Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014

Đáp án đề thi môn hóa khối A năm 2014 tất cả các mã đề: 259, 357,468, 596, 825, 973... đang được cập nhật trên Tin.Tuyesinh247.com. Dap an de thi mon hoa khoi a sẽ được giải bởi anh chị thủ khoa và thầy cô giáo.

Đã có đáp án chính thức của bộ GD&ĐT năm 2014. Đề thi và đáp án đề thi môn hóa khối a năm 2014  được Ban Tuyen sinh 247 cập nhật ngay sau khi hết giờ làm bài.

Môn Thi: Hóa Học

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 90 phút

Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014, ngoài môn Hóa khối A đợt 1 diễn ra ngày 5/7, đợt 2 môn Hóa khối B được tổ chức thi tuyển ngày 10/7/2014. Dap an de thi mon hoa khoi B nam 2014 tiếp tục được cập nhật nhanh nhất tại thi.tuyensinh247.com.

Tải về đề thi và đáp án tất cả các mã đề môn hóa khối A của bôj GD&ĐT

Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014

Đề thi môn Hóa đã được cập nhật lên trang web ngay khi kết thúc bài thi môn Hóa

Danh sách các mã đề môn Hóa học năm 2014: 259, 357,468, 596, 825, 973

Tham khảo đáp án mã đề 259 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100%

Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 259 chính thức của bộ GD&DT
1 C 11 B 21 D 31 A 41 A
2 C 12 B 22 A 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 B 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 D 35 D 45 D
6 B 16 D 26 C 36 C 46 A
7 D 17 B 27 A 37 D 47 B
8 C 18 D 28 D 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 A 30 B 40 D 50 B

Xem thêm: Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ Giáo dục các mã đề

 Đề thi môn Hóa khối A mã đề 259De thi mon hoa ma de 259 trang 1

 

De thi mon hoa ma de 259 trang 2


De thi mon hoa ma de 259 trang 3

De thi mon hoa ma de 259 trang 4 Dap an de thi mon Hoa khoi A nam 2014

Xem thêm: Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ Giáo dục các mã đề (Chính xác 100%)

 Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2014 của thầy cô giáo mã đề 596

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của thầy cô giáo - mã đề 596
1 B 11  D 21  A 31  A 41  A
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

Đáp án tham khảo đầy đủ các mã đề của anh chị thủ khoa phía dưới. 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 259 (Đã cập nhật)
1 C 11 B 21 D 31 A 41 A
2 C 12 B 22 A 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 B 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 D 35 D 45 D
6 B 16 D 26 C 36 C 46 A
7 D 17 B 27 A 37 D 47 B
8 C 18 D 28 D 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 A 30 B 40 D 50 B

Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 259

Soạn tin:  DADB A HOA 259 gửi 8712

Đáp án các mã đề khác đang cập nhật... (ấn F5 để tải lại trang)

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 357 (ĐÃ cập nhật)
1  D 11  B 21  B 31  C 41  D
2  A 12 22 32 42
3  C 13 23 33 43
4  B 14 24 34 44
5  B 15 25 35 45
6  D 16 26 36 46
7  B 17 27 37 47
8  D 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 357

Soạn tin:  DADB A HOA 357 gửi 8712 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 468 (Đã cập nhật)
1  A 11  B 21  B 31  B 41  A
2  B 12  A 22  A 32  D 42  A
3  B 13  B 23  B 33  C 43  D
4  D 14  D 24  C 34  C 44  D
5  B 15 C 25  C 35  C 45  C
6  D 16  D 26  A 36  A 46  C
7  A 17  D 27  B 37  B 47  C
8  A 18  D 28  C 38  D 48  B
9  A 19  C 29  A 39  C 49  C
10  D 20  B 30  C 40  D 50  A

Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 468

Soạn tin:  DADB A HOA 468 gửi 8712

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 596 (Đã cập nhật)
1 B 11  D 21  A 31  A 41  A
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 596

Soạn tin:  DADB A HOA  596 gửi 8712 

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 825 (Đã cập nhật)
1  A 11  A 21  D 31  D 41  D
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

Để nhận đáp án chính xác 100% của bộ GD&ĐT môn Hóa mã đề 825

Soạn tin:  DADB A HOA  825 gửi 8712  

Đáp án tham khảo MÔN Hóa khối A MÃ ĐỀ 973 (Đã cập nhật)
1  B 11  A 21  B 31  A 41  C
2  B 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50


Đáp án của thầy cô trên Tuyensinh247.com đang cập nhật

Để nhận đáp án môn Hóa khối A năm 2014 các mã đề từ Bộ GD&ĐT nhanh nhất

Soạn tin: DADB A HOA Mãđề gửi 8712

Dap an de thi mon Hoa khoi A nam 2014 

Lời giải chi tiết đề thi môn hóa mã đề 468 khối A:

Loi giai chi tiet de thi dai hoc mon Hoa khoi A nam 2014


Xem lời giải chi tiết môn hóa tại đây:  https://thi.tuyensinh247.com/loi-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-nam-2014-c27a17760.html 

Thường xuyên vào trang web thi.tuyensinh247.com để xem Dap an de thi mon hoa khoi a nam 2014 nhanh nhất, chính xác nhất.  

Lưu ý: Đáp án chính xác 100% của bộ GD&DT sẽ công bố trong chiều nay hoặc ngày mai. 

Theo thethaohangngay

2 bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247