Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
50 Đồng Tháp 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_50 06, Võ Trường Toản, F1, TP Cao Lãnh, Đồng
Tháp
Khu vực 3
50 Đồng Tháp 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_50 Đồng Tháp Khu vực 3
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 001 THPT Châu Thành 1 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 002 THPT Châu Thành 2 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 003 THPT Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 004 THPT Nha Mân Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 053 TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 067 TT GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 078 THPT bán công Châu Thành Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 091 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 005 THPT Lai Vung 1 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 006 THPT Lai Vung 2 Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 007 THPT Lai Vung 3 Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 008 THPT Phan Văn Bảy Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 054 TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 068 TT GDTX Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 079 THPT bán công Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 092 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Lai Vung
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 009 THPT Lấp Vò 1 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 010 THPT Lấp Vò 2 Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 011 THPT Lấp Vò 3 Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 012 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 013 THCS & THPT Bình Thạnh Trung Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 055 TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 069 TT GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 080 THPT bán công Lấp Vò TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 093 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 014 THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 015 THPT Nguyễn Du Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 016 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 048 TT GDTX thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 060 CĐ nghề Đồng Tháp Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 077 THPT thị xã Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 081 THPT bán công Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 088 THPT Tư thục Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 090 THPT Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 017 THPT thành phố Cao Lãnh Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 018 THPT Trần Quốc Toản Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 019 THPT Kỹ Thuật Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 020 THPT Đỗ Công Tường Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 021 THPT Thiên Hộ Dương Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 022 Năng khiếu TDTT Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 023 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 049 TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 061 Trường Trung cấp nghề Giao thông
vận tải Đồng Tháp
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 065 CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh
Ninh Bình.
Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 066 Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 082 THPT bán công TX Cao Lãnh Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 098 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
thể dục thể thao
Phường Mỹ Phú, TP cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 102 TT GDTX tỉnh Đồng Tháp Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 024 THPT Cao Lãnh 1 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 025 THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 026 THPT Thống Linh Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 027 THPT Kiến Văn Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 028 THCS và THPT Nguyễn Văn Khải Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 056 TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 070 TT GDTX huyện Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 083 THPT bán công H. Cao Lãnh Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 029 THPT Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 030 THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 031 THPT Mỹ Quý Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 032 THPT Đốc Binh Kiều TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 033 THPT Phú Điền Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 050 Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 062 Trường TC Nghề Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 071 TT GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 084 THPT bán công Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 034 THPT Tam Nông Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 035 THPT Tràm Chim TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 036 THCS và THPT Hòa Bình Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 057 TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 072 TT GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 085 THPT bán công Tam Nông Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 089 THPT Lê Quí Đôn xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 099 THCS - THPT Phú Thành A xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 037 THPT Thanh Bình 1 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 038 THPT Thanh Bình 2 Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 039 THPT Trần Văn Năng TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 051 Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 063 Trung cấp nghề Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 073 TT GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 086 THPT bán công Thanh Bình TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 100 THCS - THPT Tân Mỹ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 040 THPT Hồng Ngự 1 Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 041 THPT Chu Văn An Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 052 Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 064 Trường TC Nghề Hồng Ngự Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 074 TT GDTX TX Hồng Ngự Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 042 THPT Hồng Ngự 2 Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 043 THPT Hồng Ngự 3 Thị trấnThường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng
Tháp
Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 044 THPT Long Khánh A Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 058 TT Dạy nghề - GDTX huyện Hồng
Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 075 TT GDTX huyện Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 087 THPT bán công Hồng Ngự TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 094 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 096 THPT Hồng Ngự 1 QL 30, Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 097 THPT Chu Văn An Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 045 THPT Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 046 THPT Giồng Thị Đam Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 047 THPT Tân Thành Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 059 TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 076 TT GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 095 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 101 THCS và THPT Giồng Thị Đam xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!