Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

Mã trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 như: THPT Nguyên Du, THPT Tô Hiệu,...

Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_14 106 Đường Thanh Niên, Tổ 3 Phường Tô Hiệu,
Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_14
Số 106, Đường Thanh Niên, thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La
Khu vực 3
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 001 Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Sơn La Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 002 Trường THPT Tô Hiệu Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 003 Trường THPT Chiềng
Sinh
Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 004 Trường THPT Chuyên Tổ 3, Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 005 Trường PTDT Nội trú tỉnh Bản Ca Láp, Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 006 Trường THPT Nguyễn Du Bản Phiêng Tam, Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn
La, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 043 Phòng GD -ĐT Thành
phố Sơn La
Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 056 Trường TH, THCS &
THPT Chu Văn An
Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 057 Trung tâm GDTX Thành
phố Sơn La
Tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 01 Thành phố Sơn La 072 Trường Đại học Tây Bắc Tổ 2, Phường Quyết tâm, Thành phố Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 007 Trường THPT Quỳnh
Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 008 Trường THPT Mường
Giôn
Bản Chiềng Lề, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 009 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Quỳnh Nhai Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 044 Phòng GD -ĐT huyện
Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 02 Huyện Quỳnh Nhai 058 Trung tâm GDTX huyện
Quỳnh Nhai
Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh
Nhai, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 010 Trường THPT Mường La Tiểu khu 5, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 011 Trường THPT Mường Bú Bản Văn Minh, Xã Mường Bú, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 012 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 045 Phòng GD -ĐT huyện
Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 03 Huyện Mường La 059 Trung tâm GDTX huyện
Mường La
Bản Nong Heo, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 013 Trường THPT Thuận
Châu
Tiểu khu 1, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 014 Trường THPT Tông Lệnh Tiểu khu 3, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 015 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Thuận Châu Bản Máy Đường, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 016 Trường THPT Bình Thuận Bản Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 017 Trường THPT Co Mạ Bản Pa Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 046 Phòng GD -ĐT huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 060 Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Thuận
Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 04 Huyện Thuận Châu 068 Trung tâm GDTX huyện
Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu,  Huyện Thuận Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 018 Trường THPT Bắc Yên Bản Phiêng Ban 3, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 019 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 047 Phòng GD -ĐT huyện
Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 05 Huyện Bắc Yên 061 Trung tâm GDTX huyện
Bắc Yên
Bản Phiêng Ban 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc
Yên, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 020 Trường THPT Phù Yên Khối 10, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 021 Trường THPT Gia Phù Phố Tân Lập,xã Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 022 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 023 Trường THPT Tân Lang Bản Khẻn, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 048 Phòng GD -ĐT huyện
Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 062 Trung tâm GDTX-
HD&DN huyện Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 06 Huyện Phù Yên 069 Trung tâm GDTX huyện
Phù Yên
Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 024 Trường THPT Mai Sơn Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 025 Trường THPT Cò Nòi Tiểu khu 2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 026 Trường THPT Chu Văn
Thịnh
Bản Áng, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 027 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 049 Phòng GD -ĐT huyện
Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 07 Huyện Mai Sơn 063 Trung tâm GDTX huyện
Mai Sơn
Tiểu khu 13, Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 028 Trường THPT Yên Châu Số 113 Phố Chu Văn An, Thị Trấn Yên Châu,
Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 029 Trường THPT Phiêng
Khoài
Thôn Kim Chung I, Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên
Châu
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 030 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 050 Phòng GD -ĐT huyện
Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 08 Huyện Yên Châu 064 Trung tâm GDTX huyện
Yên Châu
Tiểu khu 4, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 031 Trường THPT Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 032 Trường THPT Chiềng
Khương
Bản Khương Tiên, Xã Chiềng Khương - Huyện
Sông Mã
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 033 Trường THPT Mường
Lầm
Bản Tà Coọng, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 034 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Sông Mã
Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 051 Phòng GD -ĐT huyện
Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 09 Huyện Sông Mã 065 Trung tâm GDTX huyện
Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 035 Trường THPT Chiềng Sơn Tiểu khu 1, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 036 Trường THPT Tân Lập Tiểu khu 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 037 Trường THPT Mộc Lỵ Đường Phan Đình Giót, Thị Trấn Mộc Châu,
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 038 Trường THPT Thảo
Nguyên
Tiểu khu cấp 3, Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc
Châu, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 039 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Mộc Châu
Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 052 Phòng GD - ĐT huyện
Mộc Châu
Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 066 Trung tâm GDTX-
HN&DN Mộc Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 10 Huyện Mộc Châu 070 Trung tâm GDTX Mộc
Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn
La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 040 Trường THPT Sốp Cộp Trung tâm huyện Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện
Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 041 Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 053 Phòng GD -ĐT huyện
Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 067 Trung tâm GDTX- HN
&DN huyện Sốp Cộp
Bảng Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 11 Huyện Sốp Cộp 071 Trung tâm GDTX huyện
Sốp Cộp
Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp,
Tỉnh Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 042 Trường THPT Mộc Hạ Bản Dạo, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 054 Phòng GD - ĐT huyện
Vân Hồ
Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 055 Trường THPT Vân Hồ Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1
14 Sơn La 12 Huyện Vân Hồ 073 Trung tâm GDNN -
GDTX huyện Vân Hồ
Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh
Sơn La
Khu vực 1

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Sơn La

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!