Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang

Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang năm 2020 được Tuyensinh247 cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Hậu Giang 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
64 Hậu Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_64   Khu vực 3
64 Hậu Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_64   Khu vực 3
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 001 Sở GD và ĐT Hậu Giang Sở GD và ĐT Hậu Giang Khu vực 2
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 002 THPT Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 018 Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh Phường III Thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 028 THPT Chiêm Thành Tấn Phường VII thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 029 TT GDTX thành phố Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 039 THPT chuyên Vị Thanh Phường I thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 042 TC nghề tỉnh Hậu Giang Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu
Giang
Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 229 TT GDTX tỉnh Hậu Giang Phường I thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 349 Trường Trung cấp Kỹ thuật-Công
nghệ tỉnh Hậu Giang
Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 350 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang
Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 004 THPT Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 019 Phòng Giáo dục H. Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 027 THPT Lê Hồng Phong Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 030 TT GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 046 THPT Vĩnh Tường Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 230 TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 248 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh Xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang Khu vực 1
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 351 Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật
tỉnh Hậu Giang
QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 005 THPT Long Mỹ (huyện LM) TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 006 THPT Tây Đô Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 020 Phòng Giáo dục H. Long Mỹ xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 025 Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện
LM)
xã Long Bình, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 026 THPT Tân Phú (huyện LM) Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 031 TT GDTX Long Mỹ TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 037 THPT Lương Tâm Xã Lương Tâm H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 406 THPT Tây Đô (Từ 01/05/2019) Thị trấn Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 247 TT GDNN-GDTX H. Long Mỹ ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 009 THPT Lương Thế Vinh TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 010 THPT Cây Dương TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 017 THPT Tân Long Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 021 Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 032 TT GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 036 THPT Hòa An Xã Hòa An H. Phụng Hiệp Khu vực 1
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 232 TT GDNN-GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 012 THPT Ngã Sáu TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 022 Phòng Giáo dục H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 033 TT GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 038 THPT Phú Hữu Xã Phú Hữu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 045 CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 233 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 013 THPT Tầm Vu Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 014 THPT Cái Tắc Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A Khu vực 1
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 015 THPT Châu Thành A TT Một Ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 023 Phòng Giáo dục H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 034 TT GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 041 THPT Trường Long Tây Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 234 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 011 THPT Nguyễn Minh Quang Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 024 Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 035 TT GDTX thị xã Ngã Bảy Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 040 THPT Lê Quý Đôn Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 043 TC nghề Ngã Bảy Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 311 THPT Nguyễn Minh Quang Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 335 TT GDNN-GDTX thị xã Ngã Bảy Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 340 THPT Lê Qúy Đôn Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 047 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ
(huyện LM)
Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 105 THPT Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 125 Phổ thông Dân tộc nội trú Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 126 THPT Tân Phú Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 131 TT GDTX Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 147 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 231 TT GDNN-GDTX TX Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 411 THPT Nguyễn Minh Quang (Từ
01/02/2020)
Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 435 TT GDNN-GDTX thành phố Ngã
Bảy (Từ 01/02/2020)
Phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 440 THPT Lê Qúy Đôn (Từ 01/02/2020) Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!