Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 410

Tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh mã đề 410 năm 2023 chính xác được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 410

Tiếng Anh - Mã 410 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44.B 

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 410

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: Students are not allowed to bring food into the computer room.

A. Students needn't bring food into the computer room.

B. Students mustn't bring food into the computer room.

C. Students won't bring food into the computer room.

D. Students wouldn't bring food into the computer room.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 410

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 410

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 410

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 410

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 410

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH