Danh sách mã trường THPT tỉnh Bến Tre

Danh sách mã trường THPT tỉnh Bến Tre năm 2020 đã được Tuyensinh247 cập nhật đầy đủ, các em tham khảo dưới đây:

 Mã trường THPT tỉnh Bến Tre năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
56 Bến Tre 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_56   Khu vực 3
56 Bến Tre 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_56   Khu vực 3
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 002 THPT Nguyễn Đình Chiểu Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 023 THPT Bán Công Thị Xã Phường 3-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 030 THPT Chuyên Bến Tre Phường Phú Tân -TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 040 THPT Võ Trường Toản Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 045 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố
Bến Tre
Phường Phú Khương , thành phố Bến Tre, Tỉnh
Bến Tre
Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 050 Phổ thông Hermann Gmeiner Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 051 Trung cấp Y Tế Bến Tre Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 062 CĐ Bến Tre Xã Sơn Đông, TP Bến Tre-Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 066 THPT Lạc Long Quân Xã Mỹ Thạnh An- Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến
Tre
Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 068 CĐ nghề Đồng Khởi 17A4,QL60, P.Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến
Tre
Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 069 TC nghề Bến Tre 59A1, Khu phố 1, P. Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh
Bến Tre
Khu vực 2
56 Bến Tre 01 Thành phố Bến Tre 072 Năng khiếu TDTT Bến Tre Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 004 THPT Trần Văn Ơn Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 005 THPT Diệp Minh Châu Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 026 THPT BC Châu Thành A TT Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 027 THPT BC Châu Thành B Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 049 THPT Mạc Đĩnh Chi Xã An Hóa, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 054 Trung tâm GDNN-GDTX Châu
Thành
TT Châu Thành, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 067 THPT Nguyễn Huệ Xã Tiên Thủy- H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 02 Huyện Châu Thành 073 Nuôi Dạy Trẻ em khuyết tật Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành,Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 03 Huyện Chợ Lách 007 THPT Trần Văn Kiết TT Chợ Lách, H.Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 03 Huyện Chợ Lách 008 THPT Trương Vĩnh Ký Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 03 Huyện Chợ Lách 029 THPT Bán công Chợ Lách TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 03 Huyện Chợ Lách 034 THPT Bán công Vĩnh Thành Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 03 Huyện Chợ Lách 055 Trung tâm GDNN-GDTX Chợ Lách TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 04 Huyện Mỏ Cày Bắc 024 THPT Ngô Văn Cấn Xã Tân Thanh Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 04 Huyện Mỏ Cày Bắc 035 THPT Bán công Phước Mỹ Trung Xã Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến
Tre
Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 04 Huyện Mỏ Cày Bắc 048 THPT Lê Anh Xuân Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 04 Huyện Mỏ Cày Bắc 070 Trung tâm GDNN-GDTX Mỏ Cày
Bắc
Xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến
Tre
Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 014 THPT Phan Văn Trị Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 015 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 028 THPT Dân lập Giồng Trôm TTGiồng Trôm, H. Giồng Trôm , Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 039 THPT Bán công Giồng Trôm Xã Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 057 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Giồng Trôm
ấp 5, X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến
Tre
Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 061 THPT Nguyễn Thị Định Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 05 Huyện Giồng Trôm 063 THPT Nguyễn Trãi Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 017 THPT Lê Hoàng Chiếu TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 018 THPT Huỳnh Tấn Phát Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 025 THPT Lê Quí Đôn Xã Định Trung, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 032 THPT Bán công Bình Đại TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 037 THPT Bán công Lộc Thuận Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 06 Huyện Bình Đại 058 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Đại TT Bình Đại, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 020 THPT Phan Thanh Giản TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 036 THPT Bán công Ba Tri TT Ba Tri, H. Ba Tri , Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 038 THPT Tán Kế Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 047 THPT Sương Nguyệt Anh Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 059 Trung tâm GDNN-GDTX Ba Tri TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 064 THPT Phan Ngọc Tòng Xã An Ngãi Tây,H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 071 THPT Phan Liêm Xã An Hòa Tây-H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 076 THPT Phan Liêm Xã An Hòa Tây Khu vực 1
56 Bến Tre 07 Huyện Ba Tri 078 THPT Phan Ngọc Tòng Xã An Ngãi Tây.H.Ba Tri. T.Bến Tre Khu vực 1
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 022 THPT Lê Hoài Đôn Thị trấn Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 033 THPT Bán công Thạnh Phú TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 043 THPT Trần Trường Sinh Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 044 THPT Đoàn Thị Điểm Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 060 Trung tâm GDNN-GDTX Thạnh Phú TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 075 THPT Lê Hoài Đôn Xã Bình Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 1
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 077 THPT Trần Trường Sinh Xã Giao Thạnh.h.Thạnh Phú Khu vực 1
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 079 THPT Lương Thế Vinh Ấp An Phú, xã An Quy, huyện Thạnh Phú Khu vực 1
56 Bến Tre 08 Huyện Thạnh Phú 080 THPT Đoàn Thị Điểm Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre Khu vực 1
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 010 THPT Chê-Ghêvara Khu phố 4, TTr Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam,
Tỉnh Bến Tre
Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 011 THPT Ca Văn Thỉnh Xã An Định, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 012 THPT Bán công Mỏ Cày TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 041 THPT Bán công An Thới Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 042 THPT Quản Trọng Hoàng Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 046 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 056 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ
Cày Nam
TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT
56 Bến Tre 09 Huyện Mỏ Cày Nam 074 THPT An Thới Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Bến Tre

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!