Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Các em tham khảo dưới đây đáp án và đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm 2018 của trường THPT Thuận Thành 1- Sở GD Bắc Ninh. Đề gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành 1năm 2018

Câu 29: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất đề 3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển là toán bằng:

A. 37/42

B. 2/7

C. 5/42

D. 1/21

Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm THPT Thuận Thành 1 môn Toán năm 2018

Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018Dap an de khao sat dau nam mon Toan lop 12 THPT Thuan Thanh 1 nam 2018

Theo TTHN


Viết bình luận: Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Thuận Thành 1 năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!