Đề khảo sát môn Toán 12 đầu năm 2018-2019 THPT Lương Thế Vinh

Tham khảo chi tiết đáp án và đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 THPT Lương Thế Vinh - Sở GD Hà Nội năm học 2018 - 2019 đã được cập nhật chi tiết bên dưới.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 đầu năm 2018-2019 THPT Lương Thế Vinh

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD đều có SA = AB = a. Góc giữa SA và CD là

A.60°

B. 30°

C. 90°

D. 45°

Câu 7: Đồ thị hàm số y = - x3 + 3x – 3 cắt trục hoành tại mấy điểm ?

A.2                             B. 3                                 C.0                                      D.1

De khao sat mon Toan 12 dau nam 2018-2019 THPT Luong The VinhDe khao sat mon Toan 12 dau nam 2018-2019 THPT Luong The VinhDe khao sat mon Toan 12 dau nam 2018-2019 THPT Luong The VinhDe khao sat mon Toan 12 dau nam 2018-2019 THPT Luong The Vinh

Đáp án đề khảo sát môn Toán 12 đầu năm 2018-2019 THPT Lương Thế Vinh

De khao sat mon Toan 12 dau nam 2018-2019 THPT Luong The Vinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát môn Toán 12 đầu năm 2018-2019 THPT Lương Thế Vinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!