Đáp án đề thi môn Hóa khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Chính thức công bố đáp án đề thi môn Hóa khối B năm 2104 các mã đề của Bộ GD&ĐT, theo dõi chi tiết dưới đây.

Chiều tối nay, 10/7/2014 bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án đề thi chính thức môn Hóa kỳ thi tuyển sinh đại học khối B năm 2014.

 Đề thi môn Hóa khối B mã đề 315

Dap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DTDap an de thi mon Hoa khoi B nam 2014 cua Bo GD&DT

Tham khảo đáp án mã đề 315 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 315 chính thức của bộ GD&DT
1  D 11  A 21  C 31  A 41  A
2 12 22  A 32 42
3 13 23 33 43
4 C 14 24 34 44
5 15 25 35 45  B
6  C 16 26 36  D 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38  B 48
9 19 29 39 49
10  B 20 30 40 50  A

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 683
1  D 11  A 21 31  C 41  C
2 12 22 32  D 42
3 13 23 33 43
4 14 24  B 34 44  B
5 15 25 35  C 45
6 16  D 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39  C 49  A
10  A 20  A 30  C 40 50


Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 527
1  C 11  B 21 31 41  C
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15  A 25 35 45  C
6 16 26 36 46
7  C 17 27 37 47
8 18 28  B 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50  B

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 739
1  A 11  C 21  D 31  D 41  D
2 12 22 32 42
3 13 23 33  B 43  A
4 14  B 24  D 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37  B 47
8 18 28 38 48  A
9 19  C 29  C 39 49
10  A 20 30 40 50

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 853
1  C 11  A 21  B 31  B 41  D
2 12 22 32  D 42
3 13  B 23 33 43
4 14 24  B 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7  D 17  C 27 37  C 47  A
8 18 28  C 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

 

Đáp án đề thi môn Hóa Khối B năm 2014 mã đề 285
1  C 11  C 21  A 31  B 41  C
2 12  D 22  B 32 42  B
3 13 23  C 33 43
4 14 24 34 44
5  D 15 25 35  B 45  D
6 6 26 36 46
7 17 27 37 47
8

18 28 38 48
9  D 19 29  C 39 49  B
10  B 20 30  D 40  C 50

 Xem thông tin, thời gian  và tra cứu điểm thi đại học năm 2014 tại: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-dai-hoc.html và điểm chuẩn năm 2013, 2014:  http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan.html 

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247