Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa là 1 trong những tỉnh có số lượng trường THPT nhiều nhất nước ta với con số lên đến hơn 150 trường. Dưới đây là danh sách mã trường THPT tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
28 Thanh Hoá 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_28   Khu vực 3
28 Thanh Hoá 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, CA tại ngũ_28   Khu vực 3
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 001 THPT Đào Duy Từ P. Ba Đình, TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 002 THPT Hàm Rồng P. Trường Thi,TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 003 THPT Nguyễn Trãi P. Điện Biên, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 004 THPT Tô Hiến Thành P.Đông Sơn, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 005 THPT Trường Thi P. Trường Thi, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 006 THPT Lý Thường Kiệt P. Đông sơn, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 007 THPT Đào Duy Anh P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 008 TTGDNN-GDTX TP Thanh Hoá P.Trường Thi, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 009 THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa P. Đông Sơn, TP T.Hoá Khu vực 1
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 010 THPT Chuyên Lam Sơn P. Ba Đình, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 011 TTGDTX tỉnh T.Hoá Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 012 THPT Đông Sơn Đông Tân, TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 013 THPT Nguyễn Huệ Quảng Đông, TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 014 Trường CĐ TDTT T.Hóa Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 015 ĐH VHTT và DL TH Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 016 CĐN NN - PTNT T.Hóa Quảng Hưng -TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 017 Trường CĐ KT- KTCT Ph. Đông Vệ - TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 018 CĐ nghề CN T.Hóa 64 Đình Hương, TP T.Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 019 Trường CĐN An Nhất Vinh Hoằng Long, T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 020 TC nghề số 1 TP T.Hoá Quảng Thắng, TP T.Hoá Khu vực 2
28 Thanh Hoá 01 Thành phố Thanh Hóa 149 ĐHCN TP Hồ Chí Minh (cơ sở
Thanh Hóa)
Xã Quảng Tâm TP Thanh Hóa Khu vực 2
28 Thanh Hoá 02 Thị xã Bỉm Sơn 021 THPT Bỉm Sơn P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 02 Thị xã Bỉm Sơn 022 THPT Lê Hồng Phong P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 02 Thị xã Bỉm Sơn 023 TTGDTX TX Bỉm Sơn P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 02 Thị xã Bỉm Sơn 024 TC nghề Bỉm Sơn P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 03 Thành phố  Sầm Sơn 025 THPT Sầm Sơn P. Trường Sơn, Sầm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 03 Thành phố  Sầm Sơn 026 THPT Nguyễn Thị Lợi P. Trung Sơn, Sầm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 03 Thành phố  Sầm Sơn 027 TTGDNN-GDTX Sầm Sơn P. Trường Sơn, Sầm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 03 Thành phố  Sầm Sơn 028 THPT Chu Văn An Quảng Minh, Sầm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hóa 029 THPT Quan Hoá TT Quan Hoá Khu vực 1
28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hóa 030 TTGDNN-GDTX Quan Hoá TT Quan Hóa Khu vực 1
28 Thanh Hoá 04 Huyện Quan Hóa 031 THCS-THPT Quan Hóa Thiên Phủ, Quan Hóa Khu vực 1
28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 032 THPT Quan Sơn TT Quan Sơn Khu vực 1
28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 033 TTGDNN-GDTX Quan Sơn TT Quan Sơn Khu vực 1
28 Thanh Hoá 05 Huyện Quan Sơn 034 THCS & THPT Quan Sơn Mường Mìn - Quan Sơn Khu vực 1
28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 035 THPT Mường Lát TT Mườg Lát Khu vực 1
28 Thanh Hoá 06 Huyện Mường Lát 036 TTGDNN-GDTX Mường Lát TT Mường Lát Khu vực 1
28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 037 THPT Bá Thước TT Cành Nàng, Bá Thước Khu vực 1
28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 038 THPT Hà Văn Mao Điền Trung, Bá Thước Khu vực 1
28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 039 TTGDNN-GDTX Bá Thước TT Cành nàng, Bá Thước Khu vực 1
28 Thanh Hoá 07 Huyện Bá Thước 040 THCS & THPT Bá Thước Lũng Niên, Bá Thước Khu vực 1
28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 041 THPT Cầm Bá Thước TT Thường Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 042 THPT Thường Xuân 2 Luận Thành, Thường Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 043 TTGDNN-GDTX Thường Xuân TT Thường xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 08 Huyện Thường Xuân 044 THPT Thường Xuân 3 Vạn Xuân, Thường Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 045 THPT Như Xuân TT Yên Cát, Như Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 046 TTGDNN-GDTX Như Xuân TT Yên Cái, Như Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 047 THPT Như Xuân 2 Bãi Thành, Như Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 09 Huyện Như Xuân 150 THCS-THPT Như Xuân Xã Thanh Quân huyện Như Xuân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 048 THPT Như Thanh TT Bến Sung, Như Thanh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 049 THPT Như Thanh 2 Xã Thanh Tân huyện Như Thanh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 050 TTGDNN-GDTX Như Thanh TT Bến Sung, Như Thanh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 10 Huyện Như Thanh 051 THCS-THPT Như Thanh Phượng Nghi, Như Thanh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 052 THPT Lang Chánh TT Lang Chánh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 11 Huyện Lang Chánh 053 TTGDNN-GDTX Lang Chánh TT Lang Chánh Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 054 THPT Ngọc Lặc TT Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 055 THPT Lê Lai Kiên Thọ, Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 056 TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc TT Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 057 THPT Bắc Sơn Ngọc Liên, Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 058 TC nghề MN T.Hoá Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 12 Huyện Ngọc Lặc 151 THPT DTNT Ngọc Lặc Xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 059 THPT Thạch Thành 1 Thành Thọ, Thạch Thành Khu vực 1
28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 060 THPT Thạch Thành 2 Thạch Tân, Thạch Thành Khu vực 1
28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 061 THPT Thạch Thành 3 Thành Vân, Thạch Thành Khu vực 1
28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 062 TC nghề Thạch Thành TT Kim Tân Khu vực 1
28 Thanh Hoá 13 Huyện Thạch Thành 063 THPT Thạch Thành 4 Thạch Quảng, Thạch Thành Khu vực 1
28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 064 THPT Cẩm Thuỷ 1 TT Cẩm Thuỷ Khu vực 1
28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 065 THPT Cẩm Thuỷ 2 Phúc Do, Cẩm Thuỷ Khu vực 1
28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 066 THPT Cẩm Thuỷ 3 Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ Khu vực 1
28 Thanh Hoá 14 Huyện Cẩm Thủy 067 TTGDNN-GDTX Cẩm Thuỷ TT Cẩm Thuỷ Khu vực 1
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 068 THPT Lê Lợi TT Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 069 THPT Lê Hoàn Xuân Lai, Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 070 THPT Lam Kinh TT Lam Sơn, Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 071 THPT Thọ Xuân 4 Thọ Lập, Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 072 THPT Lê Văn Linh TT Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 073 THPT Thọ Xuân 5 Thôn 385 Thọ Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 15 Huyện Thọ Xuân 074 TTGDNN-GDTX Thọ Xuân TT Thọ Xuân Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 075 THPT Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 076 THPT Tống Duy Tân Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 077 THPT Trần Khát Chân TT Vĩnh Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 16 Huyện Vĩnh Lộc 078 TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc TT Vĩnh Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 17 Huyện Thiệu Hóa 079 THPT Thiệu Hoá TT Vạn Hà, Thiệu Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 17 Huyện Thiệu Hóa 080 THPT Nguyễn Quán Nho Thiệu Quang, Thiệu Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 17 Huyện Thiệu Hóa 081 THPT Lê Văn Hưu Thiệu Vận, Thiệu Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 17 Huyện Thiệu Hóa 082 THPT Dương Đình Nghệ Thiệu Đô, Thiệu Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 17 Huyện Thiệu Hóa 083 TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá TT Vạn Hà, Thiệu Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 084 THPT Triệu Sơn 1 TT, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 085 THPT Triệu Sơn 2 Nông Trường, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 086 THPT Triệu Sơn 3 Hợp Lý, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 087 THPT Triệu Sơn 4 Thọ Dân, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 088 THPT Triệu Sơn 5 Đồng Lợi, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 089 THPT Triệu Sơn 6 Dân Lực, Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 090 THPT Triệu Sơn TT Triệu sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 091 TTGDNN-GDTX Triệu Sơn TT Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 18 Huyện Triệu Sơn 092 Trường CĐ NL T.Hóa Dân Quyền - H. Triệu Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 093 THPT Nông Cống 1 TT Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 094 THPT Nông Cống 2 Trung Thành, Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 095 THPT Nông Cống 3 Công Liêm, Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 096 THPT Nông Cống 4 Trường Sơn, N. Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 097 THPT Triệu Thị Trinh Vạn Hòa, Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 098 TTGDNN-GDTX Nông Cống TT Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 19 Huyện Nông Cống 099 THPT Nông Cống Trung Chính, Nông Cống Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 20 Huyện Đông Sơn 100 THPT Đông Sơn 1 Đông Xuân, Đông Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 20 Huyện Đông Sơn 101 THPT Đông Sơn 2 Đông Văn, Đông Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 20 Huyện Đông Sơn 102 PT Nguyễn Mộng Tuân TT Rừng Thông, Đông Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 20 Huyện Đông Sơn 103 TTGDNN-GDTX Đông Sơn TT Rừng Thông, Đông Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 104 THPT Hà Trung Hà Bình, Hà Trung Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 105 THPT Hoàng Lệ Kha TT Hà Trung Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 106 THPT Nguyễn Hoàng TT Hà Trung Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 21 Huyện Hà Trung 107 TTGDNN-GDTX Hà Trung TT Hà Trung Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 108 THPT Lương Đắc Bằng TT Bút Sơn, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 109 THPT Hoằng Hoá 2 Hoằng Kim, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 110 THPT Hoằng Hoá 3 Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 111 THPT Hoằng Hoá 4 Hoằng Thành, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 112 THPT Lưu Đình Chất Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 113 THPT Lê Viết Tạo Hoằng Đạo, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 114 TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá TT Bút Sơn, Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 22 Huyện Hoằng Hóa 115 THPT Hoằng Hoá Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 116 THPT Ba Đình TT Nga Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 117 THPT Mai Anh Tuấn Nga Thành, Nga Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 118 THPT Trần Phú TT Nga sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 119 TTGDTX Nga Sơn TT Nga Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 120 THPT Nga Sơn Nga Trung, Nga Sơn Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 23 Huyện Nga Sơn 121 TC nghề Nga Sơn H Nga Sơn, T.Hoá Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 122 THPT Hậu Lộc 1 Phú Lộc, Hậu lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 123 THPT Hậu Lộc 2 Thuần Lộc, Hậu Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 124 THPT Đinh Chương Dương TT Hậu Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 125 TTGDNN-GDTX Hậu Lộc TT Hậu Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 126 THPT Hậu Lộc 3 Đại Lộc, Hậu Lộc Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 24 Huyện Hậu Lộc 127 THPT Hậu Lộc 4 Hưng Lộc, Hậu Lộc Khu vực 1
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 128 THPT Quảng Xương 1 TT Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 129 THPT Quảng Xương 2 Quảng Ngọc, Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 130 THPT Quảng Xương 4 Quảng Lợi, Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 131 THPT Nguyễn Xuân Nguyên Quảng Giao, Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 132 THPT Đặng Thai Mai Quảng Bình, Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 133 TTGDNN-GDTX Quảng Xương TT Quảng Xương Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 25 Huyện Quảng Xương 134 TC PTTH Thanh Hóa Quảng Thọ, Sầm Sơn Khu vực 2
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 135 THPT Tĩnh Gia 1 TT Tĩnh Gia Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 136 THPT Tĩnh Gia 2 Triêu Dương, Tĩnh Gia Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 137 THPT Tĩnh Gia 3 Tĩnh Hải, Tĩnh Gia Khu vực 1
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 138 THPT Tĩnh Gia 5 TT Tĩnh Gia Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 139 TTGDNN-GDTX Tĩnh Gia TT Tĩnh Gia Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 140 THPT Tĩnh Gia 4 Hải An, Tĩnh Gia Khu vực 1
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 141 CĐ nghề Nghi Sơn TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 26 Huyện Tĩnh Gia 142 THCS-THPT Nghi Sơn Hải Thượng, Tĩnh Gia Khu vực 1
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 143 THPT Yên Định 1 TT Quán Lào, Yên Định Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 144 THPT Yên Định 2 Yên Trường, Yên Định Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 145 THPT Yên Định 3 Yên Tâm, Yên Định Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 146 THCS-THPT Thống Nhất TT Thống Nhất Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 147 THPT Trần Ân Chiêm TT Quán Lào, Yên Định Khu vực 2 NT
28 Thanh Hoá 27 Huyện Yên Định 148 TTGDNN-GDTX Yên Định TT Yên Định Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!