Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 066 THPT Trần Đại Nghĩa Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 073 CĐ nghề Cơ giới - Thủy
lợi
Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 080 TC nghề Tân Mai Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 081 TC nghề Hòa Bình Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 094 ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2) TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 096 TC Bách khoa Đồng Nai Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 204 CĐ Cơ giới - Thủy lợi Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 205 CĐ Hòa Bình Xuân Lộc Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 206 TH-THCS-THPT Trịnh
Hoài Đức
Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 037 THPT Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 046 THPT Sông Ray Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 057 TT GDNN-GDTX Cẩm
Mỹ
Xã Long Giao H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 062 THPT Võ Trường Toản Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 100 THPT Cẩm Mỹ Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!