Danh sách trường tuyển sinh ngành Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng năm nay có những trường đại học nào tuyển sinh, mức điểm chuẩn của ngành tại trường đó các năm gần đây là bao nhiêu, tất cả thông tin được tổng hợp dưới đây.

Danh sách các trường đại học đào tạo Tài chính - Ngân hàng năm 2019 - 2020

Lưu ý: Dựa vào bảng thống kê dưới đây các em sẽ biết được có những trường nào tuyển sinh ngành Tài chính - ngân hàng và điểm chuẩn các năm gần đây từ 2017, 2018, 2019 khi click vào tên trường hoặc xem thêm.

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 1 Ngành Xem thêm
2 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM 1 Ngành Xem thêm
3 TSN Đại Học Nha Trang 1 Ngành Xem thêm
4 UEF Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 1 Ngành Xem thêm
5 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành 1 Ngành Xem thêm
6 TDM Đại học Thủ Dầu Một 1 Ngành Xem thêm
7 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 2 Ngành Xem thêm
8 NHF Đại Học Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
9 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
10 MBS Đại Học Mở TPHCM 1 Ngành Xem thêm
11 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 1 Ngành Xem thêm
12 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 1 Ngành Xem thêm
13 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM 1 Ngành Xem thêm
14 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2 Ngành Xem thêm
15 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 1 Ngành Xem thêm
16 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
17 NHH Học Viện Ngân Hàng 1 Ngành Xem thêm
18 TMA Đại Học Thương Mại 2 Ngành Xem thêm
19 DPX Đại Học Dân Lập Phú Xuân 1 Ngành Xem thêm
20 NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM 1 Ngành Xem thêm
21 QSQ Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 1 Ngành Xem thêm
22 DKC Đại học Công Nghệ TPHCM 1 Ngành Xem thêm
23 TSN Đại Học Nha Trang 1 Ngành Xem thêm
24 UEF Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 1 Ngành Xem thêm
25 NTT Đại Học Nguyễn Tất Thành 1 Ngành Xem thêm
26 TDM Đại học Thủ Dầu Một 1 Ngành Xem thêm
27 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 2 Ngành Xem thêm
28 NHF Đại Học Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
29 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
30 MBS Đại Học Mở TPHCM 1 Ngành Xem thêm
31 NTS Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) 1 Ngành Xem thêm
32 NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 1 Ngành Xem thêm
33 HUI Đại Học Công Nghiệp TPHCM 1 Ngành Xem thêm
34 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2 Ngành Xem thêm
35 KSA Đại Học Kinh Tế TPHCM 1 Ngành Xem thêm
36 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
37 NHH Học Viện Ngân Hàng 1 Ngành Xem thêm
38 TMA Đại Học Thương Mại 2 Ngành Xem thêm
39 DPX Đại Học Dân Lập Phú Xuân 1 Ngành Xem thêm
40 NHS Đại Học Ngân Hàng TPHCM 1 Ngành Xem thêm
41 MDA Đại Học Mỏ Địa Chất 1 Ngành Xem thêm
42 HTC Học Viện Tài Chính 1 Ngành Xem thêm
43 DMS Đại Học Tài Chính Marketing 1 Ngành Xem thêm
44 TCT Đại Học Cần Thơ 1 Ngành Xem thêm
45 SGD Đại Học Sài Gòn 1 Ngành Xem thêm
46 DDQ Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 1 Ngành Xem thêm
47 DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
48 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
49 DTL Đại Học Thăng Long 1 Ngành Xem thêm
50 HCP Học Viên Chính Sách và Phát Triển 1 Ngành Xem thêm
51 LDA Đại Học Công Đoàn 1 Ngành Xem thêm
52 DTE Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên 1 Ngành Xem thêm
53 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 1 Ngành Xem thêm
54 DNT Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM 1 Ngành Xem thêm
55 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông 1 Ngành Xem thêm
56 DQK Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội 1 Ngành Xem thêm
57 DTA Đại Học Phenikaa 1 Ngành Xem thêm
58 DVX Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân 1 Ngành Xem thêm
59 HIU Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 1 Ngành Xem thêm
60 DNC Đại học Nam Cần Thơ 1 Ngành Xem thêm
61 DPD Đại Học Dân Lập Phương Đông 1 Ngành Xem thêm
62 TTN Đại Học Tây Nguyên 1 Ngành Xem thêm
63 TAG Đại Học An Giang 1 Ngành Xem thêm
64 THP Đại Học Hải Phòng 1 Ngành Xem thêm
65 DDM Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 1 Ngành Xem thêm
66 HDT Đại Học Hồng Đức 1 Ngành Xem thêm
67 NTU Đại Học Nguyễn Trãi 1 Ngành Xem thêm
68 DTB Đại Học Thái Bình 1 Ngành Xem thêm
69 DCG Đại Học Gia Định 1 Ngành Xem thêm
70 DCQ Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 1 Ngành Xem thêm
71 DDA Đại Học Công Nghệ Đông Á 1 Ngành Xem thêm
72 DDL Đại Học Điện Lực 1 Ngành Xem thêm
73 DDN Đại Học Đại Nam 1 Ngành Xem thêm
74 DHK Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 1 Ngành Xem thêm
75 DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 1 Ngành Xem thêm
76 DKQ Đại học Tài Chính Kế Toán 1 Ngành Xem thêm
77 DTH Đại Học Hoa Sen 1 Ngành Xem thêm
78 DVH Đại Học Văn Hiến 1 Ngành Xem thêm
79 DVL Đại Học Dân Lập Văn Lang 1 Ngành Xem thêm
80 DVT Đại Học Trà Vinh 1 Ngành Xem thêm
81 GTA Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 1 Ngành Xem thêm
82 TDV Đại Học Vinh 1 Ngành Xem thêm
83 UKB Đại Học Kinh Bắc 1 Ngành Xem thêm
84 DDP Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 1 Ngành Xem thêm
85 DLA Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 1 Ngành Xem thêm
86 CEA Đại học Kinh Tế Nghệ An 1 Ngành Xem thêm
87 DAD Đại Học Đông Á 1 Ngành Xem thêm
88 DBL Đại Học Bạc Liêu 1 Ngành Xem thêm
89 DCL Đại Học Cửu Long 1 Ngành Xem thêm
90 DDT Đại Học Dân Lập Duy Tân 1 Ngành Xem thêm
91 DDU Đại Học Đông Đô 1 Ngành Xem thêm
92 DFA Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh 1 Ngành Xem thêm
93 DHV Đại học Hùng Vương - TPHCM 1 Ngành Xem thêm
94 DKB Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 1 Ngành Xem thêm
95 DLH Đại Học Lạc Hồng 1 Ngành Xem thêm
96 DPT Đại Học Phan Thiết 1 Ngành Xem thêm
97 DQN Đại Học Quy Nhơn 1 Ngành Xem thêm
98 DTD Đại Học Tây Đô 1 Ngành Xem thêm
99 KTD Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 1 Ngành Xem thêm
100 SPD Đại Học Đồng Tháp 1 Ngành Xem thêm
101 TBD Đại Học Thái Bình Dương 1 Ngành Xem thêm
102 THV Đại Học Hùng Vương 1 Ngành Xem thêm
103 TTB Đại Học Tây Bắc 1 Ngành Xem thêm
104 HHT Đại Học Hà Tĩnh 1 Ngành Xem thêm
105 DDB Đại Học Thành Đông 1 Ngành Xem thêm

>> XEM THÊM: DANH SÁCH TRƯỜNG ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BẢO HIỂM TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách trường tuyển sinh ngành Tài chính ngân hàng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!