Danh sách tuyển thẳng Đại học Dược Hà Nội năm 2015

Năm 2015, trường ĐH Dược Hà Nội tuyển thẳng 71 thí sinh vào trường, trong đó có 08 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển; 22 thí sinh từ các trường dự bị đại học; 09 thí sinh cử tuyển; 04 thí sinh nước ngoài.

Chỉ tiêu: 550 chỉ tiêu, đã bao gồm 71 thí sinh diện trúng tuyển (đã có 33 thí sinh xác nhận nhập học, các thí sinh diện tuyển thẳng cần xác nhận nhập học trước 20/8/2015); 08 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển; 22 thí sinh từ các trường dự bị đại học; 09 thí sinh cử tuyển; 04 thí sinh nước ngoài.

Thông tin về tuyển  thẳng: 

- Tính đến ngày 10/08/2015, đã có 71 thí sinh diện tuyển thẳng trúng tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội:

TT Mã thí sinh Họ và tên Ngày sinh Năm đoạt giải Môn đạt giải Loại Sở GDDT Xác nhận nhập học qua Điện thoại Xác nhận nhập học băng đơn
giải
1 DKHTT051 Nguyễn Tiến Đạt 30/12/1997 2014 Hóa học Nhì Băc Giang    
2 DKHTT050 Nguyễn Đình Trung Dũng 23/12/1997 2015 Hóa học Nhì Băc Giang Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
3 DKHTT052 Trần Đức Hải 13/04/1997 2015 Hóa học Nhì Băc Giang    
4 DKHTT054 Nguyễn Văn Quý 24/03/1997 2014 Hóa học Ba Băc Giang    
5 DKHTT053 Phạm Văn Thuận 27/08/1997 2015 Hóa học Nhì Băc Giang Đã xác nhận Không nhập học  
6 DKHTT055 Nguyễn Lệ Xuân 6/3/1997 2014 Hóa học Ba Băc Giang Đã xác nhận Không nhập học  
7 DKHTT019 Nguyễn Thị Kim Dung 14/05/1997 2015 Hóa học Nhì Băc Ninh Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
8 DKHTT020 Trần Đình Hiếu 5/2/1997 2015 Hóa học Nhất Băc Ninh    
9 DKHTT018 Trần Minh Hiếu 22/11/1997 2015 Hóa học Nhì Băc Ninh    
10 DKHTT021 Nguyễn Văn Kiêm 22/05/1997 2015 Hóa học Ba Băc Ninh Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
11 DKHTT076 Trịnh Hoàng Quý 14/03/1997 2015 Hóa học Nhì Bình Đinh    
12 DKHTT077 Trần Cao Hoàng 7/8/1997 2014 Hóa học Nhì Bình Đinh    
13 DKHTT068 Lâm Nguyễn Đoan Trang 18/12/1997 2015 Hóa học Nhì Đà Nẵng Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
14 DKHTT056 Hồ Thị Giang 1/8/1997 2015 Hóa học Ba Đăk Lăk Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
15 DKHTT057 Nguyễn Cao Hoàng Nam 25/08/1997 2015 Hóa học Ba Đăk Lăk    
16 DKHTT024 Nguyễn Phúc Lương 25/08/1997 2015 Hóa học Nhì Điên Biên Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
17 DKHTT069 Lương Ngọc Cường 26/05/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nam Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
18 DKHTT070 Bùi Thùy Linh 26/06/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nam Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
19 DKHTT030 Trịnh Tuấn Anh 27/10/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nội    
20 DKHTT029 Nguyễn Thanh Bình 11/4/1997 2015 Hóa học Ba Hà Nội Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
21 DKHTT033 Nguyễn Mạnh Chiến 16/03/1997 2015 Hóa học Ba Hà Nội Đã xác nhận nhập học Đã xác nhận nhập học
22 DKHTT031 Trịnh Xuân Đức 25/07/1997 2014, 2015 Hóa học Ba Hà Nội    
23 DKHTT032 Dương Việt Dũng 21/10/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nội    
24 DKHTT037 Đặng Ngọc Dương 20/05/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nội    
25 DKHTT035 Nguyễn Đình Dương 26/11/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nội    
26 DKHTT028 Nguyễn Ngọc Trường Giang 2/4/1997 2014 Hóa học Ba Hà Nôi    
27 DKHTT026 Pham Thái Hà 2/4/1997 2015 Hóa học Nhât Hà Nôi    
28 DKHTT025 Hoàng Minh Hải 27/08/1997 2015 Hóa học Nhì Hà Nôi Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
29 DKHTT036 Đặng Văn Hiệp 18/08/1997 2014 Hóa học Nhì Hà Nôi Đã xác nhân nhâp học  
30 DKHTT027 Đinh Tuấn Hoàng 10/1/1997 2015 Hóa học Nhât Hà Nôi    
31 DKHTT034 Bùi Xuân Trường 19/03/1997 2014 Hóa học Nhì Hà Nôi Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
32 DKHTT043 Vương Mỹ Linh 8/6/1997 2014 Hóa học (KHKTQG) Nhì Hà Nôi Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
33 DKHTT017 Trần Thị Hồng Nhung 2/7/1997 2015 Hóa học Ba Hà Tĩnh Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
34 DKHTT004 Nguyễn Thế Anh 27/12/1997 2015 Hóa học Ba Hải Dương Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
35 DKHTT003 Trần Văn Chung 5/8/1997 2015 Hóa học Nhì Hải Dương Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
36 DKHTT002 Hoàng Trung Văn 10/5/1997 2015 Hóa học Nhì Hải Dương Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
37 DKHTT001 Trần Nhât Minh 28/04/1997 2015 Hóa học Nhât Hải Phòng Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
38 DKHTT062 Trần Duy Long 17/09/1997 2015 Hóa học Nhì Hòa Bình Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
39 DKHTT063 Phạm Quang Vinh 5/8/1997 2015 Hóa học Ba Hòa Bình Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
40 DKHTT067 Vũ Minh Dương 2/8/1997 2014, 2015 Hóa học Nhì Nam Định    
41 DKHTT064 Đào Minh Hanh 21/01/1997 2014, 2015 Hóa học Nhì Nam Định Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
42 DKHTT066 Trần Ngọc Long 13/01/1997 2014, 2015 Hóa học Ba Nam Định Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
43 DKHTT065 Ninh Thị Như Quỳnh 15/09/1997 2015 Hóa học Ba Nam Định    
44 DKHTT015 Lê Thành Đat 1/3/1997 2015 Hóa học Nhì Nghệ An    
45 DKHTT014 Nguyễn Ngọc Khánh 20/11/1997 2015 Hóa học Nhì Nghệ An    
46 DKHTT016 Nguyễn Hữu Lực 6/4/1997 2015 Hóa học Ba Nghệ An Đã xác nhân nhâp học  
47 DKHTT013 Nguyễn Quỳnh Mai 14/07/1997 2015 Hóa học Nhì Nghệ An Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
48 DKHTT011 Nguyễn Ngọc An Nguyên 27/11/1997 2015 Hóa học Nhì Nghệ An    
49 DKHTT012 Huỳnh Ngọc Quang 31/03/1997 2015 Hóa học Nhì Nghệ An    
50 DKHTT010 Phan Đức Tâm 1/5/1997 2014, 2015 Hóa học Nhì Nghệ An    
51 DKHTT071 Lê Thanh Bình 17/07/1997 2015 Hóa học Ba Ninh Bình Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
52 DKHTT072 Đào Anh Tấn 24/12/1997 2015 Hóa học Nhì Ninh Bình    
53 DKHTT073 Nguyễn Thị Anh Tuyết 17/04/1997 2015 Hóa học Ba Ninh Bình Đã xác nhân nhâp học Đã xác nhân nhâp học
54 DKHTT005 Hồ Anh Dũng 6/9/1997 2015 Hóa học Ba Phú Thọ    
55 DKHTT006 Nguyễn Thúy Hăng 27/05/1997 2015 Hóa học Nhât Phú Thọ    
56 DKHTT009 Nguyễn Ngọc Khánh 18/01/1997 2015 Hóa học Ba Quảng Bình    
57 DKHTT008 Nguyễn Thành Trung 15/08/1997 2014 Hóa học Ba Quảng Bình    
58 DKHTT046 Trần Sơn Tùng 25/12/1997 2015 Hóa học Nhât Quảng Ninh    
59 DKHTT007 Trần Thị Thùy Tươi 13/08/1997 2015 Hóa hoc Ba Thái Bình    
60 DKHTT022 Nguyễn Mạnh Hùng 23/11/1997 2015 Hóa hoc Ba Thái Nguyên Đã xác nhận nhập hoc Đã xác nhận nhập hoc
61 DKHTT023 Lê Thị Thùy Linh 6/9/1997 2015 Hóa hoc Ba Thái Nguyên Đã xác nhận nhập hoc  
62 DKHTT075 Võ Viêt Anh 3/8/1997 2015 Hóa hoc Nhì Thanh Hóa Đã xác nhận nhập hoc  
63 DKHTT074 Lê Thị Huê 20/10/1997 2015 Hóa hoc Ba Thanh Hóa    
64 DKHTT049 Nguyễn Thành Trung 10/11/1997 2015 Hóa hoc Nhì TPHCM    
65 DKHTT048 Võ Quốc Cường 5/10/1997 2015 Hóa hoc Nhì TTHuế Đã xác nhận nhập hoc  
66 DKHTT058 Trần Long Vũ 9/4/1997 2014, 2015 Hóa hoc Ba Tuyên Quang    
67 DKHTT060 Nguyễn Hòa Bình 17/09/1997 2015 Hóa hoc Nhì Vĩnh Phúc Đã xác nhận nhập hoc Đã xác nhận nhập hoc
68 DKHTT059 Nguyễn Bá Hà 7/2/1997 2015 Hóa hoc Nhất Vĩnh Phúc Đã xác nhận nhập hoc  
69 DKHTT061 Nguyễn Thị Thảo 27/02/1997 2015 Hóa hoc Nhì Vĩnh Phúc    
70 DKHTT047 Nguyễn Đình Huy 8/12/1997 2015 Hóa hoc Nhì Yên Bái    
71 DKHTT078 Lê Trần Quang Huy 24/10/1997 2015 Hóa hoc Ba Quảng Trị    
 

- Theo công văn số 672/KTKĐCLGD ngày 29/5/2015 của cục KTKĐCLGD - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015, các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng phải đăng ký nhập học (theo mẫu) với Trường Đại học Dược Hà Nội trước ngày 20/8/2015, quá thời hạn này thí sinh sẽ không được nhập học.  

- Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng cần liên hệ với Trường Đại học Dược Hà Nội trước ngày 15/08/2015 để làm thủ tục xác nhận nhập học (mẫu đơn xác nhận nhập học kèm theo thông báo này), địa chỉ liên hệ: 

+ Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội, số 13, 15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Điện thoại liên hệ: 043.8264465, 043.9334855.

 
Tuyensinh247.com- Theo ĐH Dược Hà Nội

Viết bình luận: Danh sách tuyển thẳng Đại học Dược Hà Nội năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!