Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2018

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm của trường THPT Hà Thuyên - Bắc Ninh - môn Toán lớp 11 năm 2018, các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2018

Câu 47: Trong kì thi tuyển sinh năm 2017 trường THPT Hàn Thuyên có 6 học sinh gồm 4 nữ và 2 nam cùng đỗ vào khoa Toán của một trường Đại học Sư Phạm. Số sinh viên đỗ vào khoa Toán được chia ngẫu nhiên vào 4 lớp. Hỏi có bao nhiêu phương án để có một lớp có đúng 3 nữ và 1 nam của trường THPT Hàn Thuyên.

A. 512                      B. 32                      C. 288                     D. 72

De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2018De khao sat chat luong dau nam mon Toan lop 11 THPT Han Thuyen 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247