Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

Tất cả các mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2020 như: THPT Dương Minh Châu, Hoàng Văn Thụ,...

 Mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_46   Khu vực 2
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_46   Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 001 THPT Trần Đại Nghĩa Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 002 THPT Lê Quý Đôn Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 003 THPT chuyên Hoàng Lê Kha Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 004 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 005 THPT Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 006 Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh KP Ninh Trung, Phường Ninh sơn, Tp Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 007 TTGDTX Thành phố Tây Ninh KP 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 008 TC Tân Bách Khoa Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp. Tây
Ninh,
Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 009 TC Y tế Tây Ninh Đại lộ 30-4 Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 010 Cao đẳng Nghề Tây Ninh Số 19 Võ Thị Sáu, khu phố 3, Phường 3, Tp.
TâyNinh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 033 TTGDTX Tỉnh Tây Ninh Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 048 TT GDNN-GDTX Thành phố Tây
Ninh
Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 011 THPT Trần Phú Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 012 THPT Nguyễn An Ninh Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 013 THPT Lương Thế Vinh Mỏ Công , Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 014 TTGDTX Tân Biên Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 049 TT GDNN-GDTX Tân Biên Thị trấn Tân Biên, Tân Biên Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 015 THPT Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 016 THPT Lê Duẩn Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 017 THPT Tân Hưng Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 018 THPT Tân Đông Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 019 TTGDTX Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 050 TT GDNN-GDTX Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tân Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 020 THPT Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 021 THPT Nguyễn Đình Chiểu Ấp Phước Hòa, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 022 THPT Nguyễn Thái Bình Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 023 TTGDTX Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 051 TT GDNN-GDTX Dương Minh
Châu
Thị trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 057 THPT Dương Minh Châu (Cơ sở 2) Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 024 THPT Hoàng Văn Thụ Thị trấn Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 025 THPT Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 026 THPT Lê Hồng Phong Hoà Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 027 TTGDTX Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 028 TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 052 TT GDNN-GDTX Châu Thành Thị trấn Châu Thành, Châu Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 029 THPT Lý Thường Kiệt (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 030 THPT Nguyễn Chí Thanh (Trước
01/02/2020)
Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 031 THPT Nguyễn Trung Trực (Trước
01/02/2020)
Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 032 TTGDTX Hoà Thành Cửa số 3 , Nội ô Toà Thánh, TT Hòa Thành, Tây
Ninh
Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành (trước 01/02/2020) 053 TT GDNN-GDTX Hòa Thành
(Trước 01/02/2020)
Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 034 THPT Nguyễn Huệ Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 035 THPT Huỳnh Thúc Kháng Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 036 TTGDTX Bến Cầu Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 054 TT GDNN-GDTX Bến Cầu Lợi Thuận, Bến Cầu Khu vực 1
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 037 THPT Quang Trung Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 038 THPT Nguyễn Văn Trỗi Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 039 THPT Trần Quốc Đại Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 040 THPT Ngô Gia Tự Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 041 TTGDTX Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 055 TT GDNN-GDTX Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 042 THPT Nguyễn Trãi (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 043 THPT Trảng Bàng (Trước
01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 044 THPT Lộc Hưng (Trước 01/02/2020) Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 045 THPT Bình Thạnh (Trước
01/02/2020)
Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 046 TTGDTX Trảng Bàng Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 047 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh
(Trước 01/02/2020)
Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng (trước 01/02/2020) 056 TT GDNN-GDTX Trảng Bàng
(Trước 01/02/2020)
Thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 058 THPT Lý Thường Kiệt (Từ
01/02/2020)
Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 059 THPT Nguyễn Chí Thanh (Từ
01/02/2020)
Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 060 THPT Nguyễn Trung Trực (Từ
01/02/2020)
Phường Long Thành Trung, Thị xã Hòa Thành,
Tỉnh Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 10 Thị xã Hòa Thành (từ 01/02/2020) 061 TT GDNN-GDTX Hòa Thành (Từ
01/02/2020)
Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 062 THPT Nguyễn Trãi (Từ 01/02/2020) Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 063 THPT Trảng Bàng (Từ 01/02/2020) Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 064 THPT Lộc Hưng (Từ 01/02/2020) Phường Lộc Hưng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 065 THPT Bình Thạnh (Từ 01/02/2020) Xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 066 TC nghề khu vực Nam Tây Ninh
(Từ 01/02/2020)
Phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây
Ninh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 11 Thị xã Trảng Bàng (từ 01/02/2020) 067 TT GDNN-GDTX Thị xã Trảng
Bàng (Từ 01/02/2020)
Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh
Tây Ninh
Khu vực 2Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!