Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Tam Lập

Xem ngay Đề thi học kì 1 năm 2017 - 2018 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Tam Lập, được Tuyensinh247 cập nhật chi tiết dưới đây

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán - TH Tam Lập 2017

Câu 1: Số “Bốn trăm linh một triệu ba trăm bốn mươi nghìn, không trăm linh tám”, viết là: (M1)……………………………………………………

Câu 2: Viết chữ số thích hợp vào □ để 759 □ 67 < 759 167 (M1)

A. 1             B. 0               C. 3                  D. 2

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M2)

A. Số 2010 chia hết cho 3. 

B. Số 6 780 chia hết cho cả 3 và 9. 

C. Số 15 230 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. □

D. Số 72 630 chia hết cho 2; 5 và 9. 

Dap an de thi ki 1 lop 4 mon Toan nam 2017 - TH Tam Lap

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán - Tam Lập

Dap an de thi ki 1 lop 4 mon Toan nam 2017 - TH Tam Lap

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2017 - TH Tam Lập

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247