Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 204

Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2024 mã đề 204 (bài thi Khoa học tự nhiên) có đáp án từ thầy cô giáo dưới đây:

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 204

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2024 - Ma de 204

 Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 204

Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phân tử fructozơ có 6 nguyên tử hiđro. 

B. Glucozơ là chất rắn màu vàng, ít tan trong nước.

C. Xenlulozơ thuộc loại đisaccarit.

D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của thí sinh, có thể không chính xác

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2024 - Ma de 204

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2024 - Ma de 204

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2024 - Ma de 204

Dap an de thi mon Hoa tot nghiep THPT 2024 - Ma de 204

Theo TTHN

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 204

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH