Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

Tất cả các mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2019 như: THPT Dương Minh Châu, Hoàng Văn Thụ,...

 Mã trường THPT tỉnh Tây Ninh năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_46   Khu vực 2
46 Tây Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_46
  Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 001 THPT Trần Đại Nghĩa Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 002 THPT Lê Quý Đôn Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 003 THPT chuyên Hoàng Lê
Kha
Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 004 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 005 THPT Tây Ninh Phường 3, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 006 Phổ thông dân tộc nội trú
Tây Ninh
KP Ninh Trung, Phường Ninh sơn, Tp Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 007 TTGDTX Thành phố Tây
Ninh
KP 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 008 TC Tân Bách Khoa Số 18 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp. Tây Ninh, Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 009 TC Y tế Tây Ninh Đại lộ 30-4 Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 010 Cao đẳng Nghề Tây Ninh Số 19 Võ Thị Sáu, khu phố 3, Phường 3, Tp.
TâyNinh
Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 033 TTGDTX Tỉnh Tây Ninh Phường 4, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 048 TT GDNN-GDTX Thành
phố Tây Ninh
Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh Khu vực 2
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 011 THPT Trần Phú Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 012 THPT Nguyễn An Ninh Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 013 THPT Lương Thế Vinh Mỏ Công , Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 014 TTGDTX Tân Biên Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 049 TT GDNN-GDTX Tân
Biên
Thị trấn Tân Biên, Tân Biên Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 015 THPT Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 016 THPT Lê Duẩn Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 017 THPT Tân Hưng Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 018 THPT Tân Đông Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 019 TTGDTX Tân Châu Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 050 TT GDNN-GDTX Tân
Châu
Thị trấn Tân Châu, Tân Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh
Châu
020 THPT Dương Minh Châu Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh
Châu
021 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
Ấp Phước Hòa, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây
Ninh
Khu vực 1
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh
Châu
022 THPT Nguyễn Thái Bình Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh
Châu
023 TTGDTX Dương Minh
Châu
Thị trấn Dương Minh Châu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh
Châu
051 TT GDNN-GDTX Dương
Minh Châu
Thị trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 024 THPT Hoàng Văn Thụ Thị trấn Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 025 THPT Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 026 THPT Lê Hồng Phong Hoà Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 027 TTGDTX Châu Thành Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 028 TC Kinh tế - Kỹ thuật
Tây Ninh
Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 052 TT GDNN-GDTX Châu
Thành
Thị trấn Châu Thành, Châu Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 029 THPT Lý Thường Kiệt Thị trấn Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 030 THPT Nguyễn Chí Thanh Trường Tây , Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 031 THPT Nguyễn Trung Trực Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 032 TTGDTX Hoà Thành Cửa số 3 , Nội ô Toà Thánh, TT Hòa Thành, Tây
Ninh
Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 053 TT GDNN-GDTX Hòa
Thành
Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 034 THPT Nguyễn Huệ Thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 035 THPT Huỳnh Thúc Kháng Long Giang, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 036 TTGDTX Bến Cầu Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 054 TT GDNN-GDTX Bến
Cầu
Lợi Thuận, Bến Cầu Khu vực 1
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 037 THPT Quang Trung Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 038 THPT Nguyễn Văn Trỗi Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 039 THPT Trần Quốc Đại Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 040 THPT Ngô Gia Tự Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 041 TTGDTX Gò Dầu Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu 055 TT GDNN-GDTX Gò
Dầu
Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 042 THPT Nguyễn Trãi Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 043 THPT Trảng Bàng Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 044 THPT Lộc Hưng Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 045 THPT Bình Thạnh Bình Thạnh, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 1
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 046 TTGDTX Trảng Bàng Thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 047 TC nghề khu vực Nam
Tây Ninh
Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh Khu vực 2 NT
46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 056 TT GDNN-GDTX Trảng
Bàng
Thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Tây Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!