Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 309

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sử mã đề 309 - môn Lịch Sử (bài thi Khoa học Xã hội) có đáp án dưới đây:

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 309

Lịch sử - Mã 309 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.B

9.D

10.C

11.D

12.C

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.B

25.D

26.A

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.C

33.D

34.C

35.B

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 309

Câu 37: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đóng góp của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?

A. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho giai cấp vô sản thành lập một chính đảng.

C. Lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp tham gia.

B. Xây dựng một lực lượng cách mạng hùng hậu để đi đến thành lập chính đảng vô sản, gia, đặc biệt là nông dân.

D. Rèn luyện đội ngũ tiểu tư sản trí thức tham gia vào các tổ chức cách mạng sau này.

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 309

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 309

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 309

Dap an de thi tot nghiep THPT 2023 mon Su - Ma de 309

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sử - Mã đề 309

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH