Danh sách trường Công an, Quân đội công bố điểm sàn 2020

Danh sách tất cả các trường Công an, Quân đội trên cả nước công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020 được cập nhật liên tục trong bài, thí sinh chú ý theo dõi.

Danh sách trường Công an, Quân đội công bố điểm sàn 2020

- Cập nhật liên tục - 

STT Tên trường Link xem chi tiết
24 Trường Sĩ quan Không quân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-khong-quan-nam-2020-c24a53564.html

23 Đại học Phòng cháy Chữa cháy

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-phong-chay-chua-chay-c24a53549.html

22 Đại học Cảnh sát Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53548.html

21 Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-nam-2020-c24a53550.html

20 Trường Sĩ quan Lục quân 2

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-luc-quan-2-nam-2020-c24a53560.html

19 Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-tang-thiet-giap-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53565.html

18 Học viện Quân Y

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-quan-y-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53552.html

17 Học viện Kỹ thuật Quân sự

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-ky-thuat-quan-su-nam-2020-c24a53551.html

16 Đại học An ninh Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-cong-bo-diem-san-2020-c24a54005.html

15 Trường Sĩ quan Phòng hóa

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-phong-hoa-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53567.html

14 Trường Sĩ quan Đặc công

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-dac-cong-nam-2020-c24a53566.html

13 Trường Sĩ quan Thông tin

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-truong-si-quan-thong-tin-c24a53563.html

12 Trường Sĩ quan Công binh

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-truong-si-quan-cong-binh-c24a53562.html

11 Trường Sĩ quan Pháo Binh

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-phao-binh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53561.html

10 Trường Sĩ quan Lục quân 1

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-luc-quan-1-nam-2020-c24a53559.html

9 Trường Sĩ quan chính trị - Đại học Chính trị

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-hoc-vien-si-quan-chinh-tri-dai-hoc-chinh-tri-2020-c24a53558.html

8 Học viện Hải quân

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-hai-quan-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53557.html

7 Học viện Phòng không - Không quân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-phong-khong-khong-quan-nam-2020-c24a53556.html

6 Học viện Hậu Cần

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-hau-can-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53555.html

5 Học viện Biên phòng

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-bien-phong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53554.html

4 Học viện Khoa học Quân sự

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-nam-2020-c24a53553.html

3 Học viện Chính trị Công an Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-nam-2020-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-c24a53546.html

2 Học viện Cảnh sát nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-c24a53545.html

1 Học viện An ninh Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a54001.html

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách trường Công an, Quân đội công bố điểm sàn 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học