Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 207

Đáp án môn Hóa mã đề 207 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Tuyensinh247 giải chi tiết dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa - Mã đề 207

Hóa học - Mã 207 - Tuyensinh247.com 

41.D

42.A

43.A

44.C

45.D

46.B

47.D

48.B

49.D

50.D

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.B

57.A

58.D

59.C

60.B

61.B

62.B

63.A

64.C

65.C

66.D

67.A

68.A

69.C

70.B

71.C

72.C

73.A

74.C

75.D

76.B

77.C

78.B

79.C

80.D

Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 207

Câu 73: Cho 19,5 gam hỗn hợp Al và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,6 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2) có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cô cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 300 gam nước, không có khi thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 17,598%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 207

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 207

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 207

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 207

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 207

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH