Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014

Đề thi và đáp án môn Sinh khối B năm 2014 tất cả các mã đề: 169, 538, 397,426, 936, 815 được Tuyensinh247.com của thầy cô giáo và các bạn thủ khoa, các bạn chú ý theo dõi.

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán sáng nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Sinh trắc nghiệm 90 phút với 50 câu, bắt đầu làm bài từ 14h15.

>>> Các bạn xem đáp án chính xác 100% của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT

Tải về đề thi và đáp án tất cả các mã đề môn Sinh khối B

 

Tham khảo đáp án mã đề 169 của bộ GD&ĐT. Đáp án chính xác 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

 

Đáp án đề thi môn Sinh Khối B năm 2014 mã đề 169 chính thức của bộ GD&DT
1  B 11  A 21  A 31  A 41  B
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44  C
5  D 15 25  A 35  D 45
6 16 26 36 46
7 17  B 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39  C 49  C
10 20 30  C 40 50

 

Đề thi môn Sinh khối B mã đề 169

 

Đang cập nhậtDap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014

 

Đáp án đề thi môn Sinh Khối B năm 2014 mã đề 936
1  C 11  D 21  A 31  D 41  B
2 C 12 22  B 32 42
3 D 13 23 33 43
4 14  B 24 34 44
5 15 25  C 35 45  D
6 16 26 36  D 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49  C
10  A 20  A 30  B 40 50  B

 

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của Anh chị Thủ khoa - Mã đề 169
1  B 11  A 21  A 31  A 41  B
2 12  D 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

Đăng ký nhận đáp án môn Sinh khối B mã đề 169 chính xác của Bộ Giáo dục năm 2014

Soạn tin: DADB B SINH 169 Gửi 8712

Mã đề 426

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 426

1  D 11  D 21  D 31  B 41  B
2  D 12  D 22  C 32  A 42  C
3  D 13  B 23  D 33  C 43  B
4  C 14  A 24  A 34  D 44  B
5  B 15  C 25  B 35  A 45  A
6  C 16  B 26  B 36  B 46  C
7  C 17  D 27  B 37  A 47  C
8  B 18  C 28  B 38  A 48  D
9  C 19  B 29  A 39  A 49  A
10  B 20  A 30  D 40  B 50  A

Mã đề 397

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 397

1  D 11  D 21  B 31  B 41  A
2  B 12  D 22  D 32  C 42  B
3  C 13  B 23  B 33  A 43  A
4  A 14  C 24  C 34  C 44  A
5  C 15  D 25  A 35  B 45  A
6  B 16  A 26  D 36  C 46  C
7  D 17  C 27  B 37  D 47  A
8  C 18  B 28  D 38  A 48  C
9  B 19  D 29  D 39  D 49  A
10  B 20  A 30  C 40  B 50 A

Mã đề 538

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 538

1  A 11  B 21  A 31  A 41  C
2  C 12  D 22  C 32  B 42  B
3  A 13  D 23  D 33  C 43  D
4  C 14  D 24  A 34  A 44  B
5  C 15  D 25  A 35  B 45  C
6  C 16  C 26  C 36  B 46  D
7  C 17  B 27  A 37  A 47  B
8  A 18  D 28  D 38  B 48  D
9  B 19  C 29  A 39  B 49  B
10  A 20  D 30  D 40  A 50 A

Đăng ký nhận đáp án môn Sinh khối B mã đề 538 của Bộ GD&ĐT năm 2014

Soạn tin: DADB B SINH 538 Gửi 8712

Mã đề 815

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 815

1  C 11  B 21  A 31  B 41  B
2 12  D 22  B 32  A 42  B
3  B 13  C 23  C 33  B 43  D
4  A 14  D 24  D 34  D 44  D
5  D 15  A 25  D 35  A 45  A
6  B 16  B 26  A 36  C 46  A
7  A 17  A 27  B 37  D 47  C
8  C 18  D 28  C 38  C 48  B
9  C 19  D 29  B 39  A 49  C
10  A 20  A 30  C 40  D 50 D

Đăng ký nhận đáp án môn Sinh khối B mã đề 815 của Bộ GD&ĐT năm 2014

Soạn tin: DADB B SINH 815 Gửi 8712

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 của thầy cô giáo - Mã đề 936

1  C 11  D 21  A 31  D 41  B
2  C 12  C 22  B 32  A 42  A
3  D 13  D 23  D 33  C 43  D
4  C 14  B 24  A 34  C 44  B
5  C 15  B 25  C 35  C 45  D
6  D 16  C 26  D 36  D 46  C
7  A 17  B 27  C 37  A 47  D
8  C 18  B 28  B 38  A 48  D
9  A 19  B 29  A 39  B 49  C
10  A 20  A 30  B 40  A 50 B

Đăng ký nhận đáp án môn Sinh khối B mã đề 936 chính xác 100% của bộ GD&ĐT năm 2014

Soạn tin: DADB B SINH 936 Gửi 8712

Bấm đẻ xem Thời gian công bố điểm thi đại học năm 2014

Từ khóa tìm kiếm: Dap an de thi sinh khoi b nam 2014, Đáp án đề thi đại học môn sinh khối B năm 2014

Theo Thethaohangngay

1 bình luận: Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247