Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
50 Đồng Tháp 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_50 06, Võ Trường Toản, F1, TP Cao Lãnh, Đồng
Tháp
Khu vực 3
50 Đồng Tháp 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_50 Đồng Tháp Khu vực 3
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 001 THPT Châu Thành 1 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 002 THPT Châu Thành 2 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 003 THPT Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 004 THPT Nha Mân Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 053 TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 067 TT GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 078 THPT bán công Châu Thành Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 091 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Châu Thành
TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 005 THPT Lai Vung 1 Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 006 THPT Lai Vung 2 Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 007 THPT Lai Vung 3 Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 008 THPT Phan Văn Bảy Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 054 TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 068 TT GDTX Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 079 THPT bán công Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 092 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Lai Vung
Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 009 THPT Lấp Vò 1 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 010 THPT Lấp Vò 2 Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 011 THPT Lấp Vò 3 Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 012 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 013 THCS & THPT Bình Thạnh Trung Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 055 TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 069 TT GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 080 THPT bán công Lấp Vò TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 093 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 014 THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 015 THPT Nguyễn Du Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 016 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 048 TT GDTX thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 060 CĐ nghề Đồng Tháp Phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 077 THPT thị xã Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 081 THPT bán công Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 088 THPT Tư thục Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 090 THPT Đồ Chiểu Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 017 THPT thành phố Cao Lãnh Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 018 THPT Trần Quốc Toản Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 019 THPT Kỹ Thuật Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 020 THPT Đỗ Công Tường Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 021 THPT Thiên Hộ Dương Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 022 Năng khiếu TDTT Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 023 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 049 TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 061 Trường Trung cấp nghề Giao thông
vận tải Đồng Tháp
Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 065 CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh
Ninh Bình.
Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 066 Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 082 THPT bán công TX Cao Lãnh Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 098 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu
thể dục thể thao
Phường Mỹ Phú, TP cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 102 TT GDTX tỉnh Đồng Tháp Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 024 THPT Cao Lãnh 1 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 025 THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 026 THPT Thống Linh Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 027 THPT Kiến Văn Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 028 THCS và THPT Nguyễn Văn Khải Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 056 TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 070 TT GDTX huyện Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 083 THPT bán công H. Cao Lãnh Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 029 THPT Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 030 THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 031 THPT Mỹ Quý Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 032 THPT Đốc Binh Kiều TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 033 THPT Phú Điền Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 050 Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 062 Trường TC Nghề Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 071 TT GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 084 THPT bán công Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 034 THPT Tam Nông Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 035 THPT Tràm Chim TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 036 THCS và THPT Hòa Bình Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 057 TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 072 TT GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 085 THPT bán công Tam Nông Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 089 THPT Lê Quí Đôn xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 099 THCS - THPT Phú Thành A xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 037 THPT Thanh Bình 1 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 038 THPT Thanh Bình 2 Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 039 THPT Trần Văn Năng TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 051 Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 063 Trung cấp nghề Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 073 TT GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 086 THPT bán công Thanh Bình TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 100 THCS - THPT Tân Mỹ xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 040 THPT Hồng Ngự 1 Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 041 THPT Chu Văn An Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 052 Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 064 Trường TC Nghề Hồng Ngự Phường An Lộc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 10 Thị xã Hồng Ngự 074 TT GDTX TX Hồng Ngự Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 042 THPT Hồng Ngự 2 Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 043 THPT Hồng Ngự 3 Thị trấnThường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng
Tháp
Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 044 THPT Long Khánh A Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 058 TT Dạy nghề - GDTX huyện Hồng
Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 075 TT GDTX huyện Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 087 THPT bán công Hồng Ngự TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 094 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 096 THPT Hồng Ngự 1 QL 30, Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 097 THPT Chu Văn An Hồng Ngự, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 045 THPT Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 046 THPT Giồng Thị Đam Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 047 THPT Tân Thành Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 059 TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 076 TT GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 095 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX
huyện Tân Hồng
TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 101 THCS và THPT Giồng Thị Đam xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Đồng Tháp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!