Đáp án đề thi hóa khối B mã đề 695, 279, 537, 362, 864, 753

Đáp án đề thi hóa khối B mã đề 695, 279, 537, 362, 864, 753. Đáp án tham khảo của thầy cô và đáp án chính thức của bộ giáo dục và đào tạo năm 2013.

Danh sách các mã đề: 695, 279, 537, 362, 864, 753

Đăng ký nhận đáp án môn hóa của thầy cô giáo bộ môn Hóa chính xác

Nhận ngay đáp án môn hóa mã đề 695: Soạn tin DAD B HOA 695 gửi 8712

Nhận ngay đáp án môn HÓA mã đề 279: Soạn tin DAD B HOA 279 gửi 8712

Nhận ngay đáp án môn HÓA mã đề 362: Soạn tin DAD B HOA 362 gửi 8712

Nhận ngay đáp án môn HÓA mã đề 864: Soạn tin DAD B HOA 864 gửi 8712

Nhận ngay đáp án môn HÓA mã đề  753: Soạn tin DAD B HOA 753 gửi 8712

Nhận ngay đáp án môn HÓA mã đề 537: Soạn tin DAD B HOA 537 gửi 8712

Đề thi Hóa khối B Năm 2013 

Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753Dap an de thi hoa khoi B ma de 695, 279, 537, 362, 864, 753

Đáp án tham khảo của học sinh ( Chỉ mang tính chất tham khảo)

ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013: MÃ ĐỀ: 279
1C; 2B; 3; 4D; 5D; 6C; 7D; 8D; 9B; 10C; 11B; 12D; 13A; 14A; 15B16C; 17B; 18B; 19A; 20A; 21; 22D; 23C; 24C; 25C; 26A; 27B; 28B; 29D; 30B; 31; 32A; 33; 34B; 35; 36D; 37; 38C; 39A; 40C; 41; 42D; 43B; 44; 45C; 46C; 47C; 48D; ; 49C; 50C

ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013: MÃ ĐỀ: 573
1C, 2D, 3B, 4A, 5A, 6B, 7 , 8D, 9B, 10B, 11C, 12B, 13A, 14D, 15D, 16C, 17B, 18B, 19B, 20A, 21D, 22B, 23C, 24B, 25C, 26C, 27C, 28A, 29D, 30C, 31A, 32D, 33C, 34A, 35B, 36B, 37D, 38D, 39A, 40B, 41C, 42A, 43D, 44A, 45C, 56A, 47B, 48B, 49D, 50A, 51 … 61 .
ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013: MÃ ĐỀ: 753
1C, 2A, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8D, 9A, 10C, 11A, 12 , 13C, 14A, 15D, 16B, 17C, 18A, 19B, 20A, 21A, 22C, 23B, 24D, 25B, 26B, 27A, 28B, 29D, 30 , 31A, 32C, 33B, 34A, 35D, 36A, 37A, 38C, 39B, 40B, 41A, 42B, 43D, 44B, 45D, 46A, 47D, 48C, 49B, 50A, 51 … 60 .
ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013: MÃ ĐỀ: 362
1c, 2d, 3b, 4c, 5b, 6a, 7c, 8c, 9c, 10b, 11b, 12b, 13b, 14d, 15a, 16d, 17a, 18b, 19b, 20a, 21d, 22a, 23c, 24a, 25a, 26d, 27a, 28a, 29a, 30b, 31c, 32d, 33c, 34a, 35b, 36c, 37d, 38c, 39d, 40a, 41c, 42b, 43d, 44b, 45b, 46c, 47a, 48c, 49b, 50a, 51b, 52d, 53d, 54c, 55d, 56c, 57b, 58a, 59a, 60d.
ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI B NĂM 2013: MÃ ĐỀ: 864
1, 2C, 3B, 4…11, 12B, 13C, 14A, 15A, 16C, 17B, 18A, 19, 20, 21C, 22A, 23C, 24D, 25.. 27, 28A, 29D, 30B, 31…40, 41A,42C, 43D, 44D, 45A, 46..47, 48A, 49..50, 51D, 52, 53B,54A, 55, 56, 57B, 58B, 59, 60B

Đáp án đề thi Hóa khối B của thầy cô năm 2013

(Đang cập nhật)


Tiếp tục của thầy cô sẽ có sau ít phút nữa

Để nhận điểm thi đại học năm 2013 sớm nhất Bạn soạn tin:

DTL(dấu cách)SốBáoDanh gửi 8712

Ví dụ: Bạn Thi ĐH Công nghiệp Hà Nội, Mã trường: DCN, Khối Thi:A, SBD:0123

Bạn soạn tin: DTL DCNA0123 gửi 8712

Lưu ý: SốBáoDanh =mã trường + mã khối + SBD

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi hóa khối B mã đề 695, 279, 537, 362, 864, 753

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!