Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang

Cập nhật Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang năm 2020, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Kiên Giang năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_54 Học ở nước ngoài_54 Khu vực 3
54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_54 Quân nhân, Công an tại ngũ_54 Khu vực 3
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 001 THPT Nguyễn Trung Trực 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 002 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 003 THPT Nguyễn Hùng Sơn 14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 004 THPT iSCHOOL Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 005 Trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Kiên
Giang
31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 013 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang 196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá,
Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 022 Trung tâm GDTX tỉnh Kiên Giang C5 - Đặng Huyền Thông, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 041 THPT Phó Cơ Điều Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 061 THPT Ngô Sĩ Liên X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 079 Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang 1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 085 PT Đức Trí Không Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 087 CĐ Cộng đồng Kiên Giang 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 088 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên
Giang
425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 089 CĐ Sư phạm Kiên Giang 449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 090 CĐ Y tế Kiên Giang 14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 091 Chính trị tỉnh Kiên Giang 84 Đường Lạc Hồng Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 092 THPT Võ Văn Kiệt Lô 7-9, Đường Tôn Đức Thắng Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 093 PTNC iSchool Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch
Giá, Kiên Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 109 Năng khiếu TDTT Kiên Giang P An Bình, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 006 THPT Nguyễn Thần Hiến 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tp Hà Tiên, Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 043 Trung tâm GDTX TX Hà Tiên 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 02 Thành phố Hà Tiên 095 Trung tâm GDNN-GDTX TP Hà
Tiên
08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên
Giang
Khu vực 2
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 007 THPT Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 044 Trung tâm GDTX Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 076 THPT Ba Hòn TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên
Giang
Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 096 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Kiên Lương
TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 107 Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long
Xuyên
X Bình An, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 008 THPT Hòn Đất TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 038 THPT Sóc Sơn TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 045 Trung tâm GDTX Hòn Đất TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 055 THPT Bình Sơn X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 062 THPT Phan Thị Ràng X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 071 THPT Nguyễn Hùng Hiệp X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 077 THPT Nam Thái Sơn X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 097 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Hòn Đất
TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 009 THPT Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 011 THPT Thạnh Đông X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 046 Trung tâm GDTX Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 056 THPT Cây Dương X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 075 THPT Thạnh Tây X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 098 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tân Hiệp
TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 108 Trung cấp Nghề Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 012 THPT Châu Thành TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 047 Trung tâm GDTX Châu Thành X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 067 THPT Mong Thọ X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 099 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Châu Thành
X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 014 THPT Giồng Riềng Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng,
Kiên Giang
Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 039 THPT Hòa Thuận X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 040 THPT Long Thạnh X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 048 Trung tâm GDTX Giồng Riềng TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 057 THPT Thạnh Lộc X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 063 THPT Hòa Hưng X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 069 THPT Bàn Tân Định X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 082 Trung cấp Nghề DTNT tỉnh Kiên
Giang
X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 084 THCS Thạnh Phước X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 100 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Giồng Riềng
TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 015 THPT Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 049 Trung tâm GDTX Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 064 THPT Định An X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 065 THPT Vĩnh Thắng X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 070 THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 072 THPT Thới Quản X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 101 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gò
Quao
TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 016 THPT An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 042 THPT Đông Thái X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 050 Trung tâm GDTX An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 068 THPT Nam Yên X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 102 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An
Biên
TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 017 THPT An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 051 Trung tâm GDTX An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 059 THPT Nguyễn Văn Xiện (Trước
2017)
X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 066 THPT Vân Khánh X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 094 THPT Nguyễn Văn Xiện (Từ 2017) X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 103 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An
Minh
TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 010 THPT Vĩnh Phong X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 018 THPT Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 052 Trung tâm GDTX Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 060 THPT Vĩnh Bình Bắc X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 104 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Vĩnh Thuận
TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 019 THPT Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 020 THPT An Thới TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 053 Trung tâm GDTX Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 080 THPT Dương Đông TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 105 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Phú Quốc
TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 021 THPT Kiên Hải X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 074 THPT Lại Sơn X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 081 THCS An Sơn X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 110 TH&THCS Nam Du X Nam Du, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 058 THPT U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 073 THPT Minh Thuận X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 078 THPT Vĩnh Hoà X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 086 Trung cấp Nghề vùng U Minh
Thượng
X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 054 THPT Thoại Ngọc Hầu X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 083 Trung tâm GDTX Giang Thành X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1
54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 106 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Giang Thành
X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Kiên Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!