Đáp án đề Hóa lớp 12 khảo sát đầu năm THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 12 năm 2018 của trường THPT Thuận Thành 1, các em cùng thử sức và đối chiếu với đáp án bên dưới.

Đề Hóa lớp 12 khảo sát đầu năm THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Câu 34: Hòa tan 27,32 gam hôn hợp E gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 vào nước thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 31,82 gam kết tủa. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BACl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A.Hai muối trong E có số mol bằng nhau

B. Muối M2CO3 không bị nhiệt phân

C. X tác dụng được với NaOH dư, tạo chất khí

D. X tác dụng được tối đa với 0,2 mol NaOH


Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Đáp án đề Hóa lớp 12 khảo sát đầu năm THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Dap an de Hoa lop 12 khao sat dau nam THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề Hóa lớp 12 khảo sát đầu năm THPT Thuận Thành 1 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!