Đáp án đề thi môn Lý - Mã đề 201 tốt nghiệp THPT 2023

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Lý mã đề 201 kèm đáp án chi tiết được cập nhật cụ thể ngay tại đây.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Lý - Mã đề 201

Vật Lí - Mã 201 - Tuyensinh247.com 

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.D

8.B

9.C

10.D

11.D

12.C

13.C

14.A

15.B

16.A

17.D

18.A

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.C

25.C

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.C

35.B

36.C

37.B

38.D

39.C

40.A

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Lý - Mã đề 201

Câu 37: Sử dụng một nguồn ánh sáng trắng và một máy đơn sắc để tạo ra một nguồn sáng đơn sắc với bước sóng có thể thay đổi liên tục từ 390 nm đến 710 nm để dùng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Trên mùn quan sát, M và N là hai điểm trong đó khoảng cách từ 1 đến vân sáng trung tâm gấp đôi khoảng cách từ M đến vẫn sáng trung tâm. Thay đổi từ từ bước sóng của ánh sáng trong thi nghiệm từ 390 nm đến 710 nm, quan sát thấy tại M có hai lần là vị trí của vẫn sáng và tại N cũng có một số lần là vị trí của văn sáng. Biết một trong hai bức xạ cho vân sáng tại M có bước sóng 480 nm. Xét bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại N, Ảo là bước sóng ngắn nhất. Giá trị của Ảo gần nhất với giá trị nào sau đây?

Dap an de thi mon Ly - Ma de 201 tot nghiep THPT 2023

Dap an de thi mon Ly - Ma de 201 tot nghiep THPT 2023

Dap an de thi mon Ly - Ma de 201 tot nghiep THPT 2023

Dap an de thi mon Ly - Ma de 201 tot nghiep THPT 2023

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Lý - Mã đề 201 tốt nghiệp THPT 2023

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH