Danh sách mã trường THPT tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang hơn 60 trường THPT và Trung tâm GDTX. Các em tham khảo mã trường THPT của tỉnh dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Tiền Giang năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
53 Tiền Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_53 Số 5, Hùng Vương Khu vực 3
53 Tiền Giang 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_53
Số 5, Hùng Vương Khu vực 3
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 015 THPT Nguyễn Đình
Chiểu
8 Bis, Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 016 THPT Chuyên TG Ấp Bình Tạo-Xã Trung An- TP.Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 017 THPT Trần Hưng Đạo Số 199, Trần Hưng Đạo Phường 6, TP Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 018 THPT Âp Bắc Số 555 Ấp Bắc , P5, TP Mỹ Tho , TG Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 035 THPT Phước Thạnh Xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 037 Năng Khiếu Thể dục Thể
Thao
Số 1A, Phan Lương Trực, Phường 6, TP MT Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 038 Trung tâm GDTX Mỹ Tho 121 Phan Thanh Giản, Phường 2, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 044 Trường Văn hóa II- Bộ
Công An
Số 55 Ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 045 Trường CĐ Nghề Tiền
Giang
11B/17 đường Học Lạc, Phường 8, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 046 Trường TC Kinh tế-Kỹ
Thuật Tiền Giang
Số 11 Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 01 Thành phố Mỹ Tho 052 Trường CĐ Nông nghiệp
Nam Bộ
Xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho Khu vực 2
53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 025 THPT Trương Định 10 Nguyễn Văn Côn, Phường 2, thị xã Gò Công Khu vực 2
53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 026 THPT Gò Công Phường 5, TX Gò Công Khu vực 2
53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 032 THPT Bình Đông Ấp Muôn Nghiệp, Xã Bình Đông, TX Gò Công Khu vực 1
53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 049 Trường TC Nghề Khu
vực Gò Công
26/1 Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò
Công
Khu vực 2
53 Tiền Giang 02 Thị xã Gò Công 051 Trường TC Bách Khoa
Gò Công
Số 91, Hai Bà Trưng, Phường 1, Thị xã Gò Công Khu vực 2
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 001 THPT Cái Bè Khu 3, Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 002 THPT Phạm Thành Trung Ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 003 THPT Thiên Hộ Dương Xã Hậu Mỹ Bắc A, H. Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 004 THPT Huỳnh Văn Sâm Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 005 THPT Lê Thanh Hiền Ấp 1, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 036 THCS&THPT Ngô Văn
Nhạc
Ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, H. Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 03 Huyện Cái Bè 047 Trường TC Kỹ thuật -
Nghiệp vụ Cái Bè
Thị trấn Cái Bè, H. Cái Bè Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 04 Huyện Cai Lậy 007 THPT Lưu Tấn Phát Xã Tam Bình, H. Cai Lậy Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 04 Huyện Cai Lậy 031 THPT Phan Việt Thống Ấp Bình Ninh, Xã Bình Phú, H Cai Lậy Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 010 THPT Tân Hiệp Ấp Cá Thị trấn Tân Hiệp, H. Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 011 THPT Vĩnh Kim Ấp Thới, xã Đông Hoà, H. Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 012 THPT Dưỡng Điềm Xã Dưỡng Điềm, H. Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 013 THPT Nam Kỳ Khởi
Nghĩa
Thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 014 THPT Rạch Gầm-Xoài
Mút
Ấp Bình Thới A xã Bình Trưng H.Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 039 Trung tâm GDTX HN
Châu Thành
Âp Thân Ngãi, xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 05 Huyện Châu Thành 055 Trung tâm GDNN -
GDTX Châu Thành (+)
Âp Thân Ngãi, xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 019 THPT Chợ Gạo Ô 3, khu 1, Thị trấn Chợ Gạo H Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 020 THPT Thủ Khoa Huân Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 021 THPT Trần Văn Hoài Ô 3 khu 1 Thị Trấn Chợ Gạo, H. Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 033 THPT Bình Phục Nhứt Xã Bình Phục Nhứt, H. Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 040 Trung tâm GDTX HN
Chợ Gạo
Xã Long Bình Điền, H. Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 06 Huyện Chợ Gạo 056 Trung tâm GDNN -
GDTX Chợ Gạo (+)
Ấp Tân Hưng, Xã Tân Thuận Bình, H. Chợ Gạo Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 07 Huyện Gò Công Tây 022 THPT Vĩnh Bình Xã Đồng Thạnh, H. Gò Công Tây Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 07 Huyện Gò Công Tây 023 THPT Long Bình Xã Long Bình, H Gò Công Tây Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 07 Huyện Gò Công Tây 024 THPT Nguyễn Văn Thìn Thị trấn Vĩnh Bình, H Gò Công Tây Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 07 Huyện Gò Công Tây 041 Trung tâm GDTX HN Gò
Công Tây
Ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình Nhì, H. Gò Công Tây Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 07 Huyện Gò Công Tây 057 Trung tâm GDNN -
GDTX Gò Công Tây (+)
Ấp Bình Hòa Đông, Xã Bình Nhì, H. Gò Công Tây Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công
Đông
027 THPT Nguyễn Văn Côn Thị trấn Tân Hoà, H Gò Công Đông Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công
Đông
028 THPT Gò Công Đông Tỉnh lộ 871, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công
Đông
042 Trung tâm GDTX HN Gò
Công Đông
Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố Hòa Thơm 3, thị
trấn Tân Hòa, H. Gò Công Đông
Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 08 Huyện Gò Công Đông 058 Trung tâm GDNN - GDTX Gò Công Đông (+) Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố Hòa Thơm 3, Thị trấn Tân Hòa, H. Gò Công Đông Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 09 Huyện Tân Phước 029 THPT Tân Phước Khu 3, Thị trấn Mỹ Phước, H Tân Phước Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 09 Huyện Tân Phước 030 THPT Nguyễn Văn Tiếp Số 0209, ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện
Tân Phước
Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 09 Huyện Tân Phước 043 Trung tâm GDTX HN
Tân Phước
Khu 3 Thị Trấn Mỹ Phước, H. Tân Phước Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 09 Huyện Tân Phước 059 Trung tâm GDNN -
GDTX Tân Phước (+)
Khu 3 Thị Trấn Mỹ Phước, H. Tân Phước Khu vực 2 NT
53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú
Đông
034 THCS&THPT Phú Thạnh Huyện lộ 17, Ấp Tân Phú, Xã Phú Thạnh, H. Tân
Phú Đông
Khu vực 1
53 Tiền Giang 10 Huyện Tân Phú
Đông
054 THCS&THPT Tân Thới Tỉnh lộ 877B, Ấp Tân Tân Hiệp, Xã Tân Thới, H.
Tân Phú Đông
Khu vực 1
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 006 THPT Đốc Binh Kiều Phường 4, TX. Cai Lậy Khu vực 2
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 008 THPT Mỹ Phước Tây Xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy Khu vực 2
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 009 THPT Tứ Kiệt Phường 4, TX. Cai Lậy Khu vực 2
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 048 Trường TC Kinh tế -
Công nghệ Cai Lậy
Phường 5, TX. Cai Lậy Khu vực 2
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 050 Trường TC Nghề Khu
vực Cai Lậy
Khu 1, Phường 1, TX. Cai Lậy Khu vực 2
53 Tiền Giang 11 Thị xã Cai Lậy 053 THPT Lê Văn Phẩm Xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy Khu vực 2

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Tiền Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!