Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai

Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai năm 2020 như: THPT Xuân Lộc, THPT Đoàn Kết, THPT Cẩm Mỹ, Sông Ray,...

Mã trường THPT tỉnh Đồng Nai năm 2020 

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
48 Đồng Nai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_48   Khu vực 3
48 Đồng Nai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_48   Khu vực 3
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 000 Sở GD&ĐT P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 001 THPT Chuyên Lương Thế Vinh P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 002 Bổ Túc Văn Hóa Tỉnh P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 003 THPT Ngô Quyền P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 004 THPT Nam Hà Xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 005 THPT Tam Hiệp P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 006 THPT Nguyễn Trãi Ph. Tân Biên, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 007 THPT Lê Hồng Phong Ph. Hố Nai I, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 008 THPT Chu Văn An P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 040 THPT Tam Phước Xã Tam Phước, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 041 THPT Nguyễn Khuyến Ph. Thống Nhất TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 042 THPT Đức Trí Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 043 THPT Nguyễn Hữu Cảnh P.Long Bình Tân TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 044 THPT Lê Quý Đôn Ph. Tân Mai TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 047 THPT Bùi Thị Xuân Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 049 TT GDNN-GDTX Biên Hòa P.Quyết Thắng TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 053 THPT Trấn Biên Ph. Tam Hoà TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 067 THPT Đinh Tiên Hoàng P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 069 PT Năng Khiếu Thể Thao P.Tân Phong, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 070 CĐ nghề Đồng Nai P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 071 CĐ nghề Miền Đông Nam Bộ P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 074 TC nghề GTVT Đồng Nai P.Bửu Long, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 075 TC nghề 26/3 P.Hố Nai, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 076 TC nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2 P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 077 TC nghề Đinh Tiên Hoàng P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 083 TH-THCS-THPT Tân Hòa P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 088 TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc
Hồng
P. Bửu Long, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 089 TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 090 TH-THCS-THPT Thái Bình Dương P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 093 ĐH Đồng Nai P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 095 TC Miền Đông P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 098 TT KTTH Hướng nghiệp Đồng Nai P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 099 TT GDTX Tỉnh D10, Thống Nhất, TP. Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 101 Cao Đẳng Nghề Số 8 P. Long Bình Tân, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 102 Phổ thông Thực hành Sư phạm kp2, Bình Đa, Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 202 CĐ kỹ thuật Đồng Nai P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 207 TC Kinh tế - Kỹ thuật số 2 P. Tân Mai, TP. Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 208 TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân Ph. Tân Tiến TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 210 TH-THCS-THPT Đức Trí Ph. Tân Hiệp TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 211 TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-
Quyết Thắng
154/20, Kp1, Hưng Đạo Vương, P Quyết Thắng Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 213 TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa Khu vực 2
48 Đồng Nai 01 Thành phố Biên Hòa 214 THPT Lê Quý Đôn-Long Bình Tân Số 1, Đường 6A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình
Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Khu vực 2
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 035 THPT Vĩnh Cửu Xã Thạnh Phú H.Vĩnh Cửu Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 036 THPT Trị An TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 039 TT GDNN-GDTX Vĩnh Cửu TTr. Vĩnh An H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 061 THCS-THPT Huỳnh Văn nghệ Xã Phú Lý H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 082 TC nghề Cơ Điện Đông Nam Bộ Xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 02 Huyện Vĩnh Cửu 085 TH-THCS-THPT Hùng Vương KP8, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 032 TT GDNN-GDTX Tân Phú TTr. Tân Phú H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 033 THPT Đoàn Kết TTr. Tân Phú H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 034 THPT Thanh Bình Xã Phú Bình H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 038 THCS-THPT Ngọc Lâm Xã Phú Thanh H.Tân Phú Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 060 THPT Đắc Lua Xã Đắc Lua H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 063 THPT Tôn Đức Thắng Xã Phú Lập H.Tân Phú Khu vực 1
48 Đồng Nai 03 Huyện Tân Phú 086 TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Tân
Phú
Xã Phú Lâm, H.Tân Phú Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 028 TT GDNN-GDTX Định Quán TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 029 THPT Tân Phú TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 030 THPT Điểu Cải Xã Túc Trưng H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 031 THPT Định Quán TT Định Quán H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 055 THPT Phú Ngọc Xã Phú Ngọc H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 084 THCS-THPT Lạc Long Quân Xã Phú Lợi, H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 091 THCS-THPT Tây Sơn Xã Thanh Sơn, H.Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 04 Huyện Định Quán 400 THCS-THPT Suối Nho Xã Suối Nho, huyện Định Quán Khu vực 1
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 010 TT GDNN-GDTX Thống Nhất Xã Xuân Thạnh , H.Thống Nhất Khu vực 1
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 012 THPT Thống Nhất Xã Quang Trung, H.Thống Nhất Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 014 THPT Kiệm Tân Xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 05 Huyện Thống Nhất 018 THPT Dầu Giây Xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất Khu vực 1
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 015 TT GDNN-GDTX Long Khánh P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 016 THPT Long Khánh P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 017 THPT Trần Phú Xã Suối Tre, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 019 THPT Văn Hiến Thị Xã Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 045 THPT Nguyễn Huệ Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 058 THPT Trương Vĩnh Ký 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 092 THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh P. Xuân Trung, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 06 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 209 TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký 170 Nguyễn Văn Bé TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 020 TT GDNN-GDTX Xuân Lộc TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 021 THPT Xuân Lộc TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 051 THPT Hồng Bàng TTr. Gia Ray H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 059 THPT Xuân Hưng Xã Xuân Hưng H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 068 THPT Xuân Thọ Xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 301 PTDTNT THCS-THPT Điểu Xiểng Nông Doanh, xã Xuân Định, Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 07 Huyện Xuân Lộc 401 TH-THCS-THPT Hồng Bàng TT Gia Ray, huyện Xuân Lộc Khu vực 1
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 022 TT GDNN-GDTX Long Thành Xã Long Đức, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 023 THPT Long Thành TT Long Thành H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 024 THPT Long Phước Xã Long Phước H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 025 THPT Nguyễn Đình Chiểu TT Long Thành H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 054 THPT Bình Sơn Xã Bình Sơn H.Long Thành Khu vực 1
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 072 CĐ Công Nghệ Quốc Tế LiLaMa2 TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 078 CĐ nghề KV Long Thành-Nhơn
Trạch
TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 079 TC nghề Tri Thức TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 203 CĐ nghề công nghệ cao Đồng Nai TT Long Thành, H.Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 08 Thị xã Long Khánh (Trước 10/4/2019) 300 THPT Hoàng Diệu 126 Ngô Quyền, P. Xuân Thanh, TX. Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 08 Huyện Long Thành 403 THCS-THPT Tri Thức TT Long Thành, huyện Long Thành Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 026 TT GDNN-GDTX Nhơn Trạch Xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 027 THPT Nhơn Trạch Xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 048 THPT Phước Thiền Xã Phước Thiền H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 087 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Khu TT, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 09 Huyện Nhơn Trạch 097 TC Kinh tế- Kỹ thuật Đồng Nai Xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 009 THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Đồng Nai Xã Trung Hòa, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 011 THPT Thống Nhất A TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 013 THPT Ngô Sĩ Liên TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 050 THPT Văn Lang Xã Hưng Thịnh H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 052 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Trung Hòa H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 056 TT GDNN-GDTX Trảng Bom TT Trảng Bom H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 064 THPT Trịnh Hoài Đức Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 065 THCS THPT Bàu Hàm Xã Bàu Hàm, H Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 066 THPT Trần Đại Nghĩa Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 073 CĐ nghề Cơ giới - Thủy lợi Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 080 TC nghề Tân Mai Xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 081 TC nghề Hòa Bình Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 094 ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở 2) TT Trảng Bom, H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 096 TC Bách khoa Đồng Nai Xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 204 CĐ Cơ giới - Thủy lợi Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 205 CĐ Hòa Bình Xuân Lộc Xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 206 TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức Xã Quảng Tiến H.Trảng Bom Khu vực 2 NT
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 212 TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa Xã Hố Nai 3, H Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 10 Huyện Trảng Bom 402 TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 037 THPT Xuân Mỹ Xã Xuân Mỹ H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 046 THPT Sông Ray Xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 057 TT GDNN-GDTX Cẩm Mỹ Xã Long Giao H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 062 THPT Võ Trường Toản Xã Xuân Tây, H Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 11 Huyện Cẩm Mỹ 100 THPT Cẩm Mỹ Xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ Khu vực 1
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 404 TT GDNN-GDTX Long Khánh P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 405 THPT Long Khánh P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 406 THPT Trần Phú Xã Suối Tre, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 407 THPT Văn Hiến P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 408 THPT Nguyễn Huệ Xã Hàng Gòn, TX Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 409 THCS-THPT Việt Hoa Quang Chánh P. Xuân Trung, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 410 TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký P. Xuân Trung, TX.Long Khánh Khu vực 2
48 Đồng Nai 13 Thành phố Long Khánh 411 THPT Hoàng Diệu P Xuân Thanh, Long Khánh Khu vực 2


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Nai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!