Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai

Tất cả các mã trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 các em theo dõi dưới đây.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_38 Thành phố Pleiku Khu vực 3
38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_38   Khu vực 3
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 001 Trường THPT Pleiku 90 Tô Vĩnh Diện,Ph. Hoa Lư, thành phố Pleiku,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 002 Trường THPT Phan Bội Châu Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 003 Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 004 Trường THPT Lê Lợi Ph. Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 005 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 48 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 006 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 023 TT GDTX tỉnh 61 Lý Thái Tổ, Ph. Yên Đỗ, thành phố Pleiku,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 025 Trường Cao đẳng nghề Gia Lai Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 026 TT Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng
nghiệp
Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 034 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 138-Nguyễn Chí Thanh. P.Chi Lăng, TP Pleiku,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 042 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình
Dương - Gia Lai
Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 060 Trường TC nghề số 15 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 061 Trường TC nghề số 21 Ph. Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 062 Trường CĐ nghề số 05 Chi nhánh
Gia Lai
Ph. Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 069 Trường TC Y tế Gia Lai Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 070 Trường TC VH-NT Gia Lai P. Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 071 Trường Thiếu sinh quân-Quân khu V Ph. Thống nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 072 Trường TH, THCS, THPT Nguyễn
văn Linh
Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 073 Trường Bổ túc văn hóa Gia Lai Kon
Tum
Thành phố Kon Tum Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 076 Trường Trung học lâm nghiệp Tây
Nguyên
Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 094 Trường CĐSP Gia Lai Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 095 Trường THPT Chi Lăng Số 655 đường Trường Chinh, Tổ 2, phường Chi
Lăng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Laig
Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 007 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 21 Quang Trung, TTr. Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 008 Trường THPT Ya Ly TTr. Ia Ly, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 043 Trường THCS, THPT Phạm Hồng
Thái
Xã Ia Khương, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 047 TT GDTX Chư Păh TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 080 TT GDNN-GDTX Chư Păh TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 009 Trường THPT Trần Hưng Đạo Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, H. Mang
Yang, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 041 Trường THCS&THPT Kpă Klơng Xã Kon Thụp, H. Mang Yang,Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 067 TT DN&GDTX Mang Yang TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 092 TT GDNN-GDTX Mang Yang TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 010 Trường THPT Lương Thế Vinh TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 040 Trường THPT Anh hùng Núp Xã Kông Lơng Khơng, KBang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 048 TT DN&GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 079 TT GDNN-GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 011 Trường THPT Quang Trung 27 Chu Văn An, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 012 Trường THPT Nguyễn Khuyến 194 Quang Trung, Ph. An Phú, thị xã An Khê,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 028 TT GDTX An Khê Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 031 Trường THPT Nguyễn Trãi Đường Lê Thị Hồng Gấm, Ph. An Bình, thị xã An
Khê, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 058 Trường TC nghề An Khê Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 074 Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông
Gia Lai
Ph. An Tân, TX An Khê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 093 TT GDNN-GDTX An Khê 39 Hoàng Hoa Thám, Ph. Tây Sơn, thị xã An
Khê, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 013 Trường THPT Hà Huy Tập TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 049 TT GDTX Kông Chro TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 089 TT GDNN-GDTX Kông Chro TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 014 Trường THPT Lê Hoàn TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 038 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Xã Ia Nan, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 050 TT GDTX Đức Cơ Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 063 Trường THPT Tôn Đức Thắng Xã Ia Din, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 078 TT GDNN-GDTX Đức Cơ Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 015 Trường THPT Lê Quý Đôn TTr. Chư Prông, H. Chư Prông , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 030 Trường THPT Trần Phú Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 051 TT DN&GDTX Chư Prông TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 065 Trường THPT Pleime Xã Ia Ga, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 084 TT GDNN-GDTX Chư Prông TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 016 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 06 Phan Đình Phùng,TTr. Chư Sê, H. Chư Sê,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 024 TT GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 039 Trường THPT Trường Chinh Thôn Thanh Bình, TTr. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 044 Trường THCS, THPT Nguyễn Văn
Cừ
Xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 077 Trường THPT Trần Cao Vân Xã Ia Hlốp, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 085 TT GDNN-GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 017 Trường THPT Lê Thánh Tông 70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 027 TT GDTX Ayun Pa 71Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 037 Trường THPT Lý Thường Kiệt 48 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã
Ayun Pa, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 059 Trường TC nghề Ayun Pa Ph. Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 081 TT GDNN-GDTX Ayun Pa 71B Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 019 Trường THPT Chu Văn An TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 029 Trường THPT Nguyễn Du Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 046 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Ia Dreh, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 052 TT GDTX Krông Pa TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 088 TT GDNN-GDTX Krông Pa TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 020 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 021 Trường THPT Phạm Văn Đồng Xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 068 TT DN&GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 075 Trường THPT A Sanh Xã Ia Krăi, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 091 TT GDNN-GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 022 Trường THPT Nguyễn Huệ 154 Nguyễn Huệ, TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 035 Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Nam Yang, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 053 TT GDTX Đak Đoa TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 064 Trường THPT Nguyễn Thị Minh
Khai
Xã A Dơk, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 082 TT GDNN-GDTX Đak Đoa TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 033 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 036 Trường THPT Phan Chu Trinh Xã Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 056 TT GDTX-HN Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 083 TT GDNN-GDTX Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 045 Trường THPT Y Đôn TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 054 TT GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 090 TT GDNN-GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 096 Trường THCS&THPT Y Đôn Số 94 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đak Pơ,
huyện Đak Pơ
Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 018 Trường THPT Trần Quốc Tuấn TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 055 TT GDTX Phú Thiện TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 057 Trường THPT Võ Văn Kiệt Xã Ia Piar, H. Phú Thiện, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 087 TT GDNN-GDTX Phú Thiện TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 032 Trường THPT Nguyễn Thái Học TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 066 TT GDTX-HN Chư Pưh TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 086 TT GDNN-GDTX Chư Pưh TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!