Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

Tất cả mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh năm 2019: chuyên Hạ Long, Lê Hồng Phong, Cửa Ông,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_17
P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 001 THPT Chuyên Hạ Long P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 002 TT HN&GDTX tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 003 PT DTNT tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 004 THPT Hòn Gai P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 005 THPT Ngô Quyền P. Cao Thắng, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 006 THPT Vũ Văn Hiếu P. Hà Tu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 007 THPT Bãi Cháy P. Bãi Cháy, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 008 THCS&THPT Lê Thánh
Tông
P. Hồng Hà, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 009 THPT Hạ Long P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 010 TH THCS&THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm
P. Hà Khẩu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 011 TH-THCS-THPT Văn
Lang
P. Hồng Gai, TP. Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 012 TH-THCS-THPT Đoàn
Thị Điểm Hạ Long
P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 013 THPT Cẩm Phả P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 014 THPT Lê Hồng Phong P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 015 THPT Cửa Ông P. Cửa Ông, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 016 THPT Lê Quý Đôn P. Quang Hanh, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 017 THPT Mông Dương P. Mông Dương, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 018 THPT Lương Thế Vinh P. Cẩm Trung, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 019 THPT Hùng Vương P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 020 Trung Tâm GDNN&GDTX Cẩm Phả P. Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 021 CĐ Công nghiệp Cẩm Phả P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 022 THPT Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 023 THPT Hoàng Văn Thụ P. Vàng Danh, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 024 Trung Tâm
GDNN&GDTX Uông Bí
P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 025 THPT Hồng Đức P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 026 THPT Nguyễn Tất Thành P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 027 CĐ Công nghiệp và Xây
dựng
P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 028 THPT Trần Phú P. Ka Long, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 029 THPT Lý Thường Kiệt X. Hải Tiến, TP Móng Cái Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 030 THCS&THPT Chu Văn
An
P. Trần Phú, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 031 Trung Tâm GDNN&GDTX Móng Cái P. Hoà Lạc, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 032 THPT Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 033 THCS&THPT Hoành Mô X. Hoành Mô, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 034 Trung tâm GDNN&GDTX Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 035 THPT Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 036 THCS&THPT Lê Lợi X. Quảng Tân, Huyện Đầm Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 037 Trung Tâm
GDNN&GDTX Đầm Hà
TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 038 THPT Quảng Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 039 THPT Nguyễn Du TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 040 Trung Tâm
GDNN&GDTX Hải Hà
TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 041 THCS&THPT Đường
Hoa Cương
X. Quảng Long, Huyện Hải Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 042 THPT Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 043 THPT Hải Đông X. Đông Hải, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 044 THPT Nguyễn Trãi X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 045 Trung Tâm GDNN&GDTX Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 046 PT DTNT THCS&THPT
Tiên Yên
X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 047 THPT Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 048 Trung Tâm GDNN -
GDTX Ba Chẽ
TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 049 THPT Đông Triều P. Đức Chính, TX Đông Triều Khu vực 2
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 050 THPT Hoàng Quốc Việt P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 051 THPT Hoàng Hoa Thám X. Hoàng Quế, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 052 THPT Lê Chân X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 053 THPT Trần Nhân Tông P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 054 THPT Nguyễn Bình X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 055 Trung Tâm GDNN&GDTX Đông
Triều
P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 056 ĐH Công nghiệp Quảng
Ninh
X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 057 TH-THCS&THPT Trần
Hưng Đạo
X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 076 THPT Đông Triều (Năm
2015 về trước)
X. Đức Chính, H. Đông Triều, Quảng Ninh Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 058 THPT Bạch Đằng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 059 THPT Minh Hà X. Cẩm La, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 060 THPT Đông Thành P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 061 THPT Yên Hưng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 062 THPT Trần Quốc Tuấn P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 063 THPT Ngô Gia Tự X. Liên Hoà, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 064 Trung Tâm GDNN&GDTX Quảng
Yên
P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 077 THPT Bạch Đằng (Năm
2012 về trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 078 THPT Minh Hà (Năm
2012 về trước)
X. Cẩm La, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 079 THPT Yên Hưng (Năm
2012 về trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 080 THPT Ngô Gia Tự (Năm
2012 về trước)
X. Liên Hoà, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 081 Trung tâm GDHN-GDTX Quảng Yên (Năm 2012
về trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 082 Trường CĐ Nông lâm
Đông bắc
  Khu vực 2
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 065 THPT Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 066 THPT Quảng La X. Quảng La, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 067 THPT Thống Nhất X. Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 068 Trung Tâm GDNN&GDTX Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 069 THPT Hải Đảo X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 070 THPT Quan Lạn X. Quan Lạn, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 072 Trung Tâm
GDNN&GDTX Vân Đồn
X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 073 THPT Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 074 Trung Tâm
GDNN&GDTX Cô Tô
TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1

Theo TTHN

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!