Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2020: THPT Mang Thít, THPT Trà Ôn, THPT Bình Minh,...

 Mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 000 Sở Giáo dục- Đào tạo Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_57   Khu vực 3
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_57   Khu vực 3
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 001 THPT Lưu Văn Liệt Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 002 THPT Nguyễn Thông Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 003 THPT Vĩnh Long Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 015 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 024 THCS và THPT Trưng Vương Ph. 9, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 032 TTGDTX TP Vĩnh Long Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 042 Năng khiếu Thể dục thể thao Ph.2 , TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 043 Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh
Long
Phường 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 044 TT GDNN-GDTX TP Vĩnh Long Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 052 Trung học Sư phạm Cửu Long Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 004 THPT Phạm Hùng TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 029 THCS và THPT Phú Quới Xã Phú Quới, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 033 TTGDTX huyện Long Hồ TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 041 THPT Hòa Ninh Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 045 TT GDNN-GDTX huyện Long Hồ TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 005 THPT Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 006 THPT Nguyễn Văn Thiệt TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 023 THCS và THPT Mỹ Phước Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 034 TTGDTX huyện Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 046 TT GDNN-GDTX huyện Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 009 THPT Bình Minh Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh Khu vực 2
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 021 THPT Hoàng Thái Hiếu Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 035 TTGDTX Thị xã Bình Minh Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 047 TT GDNN-GDTX Thị xã Bình Minh Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 056 THCS - THPT Đông Thành Xã Đông Thành- Thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 011 THPT Trần Đại Nghĩa Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 012 THCS và THPT Long Phú Xã Long Phú, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 018 THPT Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 026 Phổ thông Dân tộc Nội trú Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 027 THCS và THPT Phú Thịnh Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 028 THPT Phan Văn Hòa Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 036 TTGDTX huyện Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 048 TT GDNN-GDTX huyện Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 053 THPT Song Phú Ấp Phú trường Yên, Xã Song Phú, huyện Tam
Bình
Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 013 THPT Trà Ôn TT Trà Ôn, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 014 THPT Hựu Thành Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 019 THPT Lê Thanh Mừng Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 020 THPT Vĩnh Xuân Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 030 THCS và THPT Hoà Bình Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 037 TTGDTX huyện Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 049 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 054 THPT Lê Thanh Mừng (Từ ngày
28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 055 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn
(Từ ngày ngày 28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 007 THPT Võ Văn Kiệt TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 008 THPT Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 022 THPT Nguyễn Hiếu Tự TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 031 THCS và THPT Hiếu Nhơn Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 038 TTGDTX huyện Vũng Liêm TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 050 TT GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm Khu vực 1
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 010 THPT Tân Quới Xã Tân Quới, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 025 THPT Tân Lược Xã Tân Lược, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 039 THCS và THPT Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 040 TTGDTX huyện Bình Tân Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 051 TT GDNN-GDTX huyện Bình Tân Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!