Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404

Tham khảo dưới đây chi tiết đáp án đề thi môn Tiếng Anh mã đề 404 tốt nghiệp THPT năm 2023 của thầy cô giáo.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404

Tiếng Anh - Mã 404 - Tuyensinh247.com 

1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44. D

45.A

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404

Question 41: Which of the following is NOT TRUE according to the passage?

A. Movie stunts are often performed by the main actors.

B. Stunt people are hired mostly to undertake dangerous scenes.

C. Stunt performers normally have certain experience in related fields.

D. Stunts need to be performed with great care.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 404

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 404

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 404

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 404

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 404

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH