Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT - Mã đề 411 năm 2021

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh mã đề 411 năm 2021 có đáp án chi tiết của Bộ GD, các em tham khảo dưới đây.

Đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT - Mã đề 411 năm 2021

Question 41: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. Some people are pleased with whatever life brings.

B. The desire to succeed can badly affect people's health.

C. A person's desire for success depends on so many factors.

D. Money does not play a role in people's success.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là của thí sinh tham dự kỳ thi, có thể không chính xác. Các em xem đáp án chính xác của Bộ GD được cập nhật phía dưới.

Dap an de thi mon Anh tot nghiep THPT - Ma de 411 nam 2021

Dap an de thi mon Anh tot nghiep THPT - Ma de 411 nam 2021

Dap an de thi mon Anh tot nghiep THPT - Ma de 411 nam 2021

Dap an de thi mon Anh tot nghiep THPT - Ma de 411 nam 2021

Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT - Mã đề 411 năm 2021

MÔN ANH - Mã đề: 411 - Thực hiện bởi: Tuyensinh247.com

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B 

31. D 

32. B   

33. A 

34. B  

35. A 

36.  B

37.  A

38. B 

39. A  

40. C 

41. D 

42. B 

43. A 

44. A 

45. A 

46.  C

47. C 

48. A 

49. C 

50. D  

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT - Mã đề 411 năm 2021

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học