Danh sách thí sinh cần sửa gấp thông tin ĐKXT ĐH Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách 25 thí sinh cần sửa thông tin đăng ký xét tuyển đợt 1 đã nộp qua đường bưu điện cụ thể như sau.

Theo đó, những thí sinh này cần sửa thông tin gấp vì sắp đến ngày hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển 12/8/2016.

Để sửa thông tin thí sinh có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Thí sinh có thể đến đăng ký trực tiếp, sửa thông tin tại phòng C1-202 trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cách 2: Đăng ký trực tuyến trên trang http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

DANH SÁCH THÍ SINH CẦN SỬA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (NỘP PHIẾU ĐKXT QUA BƯU ĐIỆN)

Cập nhật tới 11:00 ngày 8 tháng 8 năm 2016

STT

SBD

Mã ĐKXT

Họ tên

Ghi chú

1

SKH000818

160262562352

NGUYỄN HỮU CHUYÊN

 

2

HHA002844

160548154792

NGO VAN DUY

 

3

DCN002632

160464328568

PHẠM ĐỨC ĐẠI

 

4

HDT013751

149785732944

NGUYỄN TAI QUAN

 

5

TDV011201

155994819942

CHẼ QUANG MẠNH

 

6

TTB002686

156197754560

SOI NGỌC ANH TUAN

 

7

TMA002325

157365622590

PHẠM VAN HUNG

 

8

TDV007856

149050404098

LE THỊ HUYEN

 

9

DHS002327

156486399786

LE TUAN DUNG

 

10

HDT012754

160726883360

ĐẬU THỊ OANH

 

11

TDV013366

156009826998

HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ

Câp nhât

12

XDA001391

155863570178

NGUYỄN HUY HOANG

tới 11:00

13

DCN006980

150018080178

VŨ THỊ LAN

ngày 8

14

TDV010725

150262189696

ĐẶNG NGỌC LƯƠNG

tháng 8

15

YTB006546

153793735084

TRAN NGỌC LAM

năm 2016

16

DCN008115

157689334440

TRAN THỊ LY

 

17

TDV014625

153020579118

PHẠM HONG QUAN

 

18

THV003949

151786653804

NGUYỄN VAN NGHIA

 

19

TND001106

150819466172

NGUYỄN VIỆT DUNG

 

20

HVN004703

156734773896

NGUYỄN THỊ KHANH

 

21

LPH003040

149896393326

LY THỊ THU VAN

 

22

TDV002741

146607482384

TRAN THỊ DUNG

 

23

HVN006869

159227941424

NGUYỄN THỊ HOA NHAI

 

24

SKH000222

149574109360

NGO THỊ LAN ANH

 

25

Sai

Không có

NGUYỄN ĐINH HAO (CMT: 125812169)

 

Lãnh đạo trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, các Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT), qua thống kê cho thấy thí sinh có thể gặp các lỗi sau:

- Thứ nhất, thí sinh ghi MÃ NGÀNH không đúng dẫn tới không thể nhập dữ liệu nguyện vọng đăng ký vào hệ thống: điều này có thể do thí sinh đã lấy mã ngành từ các nguồn không chính thức.

Thí sinh nên tham khảo mã ngành trên trang chính thức của nhóm GX tại địa chỉ: http://tsgx.vn

Danh sách các ngành và mã ngành này cũng được dán tại bảng tin tại khu vực nộp hồ sơ để các thí sinh tham khảo.

- Thứ hai, thí sinh nộp nhiều Phiếu ĐKXT (>1) khi đăng ký xét tuyển vào nhóm GX, điều này có thể xảy ra do:

+ Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT tại trường, tuy nhiên lại vẫn đăng ký online thông qua trang web của Bộ GD-ĐT.

+ Thí sinh đã nộp Phiếu ĐKXT tại trường A trong nhóm GX, sau đó sang nộp phiếu nữa tại trường B (cũng trong nhóm GX)

+ Hoặc vừa nộp qua bưu điện, vừa đăng ký online...

Theo qui định, khi đăng ký xét tuyển vào các trường trong nhóm GX thí sinh chỉ cần nộp DUY NHẤT 01 Phiếu ĐKXT.
Thí sinh nộp nhiều Phiếu ĐKXT thì hệ thống chỉ chấp nhận phiếu được nhập vào đầu tiên. Các phiếu khác sẽ không có giá trị.

- Thứ ba, với các trường có đặt ngưỡng điểm sàn cho nhóm ngành: thí sinh lưu ý điểm xét tuyển cần thỏa mãn điều kiện sơ tuyển này để tránh bị loại mất nguyện vọng đăng ký.

Theo ĐH Bách khoa Hà Nội

Viết bình luận: Danh sách thí sinh cần sửa gấp thông tin ĐKXT ĐH Bách khoa Hà Nội

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!