Danh sách trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Với hơn 120 trường Đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Anh trên cả nước, giúp cho học sinh có thêm nhiều lựa chọn cho ngành mà mình yêu thích.

Danh sách các trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 - 2020 

Lưu ý: Click vào tên trường hoặc xem thêm để xem chi tiết khối xét tuyển, điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh trong các năm gần đây.

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 1 Ngành Xem thêm
2 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM 1 Ngành Xem thêm
3 TSN Đại Học Nha Trang 1 Ngành Xem thêm
4 UEF Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 1 Ngành Xem thêm
5 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành 1 Ngành Xem thêm
6 TDM Đại học Thủ Dầu Một 1 Ngành Xem thêm
7 QHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2 Ngành Xem thêm
8 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 1 Ngành Xem thêm
9 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 1 Ngành Xem thêm
10 HQT Học Viện Ngoại Giao 1 Ngành Xem thêm
11 NHF Đại Học Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
12 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 5 Ngành Xem thêm
13 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 1 Ngành Xem thêm
14 DNT Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 1 Ngành Xem thêm
15 HTC Học Viện Tài Chính 1 Ngành Xem thêm
16 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
17 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
18 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM 1 Ngành Xem thêm
19 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
20 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 1 Ngành Xem thêm
21 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 1 Ngành Xem thêm
22 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM 1 Ngành Xem thêm
23 TSN Đại Học Nha Trang 1 Ngành Xem thêm
24 UEF Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 1 Ngành Xem thêm
25 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành 1 Ngành Xem thêm
26 TDM Đại học Thủ Dầu Một 1 Ngành Xem thêm
27 QHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2 Ngành Xem thêm
28 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 1 Ngành Xem thêm
29 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 1 Ngành Xem thêm
30 HQT Học Viện Ngoại Giao 1 Ngành Xem thêm
31 NHF Đại Học Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
32 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 5 Ngành Xem thêm
33 HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 1 Ngành Xem thêm
34 DNT Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 1 Ngành Xem thêm
35 HTC Học Viện Tài Chính 1 Ngành Xem thêm
36 VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
37 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
38 SPS Đại Học Sư Phạm TPHCM 1 Ngành Xem thêm
39 HNM Đại học Thủ Đô Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
40 NQH Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự 1 Ngành Xem thêm
41 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM 1 Ngành Xem thêm
42 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 1 Ngành Xem thêm
43 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 1 Ngành Xem thêm
44 SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
45 NHH Học Viện Ngân Hàng 1 Ngành Xem thêm
46 TMA Đại Học Thương Mại 1 Ngành Xem thêm
47 MBS Đại Học Mở TPHCM 1 Ngành Xem thêm
48 SGD Đại Học Sài Gòn 1 Ngành Xem thêm
49 DDF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 2 Ngành Xem thêm
50 NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM 1 Ngành Xem thêm

>> XEM THÊM: DANH SÁCH TRƯỜNG TUYỂN SINH NHÓM NGÀNH NGOẠI GIAO - NGOẠI NGỮ TẠI ĐÂY

51 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 1 Ngành Xem thêm
52 TCT Đại Học Cần Thơ 1 Ngành Xem thêm
53 SP2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 1 Ngành Xem thêm
54 LPH Đại Học Luật Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
55 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
56 FPT Đại Học FPT 1 Ngành Xem thêm
57 TDL Đại Học Đà Lạt 1 Ngành Xem thêm
58 DMS Đại Học Tài Chính Marketing 1 Ngành Xem thêm
59 DTL Đại Học Thăng Long 1 Ngành Xem thêm
60 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 1 Ngành Xem thêm
61 DHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 1 Ngành Xem thêm
62 DHQ Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị 1 Ngành Xem thêm
63 DPC Đại Học Phan Châu Trinh 1 Ngành Xem thêm
64 DTF Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên 1 Ngành Xem thêm
65 HLU Đại Học Hạ Long 1 Ngành Xem thêm
66 THP Đại Học Hải Phòng 1 Ngành Xem thêm
67 DCD Đại Học Công Nghệ Đồng Nai 1 Ngành Xem thêm
68 DVX Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 1 Ngành Xem thêm
69 HIU Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 1 Ngành Xem thêm
70 HVN Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 1 Ngành Xem thêm
71 SDU Đại học Sao Đỏ 1 Ngành Xem thêm
72 SKH Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 1 Ngành Xem thêm
73 TDD Đại học Thành Đô 1 Ngành Xem thêm
74 TDV Đại Học Vinh 1 Ngành Xem thêm
75 TTN Đại Học Tây Nguyên 1 Ngành Xem thêm
76 DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
77 DQB Đại Học Quảng Bình 1 Ngành Xem thêm
78 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông 1 Ngành Xem thêm
79 DTZ Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên 1 Ngành Xem thêm
80 DVD Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 1 Ngành Xem thêm
81 DTA Đại Học Phenikaa 1 Ngành Xem thêm
82 LPS Đại Học Luật TPHCM 1 Ngành Xem thêm
83 DVL Đại Học Dân Lập Văn Lang 1 Ngành Xem thêm
84 BVU Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 1 Ngành Xem thêm
85 DNU Đại Học Đồng Nai 1 Ngành Xem thêm
86 DTH Đại Học Hoa Sen 1 Ngành Xem thêm
87 TAG Đại Học An Giang 1 Ngành Xem thêm
88 HDT Đại Học Hồng Đức 1 Ngành Xem thêm
89 DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 1 Ngành Xem thêm
90 DCQ Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 1 Ngành Xem thêm
91 DDN Đại Học Đại Nam 1 Ngành Xem thêm
92 DVH Đại Học Văn Hiến 1 Ngành Xem thêm
93 DVT Đại Học Trà Vinh 1 Ngành Xem thêm
94 UKB Đại Học Kinh Bắc 1 Ngành Xem thêm
95 UKH Đại học Khánh Hòa 1 Ngành Xem thêm
96 VUI Đại Học Công Nghiệp Việt Trì 1 Ngành Xem thêm
97 DCG Đại Học Gia Định 1 Ngành Xem thêm
98 DPX Đại Học Dân Lập Phú Xuân 1 Ngành Xem thêm
99 DAD Đại Học Đông Á 1 Ngành Xem thêm
100 DBL Đại Học Bạc Liêu 1 Ngành Xem thêm
101 DCL Đại Học Cửu Long 1 Ngành Xem thêm
102 DDT Đại Học Dân Lập Duy Tân 1 Ngành Xem thêm
103 DDU Đại Học Đông Đô 1 Ngành Xem thêm
104 DHV Đại học Hùng Vương - TPHCM 1 Ngành Xem thêm
105 DLA Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 1 Ngành Xem thêm
106 DLH Đại Học Lạc Hồng 1 Ngành Xem thêm
107 DMD Đại học Công nghệ Miền Đông 1 Ngành Xem thêm
108 DPT Đại Học Phan Thiết 1 Ngành Xem thêm
109 DPY Đại Học Phú Yên 1 Ngành Xem thêm
110 DQN Đại Học Quy Nhơn 1 Ngành Xem thêm
111 DTD Đại Học Tây Đô 1 Ngành Xem thêm
112 DYD Đại Học Yersin Đà Lạt 1 Ngành Xem thêm
113 KTD Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 1 Ngành Xem thêm
114 NLS Đại Học Nông Lâm TPHCM 1 Ngành Xem thêm
115 SPD Đại Học Đồng Tháp 1 Ngành Xem thêm
116 TBD Đại Học Thái Bình Dương 1 Ngành Xem thêm
117 THV Đại Học Hùng Vương 1 Ngành Xem thêm
118 TKG Đại học Kiên Giang 1 Ngành Xem thêm
119 TTQ Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 1 Ngành Xem thêm
120 DTK Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên 1 Ngành Xem thêm
121 HHT Đại Học Hà Tĩnh 1 Ngành Xem thêm
122 DPQ Đại Học Phạm Văn Đồng 1 Ngành Xem thêm
123 DQU Đại Học Quảng Nam 1 Ngành Xem thêm
124 DVB Đại Học Việt Bắc 1 Ngành Xem thêm

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!