Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Võ Thị Sáu 2018

Các em tham khảo đáp án và đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Võ Thị Sáu năm 2018 đã được cập nhật bên dưới.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Võ Thị Sáu năm 2018 - Có đáp án

Câu 3: Sơ kết học kì I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có 3 loại: Giỏi, Khá, Trug bình. Số học sinh giỏi chiếm ¼ số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 3/8 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

De khao sat dau nam mon Toan lop 7 THCS Vo Thi Sau 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Võ Thị Sáu 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247