Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - Chuyên KHTN lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên Hà Nội có đáp án thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - Chuyên KHTN lần 1

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. talked        B. missed        C. learned             D. watched

Question 2: A. gosh       B. most        C. frost           D. cost

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. supply        B. consist             C. happen        D. delay

Question 4: A. comfortable         B. necessary          C. memorable          D. unattractive

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - Chuyên KHTN lần 1

Dap an de thi thu THPTQG mon Anh 2019 - Chuyen KHTN lan 1

Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2019 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - Chuyên KHTN lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!