Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

Tất cả các mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2020 như: THPT Dương Minh Châu, Hoàng Văn Thụ,...

 Mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_46   Khu vực 2
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_46   Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 001 THPT Trần Đại Nghĩa Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 002 THPT Lê Quý Đôn Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 003 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 004 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 005 THPT Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 006 Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh KP Ninh Trung, Phường Ninh sơn, Tp Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 007 TTGDTX Thành phố Tây Ninh KP 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 008 TC Tân Bách Khoa Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp. Tây
Ninh,
Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 009 TC Y tế Tây Ninh Đại lộ 30-4 Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 010 Cao đẳng Nghề Tây Ninh Số 19 Võ Thị Sáu, khu phố 3, Phường 3, Tp.
TâyNinh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 033 TTGDTX Tỉnh Tây Ninh Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 048 TT GDNN-GDTX Thành phố Tây
Ninh
Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 011 THPT Trần Phú Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 012 THPT Nguyễn An Ninh Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 013 THPT Lương Thế Vinh Mỏ Công , Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 014 TTGDTX Tân Biên Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 049 TT GDNN-GDTX Tân Biên Thị trấn Tân Biên, Tân Biên Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 015 THPT Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 016 THPT Lê Duẩn Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 017 THPT Tân Hưng Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 018 THPT Tân Đông Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 019 TTGDTX Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 050 TT GDNN-GDTX Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tân Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 020 THPT Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 021 THPT Nguyễn Đình Chiểu Ấp Phước Hòa, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 022 THPT Nguyễn Thái Bình Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 023 TTGDTX Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 051 TT GDNN-GDTX Dương Minh
Châu
Thị trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 057 THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2) Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 024 THPT Hoàng Văn Thụ Thị trấn Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 025 THPT Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 026 THPT Lê Hồng Phong Hoà Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 027 TTGDTX Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 028 TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 052 TT GDNN-GDTX Châu Thành Thị trấn Châu Thành, Châu Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 029 THPT Lý Thường Kiệt (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 030 THPT Nguyễn Chí Thanh (Trước
01/02/2020)
Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 031 THPT Nguyễn Trung Trực (Trước
01/02/2020)
Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 032 TTGDTX Hoà Thành Cửa số 3 , Nội ô Toà Thánh, TT Hòa Thành, Tây
Ninh
Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 053 TT GDNN-GDTX Hòa Thành
(Trước 01/02/2020)
Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 034 THPT Nguyễn Huệ Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 035 THPT Huỳnh Thúc Kháng Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 036 TTGDTX Bến Cầu Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 054 TT GDNN-GDTX Bến Cầu Lợi Thuận, Bến Cầu Khu vực 1
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 037 THPT Quang Trung Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 038 THPT Nguyễn Văn Trỗi Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 039 THPT Trần Quốc Đại Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 040 THPT Ngô Gia Tự Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 041 TTGDTX Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 055 TT GDNN-GDTX Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 042 THPT Nguyễn Trãi (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 043 THPT Trảng Bàng (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 044 THPT Lộc Hưng (Trước 01/02/2020) Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 045 THPT Bình Thạnh (Trước
01/02/2020)
Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 046 TTGDTX Trảng Bàng Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 047 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh
(Trước 01/02/2020)
Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 056 TT GDNN-GDTX Trảng Bàng
(Trước 01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 058 THPT Lý Thường Kiệt (Từ
01/02/2020)
Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 059 THPT Nguyễn Chí Thanh (Từ
01/02/2020)
Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 060 THPT Nguyễn Trung Trực (Từ
01/02/2020)
Phường Long Thành Trung, Thị xã Hòa Thành,
Tỉnh Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 061 TT GDNN-GDTX Hòa Thành (Từ
01/02/2020)
Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 062 THPT Nguyễn Trãi (Từ 01/02/2020) Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 063 THPT Trảng Bàng (Từ 01/02/2020) Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 064 THPT Lộc Hưng (Từ 01/02/2020) Phường Lộc Hưng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 065 THPT Bình Thạnh (Từ 01/02/2020) Xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 066 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh
(Từ 01/02/2020)
Phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 067 TT GDNN-GDTX Thị xã Trảng
Bàng (Từ 01/02/2020)
Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!