Đáp án đề thi môn Hóa - mã đề 213 tốt nghiệp THPT 2022

Cùng tham khảo đề thi và đáp án môn Hóa mã đề 213 tốt nghiệp THPT năm 2022 được đăng tải như sau

Đáp án đề thi môn Hóa - mã đề 213 tốt nghiệp THPT 2022

Hóa học - Mã 213 - Tuyensinh247.com 

Dap an de thi mon Hoa - ma de 213 tot nghiep THPT 2022

Đề thi môn Hóa - mã đề 213 tốt nghiệp THPT 2022

Câu 74: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este).

Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,25 mol khí H2.

Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác

Dap an de thi mon Hoa - ma de 213 tot nghiep THPT 2022

Dap an de thi mon Hoa - ma de 213 tot nghiep THPT 2022

Dap an de thi mon Hoa - ma de 213 tot nghiep THPT 2022

Dap an de thi mon Hoa - ma de 213 tot nghiep THPT 2022

Theo TTHN 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa - mã đề 213 tốt nghiệp THPT 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học