Danh sách mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng

Mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng năm 2020 được Tuyensinh247 cập nhật đầy đủ, các em tham khảo dưới đây:

Mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
59 Sóc Trăng 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Công an, Quân nhân tại ngũ_59 Tỉnh Sóc Trăng Khu vực 3
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 002 THPT Hoàng Diệu 1 Mạc Đỉnh Chi, P4, TP Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 003 THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh
Khai
Đường Hồ Nước Ngọt, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 004 TH, THCS&THPT iSchool Sóc
Trăng
19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 005 Trung tâm GDTX tỉnh Sóc Trăng 41 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, TP Sóc Trăng, T.
Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 006 THPT DTNT Huỳnh Cương 473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 007 BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ 51A, Tôn Đức Thắng, Phường 6, TP Sóc Trăng,
T. Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 036 THPT Thành phố Sóc Trăng 1115 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP Sóc Trăng,
T. Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 059 Trung tâm dạy nghề và GDTX TP.
Sóc Trăng
Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 090 THPT Lê Lợi 19 Tôn Đức Thắng, P6, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 091 Phổ thông DTNT Sóc Trăng 473 Lê Hồng Phong, P3, TP Sóc Trăng, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 092 THCS&THPT Lê Hồng Phong 66B Nguyển Thị Minh Khai, Khóm 6, Phường 3,
TP. Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 094 Hệ thiếu sinh quân Trường Quân sự
Quân khu 9
Phường 3, TP. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 104 Trung tâm GDNN-GDTX TP. Sóc
Trăng
Phường 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 01 Thành phố Sóc Trăng 800 Học ở nước ngoài_59   Khu vực 3
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 008 THPT Kế Sách Ấp An Khương, TT Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 009 THPT An Lạc Thôn (Trước 2017) Xã An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 010 THPT Phan Văn Hùng Xã Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 025 THPT Thiều Văn Chỏi Xã Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 032 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Kế Sách
Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 097 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kế
Sách
Thị trấn Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 02 Huyện Kế Sách 106 THPT An Lạc Thôn (Từ 2017) TT. An Lạc Thôn, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng Khu vực 2 NT
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 011 THPT Mỹ Hương Xã Mỹ Hương, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 021 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa TT Huỳnh Hữu Nghĩa, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 027 THPT An Ninh Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 031 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Mỹ Tú
Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 037 THCS&THPT Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 065 THCS&THPT Long Hưng ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú Khu vực 1
59 Sóc Trăng 03 Huyện Mỹ Tú 096 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ
Xã Thuận Hưng, H.Mỹ Tú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 013 THPT Mỹ Xuyên TT Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 014 THPT Văn Ngọc Chính Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 023 THPT Ngọc Tố Xã Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 033 THPT Hòa Tú Xã Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 060 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Mỹ Xuyên
Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 064 Phổ thông DTNT THCS&THPT
Thạnh Phú
Cần Đước, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 04 Huyện Mỹ Xuyên 105 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ
Xuyên
Xã Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 018 THPT Trần Văn Bảy TT Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 030 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Thạnh Trị
ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 038 THPT Thạnh Tân Xã Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 051 THCS&THPT Hưng Lợi TT Hưng Lợi, H Thạnh Trị, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 05 Huyện Thạnh Trị 095 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Thạnh Trị
ấp 3 Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 015 THPT Lương Định Của TT Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 017 THPT Đại Ngãi TT Đại Ngãi, huyện Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 052 THCS&THPT Tân Thạnh Xã Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 057 Trung tâm dạy nghề và GDTX H.
Long Phú
Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 066 THCS&THPT Dương Kỳ Hiệp Quốc lộ 60, ấp Trường Thành A, xã Trường
Khánh, huyện Long Phú
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 06 Huyện Long Phú 102 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Long Phú
Thị trấn Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 020 THPT Nguyễn Khuyến Phường 1, TX Vĩnh Châu, TX. Vĩnh Châu, T.
Sóc Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 028 THPT Vĩnh Hải Xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 034 Trung tâm dạy nghề và GDTX Thị
xã Vĩnh Châu
Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 053 THCS&THPT Lai Hòa Xã Lai Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 054 THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu Phường Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 061 THCS&THPT Khánh Hoà Phường Khánh Hoà, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 07 Thị xã Vĩnh Châu 098 Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã
Vĩnh Châu
Phường 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 022 THPT Đoàn Văn Tố TT Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 029 THPT An Thạnh 3 Xã An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 056 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Cù Lao Dung
Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 08 Huyện Cù Lao Dung 101 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cù
Lao Dung
Thị Trấn Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 019 THPT Mai Thanh Thế Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 026 THPT Lê Văn Tám Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 055 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Ngã Năm
Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 063 THPT Ngã Năm Khóm 1, Phường 2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 093 THPT Mỹ Quới Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 09 Thị xã Ngã Năm 100 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Ngã Năm
Phường 1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 012 THPT Phú Tâm Xã Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 024 THPT Thuận Hòa TT Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 035 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 10 Huyện Châu Thành 099 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Châu Thành
Thị trấn Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc
Trăng
Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 016 THPT Lịch Hội Thượng TT Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 058 Trung tâm dạy nghề và GDTX
huyện Trần Đề
Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 062 THCS&THPT Trần Đề Thị trấn Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1
59 Sóc Trăng 11 Huyện Trần Đề 103 Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Trần Đề
Xã Trung Bình, H.Trần Đề, T. Sóc Trăng Khu vực 1


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Sóc Trăng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!