Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Anh lớp 12 2021 THPT Phan Ngọc Hiển

Các em tham khảo bên dưới đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Phan Ngọc Hiển

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Anh lớp 12 2021 THPT Phan Ngọc Hiển 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. victim             B. decide              C. devote           D. appall

Question 2: A. possible           B. rapidly          C. medical             D. initiate

Dap an de thi giua ki 2 mon Anh lop 12 2021 THPT Phan Ngoc Hien

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Anh lớp 12 2021 THPT Phan Ngọc Hiển

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!