Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 712

Xem ngay đáp án đề thi môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 712 của bộ GD&ĐT.

Đề thi môn Tiếng Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 của bộ GD&ĐT

Dap an de thi mon Anh khoi A1 nam 2014 - ma de 712

Đáp án đề thi Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 của bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 712
1 C 17 D 33 A 49 C 65 D
2 A 18 C 34 C 50 A 66 D
3 A 19 A 35 D 51 D 67 C
4 D 20 A 36 C 52 B 68 B
5 C 21 B 37 B 53 B 69 A
6 D 22 A 38 D 54 C 70 C
7 B 23 B 39 B 55 C 71 B
8 A 24 C 40 B 56 A 72 A
9 A 25 D 41 B 57 D 73 B
10 A 26 B 42 A 58 C 74 A
11 C 27 C 43 A 59 C 75 B
12 C 28 D 44 D 60 A 76 D
13 D 29 B 45 B 61 B 77 D
14 A 30 C 46 C 62 A 78 D
15 D 31 B 47 C 63 A 79 D
16 D 32 B 48 B 64 C 80 D

Để nhận đáp án môn Anh khối A1 năm 2014 mã đề 712 từ bộ GD&ĐT về điện thoại

Soạn tin: DADB A1 ANH 712 gửi 8712 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh khối A1 năm 2014 - mã đề 712

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247