Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 407

Cùng tham khảo đề và đáp án đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 407 của thầy cô giáo được đăng tải dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 407

Tiếng Anh - Mã 407 - Tuyensinh247.com 

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.A

20.D

21.C

22.D

23.D

24.A

25.A

26.D

27.A

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.D

42.C

43.D

44. D

45.C

46.C

47.A

48.C

49.D

50.C

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 407

Question 41: Which of the following is NOT TRUE according to the passage?

A. The older generations surveyed thought that today's teenagers were more protected than they had been.

B. One fourth of the surveyed teenagers believed online experiences in their free time were as pleasing as real life.

C. Researchers do not put all the blame on technology for causing teenagers' lack of real-life experiences.

D. The majority of teenagers surveyed enjoyed real outdoor activities in their leisure time.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 407

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 407

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 407

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 407

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 407

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH