Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 319

Các em theo tra đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 319 của Bộ GD&ĐT dưới đây.

Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2014 mã đề 319

Tải về đề thi và đáp án đề thi môn Vật Lý khối A 

De thi ly khoi a ma de 319

 

Đáp án mã đề 319 môn Vật Lý năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo

Đáp án đề thi môn Lý khối A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 319
1 C 11 A 21 D 31 B 41 B
2 B 12 B 22 A 32 C 42 D
3 B 13 D 23 B 33 C 43 D
4 D 14 B 24 A 34 C 44 A
5 B 15 B 25 A 35 D 45 C
6 D 16 D 26 A 36 B 46 B
7 C 17 C 27 C 37 A 47 A
8 A 18 B 28 C 38 B 48 A
9 A 19 D 29 B 39 C 49 C
10 A 20 C 30 D 40 D 50 D

Theo thethaohangngay

3 bình luận: Đáp án đề thi môn Lý khối A năm 2014 - mã đề 319

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247