Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 218

40 câu hỏi trắc nghiệm của đề thi môn Hóa (bài thi KHTN) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - mã đề 218 có đáp án chi tiết.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa - Mã đề 218

Hóa học - Mã 218 - Tuyensinh247.com 

41.D

42.B

43.B

44.C

45.C

46.C

47.A

48.D

49.D

50.A

51.B

52.C

53.A

54.D

55.D

56.C

57.B

58.B

59.B

60.C

61.A

62.B

63.D

64.C

65.A

66.B

67.D

68.A

69.D

70.A

71.B

72.A

73.A

74.A

75.B

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 218

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

B. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3.

C. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

D. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot.

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 218

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 218

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 218

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 218

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 218

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH