Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 409

Đề thi môn Anh tốt nghiệp THPT năm 2023 mã đề 409 có đáp án chi tiết của thầy cô giáo được cập nhật chi tiết, các em cùng theo dõi.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 409

Tiếng Anh - Mã 409 - Tuyensinh247.com 

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.D

19.C

20.B

21.D

22.B

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C 

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.C

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 409

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 48: They give a good presentation on how to adopt a green lifestyle last week.

Question 49: The man bought the old painting and then resold them to a collector at a higher price.

Question 50: Their pioneering research showed that the learning motivation of the two groups of

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 409

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 409

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 409

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 409

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 409

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH