Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 - mã đề 936

Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2014 - mã đề 936 chính xác của Bộ GD&ĐT.

Đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2014 -  mã đề 936

Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014 - ma de 936

Đáp án đề thi ĐH môn Sinh khối B năm 2014 -  mã đề 936 

Đáp án đề thi môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của Bộ GD&ĐT - Mã đề 936
1 C 11 D 21 A 31 D 41 B
2 C 12 C 22 B 32 A 42 A
3 D 13 D 23 D 33 C 43 D
4 C 14 B 24 A 34 C 44 B
5 C 15 B 25 C 35 C 45 D
6 D 16 C 26 D 36 D 46 C
7 A 17 B 27 C 37 A 47 D
8 C 18 B 28 B 38 A 48 D
9 A 19 B 29 A 39 B 49 C
10 A 20 A 30 B 40 A 50 B

Dap an de thi mon Sinh khoi B nam 2014 - ma de 936

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2014 - mã đề 936

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247