Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

Tất cả mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh năm 2020: chuyên Hạ Long, Lê Hồng Phong, Cửa Ông,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 001 THPT Chuyên Hạ Long P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 002 TT HN&GDTX tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 003 PT DTNT tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 004 THPT Hòn Gai P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 005 THPT Ngô Quyền P. Cao Thắng, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 006 THPT Vũ Văn Hiếu P. Hà Tu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 007 THPT Bãi Cháy P. Bãi Cháy, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 008 TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông P. Hồng Hà, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 009 THPT Hạ Long P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 010 TH THCS&THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
P. Hà Khẩu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 011 TH-THCS-THPT Văn Lang P. Hồng Gai, TP. Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 012 TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm
Hạ Long
P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 088 THPT Hoành Bồ (Từ 01/01/2020) Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 089 Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Long
(Từ 01/01/2020)
Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 091 THPT Quảng La (Từ 01/01/2020) Xã Quảng La, thành phố Hạ Long Khu vực 1
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 092 THPT Thống Nhất (Từ 01/01/2020) Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long Khu vực 1
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 093 Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 094 Trung tâm HN&GDTX tỉnh (Cơ sở
CĐ Giao thông Quảng Ninh)
Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 013 THPT Cẩm Phả P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 014 THPT Lê Hồng Phong P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 015 THPT Cửa Ông P. Cửa Ông, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 016 THPT Lê Quý Đôn P. Quang Hanh, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 017 THPT Mông Dương P. Mông Dương, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 018 THPT Lương Thế Vinh P. Cẩm Trung, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 019 THPT Hùng Vương P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 020 Trung Tâm GDNN&GDTX Cẩm Phả P. Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 021 CĐ Công nghiệp Cẩm Phả (Trước
năm học 2019-2020)
P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 083 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Phả (Cơ sở CĐ Công nghiệp Cẩm Phả) P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 090 Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam Phân hiệu Cẩm Phả (Trước
năm học 2019-2020)
Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 095 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Phả
(Cơ sở CĐ T-KS Việt Nam)
Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 022 THPT Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 023 THPT Hoàng Văn Thụ P. Vàng Danh, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 024 Trung Tâm GDNN&GDTX Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 025 THPT Hồng Đức P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 026 THPT Nguyễn Tất Thành P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 027 Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
(Trước năm học 2019-2020)
P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 084 Trung tâm GDNN-GDTX Uông Bí (Cơ sở CĐ Công nghiệp và xây
dựng)
P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 028 THPT Trần Phú P. Ka Long, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 029 THPT Lý Thường Kiệt X. Hải Tiến, TP Móng Cái Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 030 THCS&THPT Chu Văn An P. Trần Phú, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 031 Trung Tâm GDNN&GDTX Móng
Cái
P. Hoà Lạc, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 032 THPT Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 033 THCS&THPT Hoành Mô X. Hoành Mô, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 034 Trung tâm GDNN&GDTX Bình
Liêu
TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 035 THPT Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 036 THCS&THPT Lê Lợi X. Quảng Tân, Huyện Đầm Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 037 Trung Tâm GDNN&GDTX Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 038 THPT Quảng Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 039 THPT Nguyễn Du TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 040 Trung Tâm GDNN&GDTX Hải Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 041 THCS&THPT Đường Hoa Cương X. Quảng Long, Huyện Hải Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 042 THPT Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 043 THPT Hải Đông X. Đông Hải, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 044 THPT Nguyễn Trãi X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 045 Trung Tâm GDNN&GDTX Tiên
Yên
TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 046 PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 047 THPT Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 048 Trung Tâm GDNN - GDTX Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 049 THPT Đông Triều P. Đức Chính, TX Đông Triều Khu vực 2
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 050 THPT Hoàng Quốc Việt P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 051 THPT Hoàng Hoa Thám X. Hoàng Quế, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 052 THPT Lê Chân X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 053 THPT Trần Nhân Tông P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 054 THPT Nguyễn Bình X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 055 Trung Tâm GDNN&GDTX Đông
Triều
P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 056 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(Trước năm học 2019-2020)
X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 057 TH-THCS&THPT Trần Hưng Đạo X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 076 THPT Đông Triều (Năm 2015 về
trước)
X. Đức Chính, H. Đông Triều, Quảng Ninh Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 086 Trung tâm GDNN-GDTX Đông Triều (Cơ sở ĐH Công nghiệp
Quảng Ninh)
Xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 058 THPT Bạch Đằng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 059 THPT Minh Hà X. Cẩm La, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 060 THPT Đông Thành P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 061 TH-THCS-THPT Yên Hưng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 062 THPT Trần Quốc Tuấn P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 063 THPT Ngô Gia Tự X. Liên Hoà, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 064 Trung Tâm GDNN&GDTX Quảng
Yên
P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 077 THPT Bạch Đằng (Năm 2012 về
trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 078 THPT Minh Hà (Năm 2012 về trước) X. Cẩm La, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 079 THPT Yên Hưng (Năm 2012 về
trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 080 THPT Ngô Gia Tự (Năm 2012 về
trước)
X. Liên Hoà, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 081 Trung tâm GDHN-GDTX Quảng
Yên (Năm 2012 về trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 082 Cao đẳng Nông lâm Đông bắc
(Trước năm học 2019-2020)
Số 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh
Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 085 Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Yên (Cơ sở CĐ Nông lâm Đông Bắc) Phường Minh Thành thị xã Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 065 THPT Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 066 THPT Quảng La X. Quảng La, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 067 THPT Thống Nhất X. Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 068 Trung Tâm GDNN&GDTX Hoành
Bồ
TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 069 THPT Hải Đảo X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 070 THPT Quan Lạn X. Quan Lạn, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 072 Trung Tâm GDNN&GDTX Vân Đồn X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 073 THPT Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 074 Trung Tâm GDNN&GDTX Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!