Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 220

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa mã đề 220 năm 2023 của bài thi Khoa học tự nhiên được tổ chức thi sáng thứ 5 ngày 29/6.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Hóa - Mã đề 220

Hóa học - Mã 220 - Tuyensinh247.com 

41.C

42.C

43.A

44.A

45.B

46.B

47.C

48.D

49.A

50.B

51.A

52.A

53.C

54.A

55.B

56.A

57.D

58.B

59.D

60.A

61.B

62.B

63.D

64.B

65.B

66.D

67.D

68.D

69.B

70.B

71.A

72.D

73.A

74.D

75.D

76.D

77.A

78.D

79.B

80.B

Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 220

Câu 80: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 1,1 mol CO2 và 0,88 mol H2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 30,56 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được NazCO3, 0,53 mol CO2 và 0,51 mol H2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E là?

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 220

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 220

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 220

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2023 - Ma de 220

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2023 - Mã đề 220

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH