Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 412

Tham khảo dưới đây đáp án đề thi môn Tiếng Anh mã đề 412 thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thi chiều 29/6.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 412

Tiếng Anh - Mã 412 - Tuyensinh247.com 

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44. C

45.D

46.D

47.D

48.D

49.C

50.A

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 412

Question 41: Which of the following is NOT TRUE according to the passage?

A. Stunt people are hired mostly to undertake dangerous scenes.

B. Stunts need to be performed with great care.

C. Movie stunts are often performed by the main actors.

D. Stunt performers normally have certain experience in related fields.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 412

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 412

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 412

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Anh - Ma de 412

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 412

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH