Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 746

Cập nhật đề thi và đáp án môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 746 của Bộ GD&ĐT. Theo dõi chi tiết dưới đây.

Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 mã đề 746

Dap an de thi mon Ly khoi A nam 2014 - ma de 746

Tải về đề thi và đáp án đề thi môn Vật Lý khối A

Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 mã đề 746

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 746
1 D 11 C 21 D 31 A 41 C
2 B 12 B 22 B 32 C 42 D
3 D 13 A 23 C 33 B 43 C
4 B 14 C 24 C 34 C 44 B
5 D 15 A 25 A 35 A 45 B
6 A 16 B 26 B 36 D 46 A
7 C 17 B 27 D 37 A 47 A
8 C 18 A 28 A 38 B 48 A
9 A 19 C 29 D 39 C 49 D
10 C 20 D 30 B 40 D 50 D

Dap an de thi mon Ly khoi A nam 2014 - ma de 746

Theo thethaohangngay


3 bình luận: Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 746

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!