Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai

Tất cả các mã trường THPT thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019 các em theo dõi dưới đây.

Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Mã trường THPT tỉnh Gia Lai: Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin.


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_38 Thành phố Pleiku Khu vực 3
38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_38
  Khu vực 3
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 001 Trường THPT Pleiku 90 Tô Vĩnh Diện,Ph. Hoa Lư, thành phố Pleiku,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 002 Trường THPT Phan Bội
Châu
Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 003 Trường PT Dân tộc Nội
trú tỉnh
Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 004 Trường THPT Lê Lợi Ph. Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 005 Trường THPT Chuyên
Hùng Vương
48 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 006 Trường THPT Hoàng
Hoa Thám
Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 023 TT GDTX tỉnh 61 Lý Thái Tổ, Ph. Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 025 Trường Cao đẳng nghề
Gia Lai
Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 026 TT Kỹ thuật - Tổng hợp -
Hướng nghiệp
Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 034 Trường THPT Nguyễn
Chí Thanh
138-Nguyễn Chí Thanh. P.Chi Lăng, TP Pleiku,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 042 Trường Quốc tế Châu Á
Thái Bình Dương - Gia Lai
Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 060 Trường TC nghề số 15 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 061 Trường TC nghề số 21 Ph. Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 062 Trường CĐ nghề số 05
Chi nhánh Gia Lai
Ph. Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 069 Trường TC Y tế Gia Lai Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 070 Trường TC VH-NT Gia
Lai
P. Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 071 Trường Thiếu sinh quân-
Quân khu V
Ph. Thống nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 072 Trường TH, THCS,
THPT Nguyễn văn Linh
Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 073 Trường Bổ túc văn hóa
Gia Lai Kon Tum
Thành phố Kon Tum Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 076 Trường Trung học lâm
nghiệp Tây Nguyên
Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku Khu vực 1
38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 094 Trường CĐSP Gia Lai Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 007 Trường THPT Mạc Đĩnh
Chi
21 Quang Trung, TTr. Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 008 Trường THPT Ya Ly TTr. Ia Ly, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 043 Trường THPT Phạm
Hồng Thái
Xã Ia Khương, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 047 TT GDTX Chư Păh TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 080 TT GDNN-GDTX Chư
Păh
TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 009 Trường THPT Trần Hưng
Đạo
Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, H. Mang
Yang, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 041 Trường THCS&THPT
Kpă Klơng
Xã Kon Thụp, H. Mang Yang,Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 067 TT DN&GDTX Mang
Yang
TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 092 TT GDNN-GDTX Mang
Yang
TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 010 Trường THPT Lương Thế
Vinh
TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 040 Trường THPT Anh hùng
Núp
Xã Kông Lơng Khơng, KBang, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 048 TT DN&GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 04 Huyện KBang 079 TT GDNN-GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 011 Trường THPT Quang
Trung
27 Chu Văn An, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 012 Trường THPT Nguyễn
Khuyến
194 Quang Trung, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 028 TT GDTX An Khê Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 031 Trường THPT Nguyễn
Trãi
Đường Lê Thị Hồng Gấm, Ph. An Bình, thị xã An
Khê, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 058 Trường TC nghề An Khê Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 074 Trường THPT Dân Tộc
Nội Trú Đông Gia Lai
Ph. An Tân, TX An Khê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 093 TT GDNN-GDTX An
Khê
39 Hoàng Hoa Thám, Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 013 Trường THPT Hà Huy
Tập
TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 049 TT GDTX Kông Chro TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 089 TT GDNN-GDTX Kông
Chro
TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 014 Trường THPT Lê Hoàn TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 038 Trường THPT Nguyễn
Trường Tộ
Xã Ia Nan, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 050 TT GDTX Đức Cơ Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 063 Trường THPT Tôn Đức
Thắng
Xã Ia Din, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 078 TT GDNN-GDTX Đức
Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 015 Trường THPT Lê Quý
Đôn
TTr. Chư Prông, H. Chư Prông , Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 030 Trường THPT Trần Phú Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 051 TT DN&GDTX Chư
Prông
TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 065 Trường THPT Pleime Xã Ia Ga, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 084 TT GDNN-GDTX Chư
Prông
TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 016 Trường THPT Nguyễn
Bỉnh Khiêm
06 Phan Đình Phùng,TTr. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 024 TT GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 039 Trường THPT Trường
Chinh
Thôn Thanh Bình, TTr. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 044 Trường THPT Nguyễn
Văn Cừ
Xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 077 Trường THPT Trần Cao
Vân
Xã Ia Hlốp, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 085 TT GDNN-GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 017 Trường THPT Lê Thánh
Tông
70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 027 TT GDTX Ayun Pa 71Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 037 Trường THPT Lý Thường
Kiệt
48 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã
Ayun Pa, Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 059 Trường TC nghề Ayun Pa Ph. Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 081 TT GDNN-GDTX Ayun
Pa
71B Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa,
Gia Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 019 Trường THPT Chu Văn
An
TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 029 Trường THPT Nguyễn Du Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 046 Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng
Xã Ia Dreh, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 052 TT GDTX Krông Pa TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 088 TT GDNN-GDTX Krông
Pa
TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 020 Trường THPT Huỳnh
Thúc Kháng
TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 021 Trường THPT Phạm Văn
Đồng
Xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 068 TT DN&GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 075 Trường THPT A Sanh Xã Ia Krăi, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 091 TT GDNN-GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 022 Trường THPT Nguyễn
Huệ
154 Nguyễn Huệ, TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia
Lai
Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 035 Trường THPT Lê Hồng
Phong
Xã Nam Yang, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 053 TT GDTX Đak Đoa TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 064 Trường THPT Nguyễn
Thị Minh Khai
Xã A Dơk, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 082 TT GDNN-GDTX Đak
Đoa
TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 033 Trường THPT Nguyễn
Tất Thành
Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 036 Trường THPT Phan Chu
Trinh
Xã Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 056 TT GDTX-HN Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 083 TT GDNN-GDTX Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 045 Trường THPT Y Đôn TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 054 TT GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 090 TT GDNN-GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 018 Trường THPT Trần Quốc
Tuấn
TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 055 TT GDTX Phú Thiện TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 057 Trường THPT Võ Văn
Kiệt
Xã Ia Piar, H. Phú Thiện, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 087 TT GDNN-GDTX Phú
Thiện
TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 032 Trường THPT Nguyễn
Thái Học
TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai. Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 066 TT GDTX-HN Chư Pưh TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1
38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 086 TT GDNN-GDTX Chư
Pưh
TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Gia Lai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!