Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang

Cập nhật Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Kiên Giang năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_54 Học ở nước ngoài_54 Khu vực 3
54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_54 Quân nhân, Công an tại ngũ_54 Khu vực 3
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 001 THPT Nguyễn Trung Trực 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 002 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 003 THPT Nguyễn Hùng Sơn 14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 004 THPT iSCHOOL Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 005 Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Kiên
Giang
31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 013 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang 196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 022 Trung tâm GDTX tỉnh Kiên Giang C5 - Đặng Huyền Thông, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 041 THPT Phó Cơ Điều Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 061 THPT Ngô Sĩ Liên X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 079 Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang 1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 085 PT Đức Trí Không Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 087 CĐ Cộng đồng Kiên Giang 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 088 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên
Giang
425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 089 CĐ Sư phạm Kiên Giang 449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 090 CĐ Y tế Kiên Giang 14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 091 Chính trị tỉnh Kiên Giang 84 Đường Lạc Hồng Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 092 THPT Võ Văn Kiệt Lô 7-9, Đường Tôn Đức Thắng Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 093 PTNC iSchool Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 109 Năng khiếu TDTT Kiên Giang P An Bình, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 006 THPT Nguyễn Thần Hiến 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tp Hà Tiên, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 043 Trung tâm GDTX TX Hà Tiên 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 095 Trung tâm GDNN-GDTX TP Hà
Tiên
08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 007 THPT Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 044 Trung tâm GDTX Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 076 THPT Ba Hòn TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên
Giang
Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 096 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Kiên Lương
TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 107 Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long
Xuyên
X Bình An, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 008 THPT Hòn Đất TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 038 THPT Sóc Sơn TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 045 Trung tâm GDTX Hòn Đất TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 055 THPT Bình Sơn X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 062 THPT Phan Thị Ràng X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 071 THPT Nguyễn Hùng Hiệp X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 077 THPT Nam Thái Sơn X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 097 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Hòn Đất
TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 009 THPT Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 011 THPT Thạnh Đông X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 046 Trung tâm GDTX Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 056 THPT Cây Dương X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 075 THPT Thạnh Tây X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 098 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tân Hiệp
TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 108 Trung cấp Nghề Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 012 THPT Châu Thành TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 047 Trung tâm GDTX Châu Thành X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 067 THPT Mong Thọ X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 099 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Châu Thành
X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 014 THPT Giồng Riềng Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng,
Kiên Giang
Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 039 THPT Hòa Thuận X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 040 THPT Long Thạnh X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 048 Trung tâm GDTX Giồng Riềng TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 057 THPT Thạnh Lộc X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 063 THPT Hòa Hưng X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 069 THPT Bàn Tân Định X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 082 Trung cấp Nghề DTNT tỉnh Kiên
Giang
X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 084 THCS Thạnh Phước X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 100 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Giồng Riềng
TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 015 THPT Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 049 Trung tâm GDTX Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 064 THPT Định An X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 065 THPT Vĩnh Thắng X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 070 THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 072 THPT Thới Quản X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 101 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gò
Quao
TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 016 THPT An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 042 THPT Đông Thái X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 050 Trung tâm GDTX An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 068 THPT Nam Yên X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 102 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An
Biên
TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 017 THPT An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 051 Trung tâm GDTX An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 059 THPT Nguyễn Văn Xiện (Trước
2017)
X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 066 THPT Vân Khánh X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 094 THPT Nguyễn Văn Xiện (Từ 2017) X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 103 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An
Minh
TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 010 THPT Vĩnh Phong X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 018 THPT Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 052 Trung tâm GDTX Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 060 THPT Vĩnh Bình Bắc X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 104 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Vĩnh Thuận
TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 019 THPT Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 020 THPT An Thới TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 053 Trung tâm GDTX Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 080 THPT Dương Đông TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 105 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Phú Quốc
TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 021 THPT Kiên Hải X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 074 THPT Lại Sơn X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 081 THCS An Sơn X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 110 TH&THCS Nam Du X Nam Du, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 058 THPT U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 073 THPT Minh Thuận X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 078 THPT Vĩnh Hoà X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 086 Trung cấp Nghề vùng U Minh
Thượng
X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 054 THPT Thoại Ngọc Hầu X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 083 Trung tâm GDTX Giang Thành X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 106 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Giang Thành
X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!