Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang

Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang năm 2020 được Tuyensinh247 cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Hậu Giang 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
64 Hậu Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_64   Khu vực 3
64 Hậu Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_64   Khu vực 3
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 001 Sở GD và ĐT Hậu Giang Sở GD và ĐT Hậu Giang Khu vực 2
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 002 THPT Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 018 Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh Phường III Thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 028 THPT Chiêm Thành Tấn Phường VII thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 029 TT GDTX thành phố Vị Thanh Phường III thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 039 THPT chuyên Vị Thanh Phường I thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 042 TC nghề tỉnh Hậu Giang Khu vực IV, Phường IV, TP. Vị Thanh, Hậu
Giang
Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 229 TT GDTX tỉnh Hậu Giang Phường I thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 349 Trường Trung cấp Kỹ thuật-Công
nghệ tỉnh Hậu Giang
Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 01 Thành phố Vị Thanh 350 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang
Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh Khu vực 1
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 004 THPT Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 019 Phòng Giáo dục H. Vị Thủy TT Nàng Mau H. Vị Thủy Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 027 THPT Lê Hồng Phong Xã Vị Thanh H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 030 TT GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 046 THPT Vĩnh Tường Xã Vĩnh Tường, H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 230 TT GDNN-GDTX H. Vị Thuỷ TT Nàng Mau H. Vị Thuỷ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 248 Trường Trung cấp Luật Vị Thanh Xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang Khu vực 1
64 Hậu Giang 02 Huyện Vị Thủy 351 Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật
tỉnh Hậu Giang
QL61C, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 005 THPT Long Mỹ (huyện LM) TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 006 THPT Tây Đô Xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 020 Phòng Giáo dục H. Long Mỹ xã Vĩnh Viễn H. Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 025 Phổ thông Dân tộc nội trú (huyện
LM)
xã Long Bình, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 026 THPT Tân Phú (huyện LM) Xã Tân Phú, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 031 TT GDTX Long Mỹ TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 037 THPT Lương Tâm Xã Lương Tâm H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 406 THPT Tây Đô (Từ 01/05/2019) Thị trấn Vĩnh Viễn, H. Long Mỹ Khu vực 1
64 Hậu Giang 03 Huyện Long Mỹ 247 TT GDNN-GDTX H. Long Mỹ ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 009 THPT Lương Thế Vinh TT Kinh Cùng H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 010 THPT Cây Dương TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 017 THPT Tân Long Xã Tân Long, H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 021 Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 032 TT GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 036 THPT Hòa An Xã Hòa An H. Phụng Hiệp Khu vực 1
64 Hậu Giang 04 Huyện Phụng Hiệp 232 TT GDNN-GDTX H. Phụng Hiệp TT Cây Dương H. Phụng Hiệp Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 012 THPT Ngã Sáu TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 022 Phòng Giáo dục H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 033 TT GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 038 THPT Phú Hữu Xã Phú Hữu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 045 CĐ Nghề Trần Đại Nghĩa Khu ĐT Đông Phú, Đông Phú, Châu Thành, HG Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 05 Huyện Châu Thành 233 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành TT Ngã Sáu H. Châu Thành Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 013 THPT Tầm Vu Xã Thạnh Xuân H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 014 THPT Cái Tắc Thị trấn Cái Tắc huyện Châu Thành A Khu vực 1
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 015 THPT Châu Thành A TT Một Ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 023 Phòng Giáo dục H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 034 TT GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 041 THPT Trường Long Tây Xã Trường Long Tây, H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 06 Huyện Châu Thành A 234 TT GDNN-GDTX H. Châu Thành A TT Một ngàn H. Châu Thành A Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 011 THPT Nguyễn Minh Quang Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 024 Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy Phường Ngã Bảy thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 035 TT GDTX thị xã Ngã Bảy Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 040 THPT Lê Quý Đôn Phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 043 TC nghề Ngã Bảy Số 3567, Hùng Vương, Khu vực IV, P.Hiệp Thành Khu vực 2
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 311 THPT Nguyễn Minh Quang Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 335 TT GDNN-GDTX thị xã Ngã Bảy Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 07 Thị xã Ngã Bảy 340 THPT Lê Qúy Đôn Phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 047 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ
(huyện LM)
Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2 NT
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 105 THPT Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 125 Phổ thông Dân tộc nội trú Phường Vĩnh Tường thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 126 THPT Tân Phú Xã Tân Phú thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 131 TT GDTX Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 147 Phòng Giáo dục thị xã Long Mỹ Phường Bình Thạnh thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 08 Thị xã Long Mỹ 231 TT GDNN-GDTX TX Long Mỹ Phường Thuận An thị xã Long Mỹ Khu vực 2
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 411 THPT Nguyễn Minh Quang (Từ
01/02/2020)
Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 435 TT GDNN-GDTX thành phố Ngã
Bảy (Từ 01/02/2020)
Phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy Khu vực 1
64 Hậu Giang 09 Thành phố Ngã Bảy 440 THPT Lê Qúy Đôn (Từ 01/02/2020) Phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Hậu Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!