Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long năm 2020: THPT Mang Thít, THPT Trà Ôn, THPT Bình Minh,...

 Mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 000 Sở Giáo dục- Đào tạo Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_57   Khu vực 3
57 Vĩnh Long 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_57   Khu vực 3
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 001 THPT Lưu Văn Liệt Ph. 1, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 002 THPT Nguyễn Thông Ph. 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 003 THPT Vĩnh Long Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 015 THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Ph. 4, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 024 THCS và THPT Trưng Vương Ph. 9, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 032 TTGDTX TP Vĩnh Long Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 042 Năng khiếu Thể dục thể thao Ph.2 , TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 043 Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh
Long
Phường 8, Thành phố Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 044 TT GDNN-GDTX TP Vĩnh Long Ph. 4, TP Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long 052 Trung học Sư phạm Cửu Long Phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long Khu vực 2
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 004 THPT Phạm Hùng TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 029 THCS và THPT Phú Quới Xã Phú Quới, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 033 TTGDTX huyện Long Hồ TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 041 THPT Hòa Ninh Xã Hòa Ninh, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ 045 TT GDNN-GDTX huyện Long Hồ TT Long Hồ, H. Long Hồ Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 005 THPT Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 006 THPT Nguyễn Văn Thiệt TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 023 THCS và THPT Mỹ Phước Xã Mỹ Phước, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 034 TTGDTX huyện Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít 046 TT GDNN-GDTX huyện Mang Thít TT Cái Nhum, H. Mang Thít Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 009 THPT Bình Minh Ph. Thành Phước, thị xã Bình Minh Khu vực 2
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 021 THPT Hoàng Thái Hiếu Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 035 TTGDTX Thị xã Bình Minh Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 047 TT GDNN-GDTX Thị xã Bình Minh Ph. Cái Vồn, thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 056 THCS - THPT Đông Thành Xã Đông Thành- Thị xã Bình Minh Khu vực 1
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 011 THPT Trần Đại Nghĩa Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 012 THCS và THPT Long Phú Xã Long Phú, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 018 THPT Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 026 Phổ thông Dân tộc Nội trú Xã Tường Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 027 THCS và THPT Phú Thịnh Xã Phú Thịnh, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 028 THPT Phan Văn Hòa Xã Hậu Lộc, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 036 TTGDTX huyện Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 048 TT GDNN-GDTX huyện Tam Bình TT Tam Bình, H. Tam Bình Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 053 THPT Song Phú Ấp Phú trường Yên, Xã Song Phú, huyện Tam
Bình
Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 013 THPT Trà Ôn TT Trà Ôn, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 014 THPT Hựu Thành Xã Hựu Thành, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 019 THPT Lê Thanh Mừng Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 020 THPT Vĩnh Xuân Xã Vĩnh Xuân, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 030 THCS và THPT Hoà Bình Xã Hoà Bình, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 037 TTGDTX huyện Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 049 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 1
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 054 THPT Lê Thanh Mừng (Từ ngày
28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 055 TT GDNN-GDTX huyện Trà Ôn
(Từ ngày ngày 28/4/2017)
Xã Thiện Mỹ, H. Trà Ôn Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 007 THPT Võ Văn Kiệt TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 008 THPT Hiếu Phụng Xã Hiếu Phụng, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 022 THPT Nguyễn Hiếu Tự TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 031 THCS và THPT Hiếu Nhơn Xã Hiếu Nhơn, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 038 TTGDTX huyện Vũng Liêm TT Vũng Liêm, H. Vũng Liêm Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 050 TT GDNN-GDTX huyện Vũng Liêm Xã Trung Thành, H. Vũng Liêm Khu vực 1
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 010 THPT Tân Quới Xã Tân Quới, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 025 THPT Tân Lược Xã Tân Lược, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 039 THCS và THPT Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 040 TTGDTX huyện Bình Tân Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT
57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân 051 TT GDNN-GDTX huyện Bình Tân Xã Thành Đông, H. Bình Tân Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Vĩnh Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!