Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Đã có đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 tất cả các mã đề: 419, 946, 236, 852, 137, 625 của Bộ GD&ĐT. Click ngay để xem chi tiết dưới đây.

Đề thi môn tiếng Anh năm 2014 khối D được giáo viên đánh giá là môn thi có khả năng phân loại thí sinh khá cao với các bài đọc hiểu đòi hỏi thí sin phải có vốn từ vựng khá chắc chắn nếu muốn đạt điểm tối đa.

Danh sách các mã đề môn Anh: 419, 946, 236, 852, 137, 625

Đề thi môn Tiếng Anh khối D năm 2014 mã đề 419

Đang cập nhậtDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Các em chú ý điểm thi đại học 2014 dự kiến ngày 17/7 sẽ bắt đầu công bố các em thường xuyên theo dõi để xem điểm thi nhanh nhất.

Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 cua Bo GD&DT

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT- Tất cả các mã đề 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 419

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 419
1  D 17  B 33  A 49  C 65  A
2 18  C 34 50  A 66
3 19 35  C 51 67
4 20 36 52 68
5  A 21 37 53 69
6 22 38 54 70  C
7 23  D 39  A 55  C 71
8 24 40 56 72
9  C 25 41 57 73
10 26 42 58 74
11 27 43 59 75  C
12 28  B 44  A 60 76
13  C 29 45  B 61  D 77
14 30 46  A 62 78
15 31 47 63 79
16  B 32  D 48  C 64  C 80  A

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 946

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 946
1  A 17  A 33  B 49  C 65  B
2 18 34 50 66  A
3 19 35 51  C 67
4 20  C 36 52 68
5 21 37 53 69
6  A 22 38  B 54 70
7 23 39 55 71  D
8 24  B 40 56 72
9 25 41 57  A 73
10 26 42 58 74
11  C 27 43  D 59 75
12

28  A 44 60 76
13 29 45 61  B 77  C
14 30 46 62 78
15 31 47 63 79
16  A 32 48 64 80

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 236

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 236
1  B 17  C 33  C 49  D 65  D
2 18 34 50 66
3 19 35 51  C 67
4 20  C 36  A 52 68
5  B 21 37 53 69
6 22 38 54 70
7 23 39 55  D 71
8 24 40 56 72
9 25  B 41  A 57 73
10  B 26 42 58  C 74
11 27 43 59  B 75
12 28  B 44 C 60 76
13 29 45 61 7
14 30 46  A 62 78
15  D 31 47 63 79  C
16 32  A 48 64 80

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 852

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 852
1  A 17  A 33  D 49  C 65  B
2 18 34 50   66
3 19 35 51  D 67  C
4 20 36 52 68
5 21  B 37 53 69
6 22 38 54 70
7  D 23 39 55 71
8 24 40 56  B 72
9 25  B 41 57 73
10 26 42 58 74
11 27 43 59 75
12  B 28 44 60  C 76
13 29 45 61 77
14 30  B 46 62 78
15 31 47  D 63 79
16  A 32 48 64 80

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 137 

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 137
1 A 17 D 33 C 49 D 65 C
2 A 18 A 34 C 50 B 66 C
3 B 19 A 35 B 51 A 67 B
4 C 20 B 36 D 52 D 68 D
5 B 21 B 37 C 53 B 69 C
6 A 22 D 38 D 54 B 70 C
7 B 23 A 39 B 55 B 71 A
8 C 24 C 40 A 56 D 72 D
9 B 25 A 41 D 57 B 73 B
10 B 26 D 42 C 58 A 74 D
11 C 27 A 43 B 59 C 75 B
12 C 28 C 44 B 60 C 76 A
13 C 29 B 45 A 61 D 77 D
14 A 30 D 46 B 62 A 78 A
15 A 31 C 47 D 63 D 79 D
16 A 32 D 48 C 64 C 80 B

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 625

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 625
1 D 17 D 33 B 49 B 65 C
2 B 18 A 34 B 50 A 66 C
3 D 19 D 35 B 51 B 67 B
4 A 20 B 36 B 52 C 68 C
5 C 21 D 37 D 53 D 69 C
6 A 22 D 38 C 54 C 70 C
7 A 23 D 39 B 55 B 71 A
8 D 24 B 40 D 56 A 72 C
9 C 25 B 41 D 57 D 73 A
10 D 26 C 42 B 58 D 74 C
11 C 27 A 43 D 59 A 75 B
12 B 28 A 44 A 60 C 76 D
13 C 29 A 45 C 61 D 77 C
14 A 30 B 46 A 62 D 78 B
15 C 31 A 47 C 63 C 79 B
16 D 32 A 48 C 64 B 80 B

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247