Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

Tất cả mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh năm 2020: chuyên Hạ Long, Lê Hồng Phong, Cửa Ông,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 001 THPT Chuyên Hạ Long P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 002 TT HN&GDTX tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 003 PT DTNT tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 004 THPT Hòn Gai P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 005 THPT Ngô Quyền P. Cao Thắng, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 006 THPT Vũ Văn Hiếu P. Hà Tu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 007 THPT Bãi Cháy P. Bãi Cháy, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 008 TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông P. Hồng Hà, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 009 THPT Hạ Long P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 010 TH THCS&THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
P. Hà Khẩu, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 011 TH-THCS-THPT Văn Lang P. Hồng Gai, TP. Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 012 TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm
Hạ Long
P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 088 THPT Hoành Bồ (Từ 01/01/2020) Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 089 Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Long
(Từ 01/01/2020)
Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 091 THPT Quảng La (Từ 01/01/2020) Xã Quảng La, thành phố Hạ Long Khu vực 1
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 092 THPT Thống Nhất (Từ 01/01/2020) Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long Khu vực 1
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 093 Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 094 Trung tâm HN&GDTX tỉnh (Cơ sở
CĐ Giao thông Quảng Ninh)
Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 013 THPT Cẩm Phả P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 014 THPT Lê Hồng Phong P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 015 THPT Cửa Ông P. Cửa Ông, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 016 THPT Lê Quý Đôn P. Quang Hanh, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 017 THPT Mông Dương P. Mông Dương, TP Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 018 THPT Lương Thế Vinh P. Cẩm Trung, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 019 THPT Hùng Vương P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 020 Trung Tâm GDNN&GDTX Cẩm Phả P. Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 021 CĐ Công nghiệp Cẩm Phả (Trước
năm học 2019-2020)
P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 083 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Phả (Cơ sở CĐ Công nghiệp Cẩm Phả) P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 090 Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam Phân hiệu Cẩm Phả (Trước
năm học 2019-2020)
Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 095 Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Phả
(Cơ sở CĐ T-KS Việt Nam)
Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 022 THPT Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 023 THPT Hoàng Văn Thụ P. Vàng Danh, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 024 Trung Tâm GDNN&GDTX Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 025 THPT Hồng Đức P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 026 THPT Nguyễn Tất Thành P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 027 Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
(Trước năm học 2019-2020)
P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 084 Trung tâm GDNN-GDTX Uông Bí (Cơ sở CĐ Công nghiệp và xây
dựng)
P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 028 THPT Trần Phú P. Ka Long, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 029 THPT Lý Thường Kiệt X. Hải Tiến, TP Móng Cái Khu vực 1
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 030 THCS&THPT Chu Văn An P. Trần Phú, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 031 Trung Tâm GDNN&GDTX Móng
Cái
P. Hoà Lạc, TP Móng Cái Khu vực 2
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 032 THPT Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 033 THCS&THPT Hoành Mô X. Hoành Mô, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 034 Trung tâm GDNN&GDTX Bình
Liêu
TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 035 THPT Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 036 THCS&THPT Lê Lợi X. Quảng Tân, Huyện Đầm Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 037 Trung Tâm GDNN&GDTX Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 038 THPT Quảng Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 039 THPT Nguyễn Du TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 040 Trung Tâm GDNN&GDTX Hải Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 041 THCS&THPT Đường Hoa Cương X. Quảng Long, Huyện Hải Hà Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 042 THPT Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 043 THPT Hải Đông X. Đông Hải, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 044 THPT Nguyễn Trãi X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 045 Trung Tâm GDNN&GDTX Tiên
Yên
TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 046 PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 047 THPT Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 048 Trung Tâm GDNN - GDTX Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 049 THPT Đông Triều P. Đức Chính, TX Đông Triều Khu vực 2
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 050 THPT Hoàng Quốc Việt P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 051 THPT Hoàng Hoa Thám X. Hoàng Quế, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 052 THPT Lê Chân X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 053 THPT Trần Nhân Tông P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 054 THPT Nguyễn Bình X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 055 Trung Tâm GDNN&GDTX Đông
Triều
P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 056 Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
(Trước năm học 2019-2020)
X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 057 TH-THCS&THPT Trần Hưng Đạo X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 076 THPT Đông Triều (Năm 2015 về
trước)
X. Đức Chính, H. Đông Triều, Quảng Ninh Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 086 Trung tâm GDNN-GDTX Đông Triều (Cơ sở ĐH Công nghiệp
Quảng Ninh)
Xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 058 THPT Bạch Đằng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 059 THPT Minh Hà X. Cẩm La, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 060 THPT Đông Thành P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 061 TH-THCS-THPT Yên Hưng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 062 THPT Trần Quốc Tuấn P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 063 THPT Ngô Gia Tự X. Liên Hoà, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 064 Trung Tâm GDNN&GDTX Quảng
Yên
P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 077 THPT Bạch Đằng (Năm 2012 về
trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 078 THPT Minh Hà (Năm 2012 về trước) X. Cẩm La, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 079 THPT Yên Hưng (Năm 2012 về
trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 080 THPT Ngô Gia Tự (Năm 2012 về
trước)
X. Liên Hoà, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 081 Trung tâm GDHN-GDTX Quảng
Yên (Năm 2012 về trước)
TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 082 Cao đẳng Nông lâm Đông bắc
(Trước năm học 2019-2020)
Số 607, đường Mạc Đăng Dung, phường Minh
Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Khu vực 1
17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 085 Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Yên (Cơ sở CĐ Nông lâm Đông Bắc) Phường Minh Thành thị xã Quảng Yên Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 065 THPT Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 066 THPT Quảng La X. Quảng La, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 067 THPT Thống Nhất X. Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1
17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ (Trước 01/01/2020) 068 Trung Tâm GDNN&GDTX Hoành
Bồ
TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 069 THPT Hải Đảo X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 070 THPT Quan Lạn X. Quan Lạn, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1
17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 072 Trung Tâm GDNN&GDTX Vân Đồn X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 073 THPT Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1
17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 074 Trung Tâm GDNN&GDTX Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Quảng Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!